Evästeasetukset

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujemme teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Toiminnalliset evästeet ovat keskeisiä esimerkiksi sivujemme selaamisen ja sivujemme ominaisuuksien käyttämisen kannalta.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit kuitenkin halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Kohdennamme mainontaamme, jotta voimme tavoittaa SDP:n politiikasta kiinnostuneista ihmisiä mahdollisimman hyvin. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Euroopan parlamentin jäsen Miapetra Kumpula-Natri: Vähimmäispalkoille asetettava rajat Euroopassa

Ajankohtaista 07:23

Europarlamentaarikko Miapetra Kumpula-Natri on tyytyväinen, että EU pyrkii tekemään töitä myös työntekijöiden aseman parantamiseksi. Euroopan komissio on antamassa lokakuussa esityksensä vähimmäispalkkojen sääntelystä EU-alueella.

– Tällä hetkellä voimassa on noin 23000 EU-lakia, mutta niistä vain 25, eli noin joka tuhannes, on työelämän direktiivejä. En usko kenenkään ajattelevan, että työ palkansaajien puolesta olisi valmis, Kumpula-Natri huomauttaa.

– Ilman työoloja ja –ehtoja koskevia EU-sääntöjä eri jäsenmaiden työntekijät joutuvat kilpailemaan investoinneista, eli uusista työpaikoista, epäreiluin keinoin. Ei ole oikein että jäsenmaat saavat houkutella investointeja pitämällä vähimmäispalkat köyhyysrajan alapuolella.

Kumpula-Natri painottaa, miten tuleva EU-sääntely ei heikennä suomalaista mallia tai työmarkkinajärjestöjen sopimisen asemaa.

– Esityksessä tullaan antamaa tilaa sopimisille – Suomessa, jossa vähimmäispalkat on kattavasti sovittu työehtosopimuksin, ei tarvitse direktiivin vuoksi tehdä mitään muutoksia palkkajärjestelmiin, sen enempää sopimuksin kuin lainsäädännölläkään. Direktiivillä kuitenkin varmistetaan, että kaikkien muidenkin jäsenmaiden työntekijät saisivat oikeuden säällisiin vähimmäisansioihin.

Viimekaudella Luxembourgin EU-puheenjohtajuuskaudella työministerinä toiminut ja ensin mepiksi ja sitten työkomissaariksi valittu (S&D) Nicholas Schmit vastaa vähimmäispalkkaesityksestä komissiossa ja on suuri sopimisen ystävä. Hän on kuunnellut herkällä korvalla eri työmarkkinamallin omaavia maita, mukaan lukien Pohjoismaita.

– Uutta lakia tarvitaan työntekijöiden oikeuksien vahvistamiseksi maissa joissa ne ovat heikot ja jotta epäreilut erot työvoimakustannuksissa kapenevat. Kussakin maassa vähimmäisansiot tulee asettaa tasolle, joka kannustaa edelleen työnantajia palkkaamaan uutta väkeä, mutta ei anna heille epäreilua kilpailuetua.

– Odotan lopullista esitystä, kuinka sopimisien kulttuuria edistetään ja tarvittaessa esitetään minipalkkaa. Tarkkailen yksityiskohtia myös Suomen mallin suojaksi.