Euroopan parlamentin demariryhmä: EU:n puututtava Unkarin tilanteeseen

Ajankohtaista 12:13

Euroopan parlamentin demarien S&D-ryhmä vaativat komission puheenjohtaja Barrosolta raporttia Unkarin tilanteesta parlamentin tammikuun täysistunnossa ensi viikolla.
Ryhmä haluaa kuulla komission kannan Unkarin kiistellystä perustuslakiuudistuksesta ja komission toimista asiassa.


S&D-ryhmän varapuheenjohtaja Hannes Swobodan mukaan on selvitettävä, onko syytä ryhtyä EU:n perussopimuksen 7. artiklan mukaiseen kurinpitomenettelyyn. Sen mukaan EU:n lakeja ja perusarvoja loukkaava jäsenvaltioon voidaan kohdistaa erilaisia sanktiota.
Perussopimuksessa mainitut yhteiset eurooppalaiset arvot ovat ihmisarvon kunnioittaminen, vapaus, kansanvalta, tasa-arvo, oikeusvaltio ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen, vähemmistöihin kuuluvien oikeudet mukaan luettuina.


Swoboda vetoaa myös Euroopan kristillisdemokraattien ja maltillisen oikeiston kattojärjestöön, Euroopan kansanpuolueeseen, että se jäädyttäisi Unkarin pääministeri Victor Orbanin varapuheenjohtajuuden kattojärjestössä.


Swoboda toivoo myös Orbanin Fidesz-puolueen jäsenyyden jäädyttämistä oikeistopuolueiden kattojärjestössä niin kauan kuin se rikkoo eurooppalaisia lakeja ja arvoja.


Myös ulkoministeri Erkki Tuomioja on vaatinut komissiolta toimia Unkarin suhteen. Unkari ei hänen mukaansa nykyisellään kelpaisi EU:n jäseneksi.

Unkarissa astui vuodenvaihteessa voimaan perustuslaki muuttaa Tuomiojan mukaan yhteiskunnan voimasuhteita hälyttävällä tavalla. Laki muun muassa lisää parlamentin valtaa ja vähentää sitä oikeuslaitokselta.
Unkarin perustuslain ongelmia ovat Tuomiojan mukaan mm. poliitikkojen vallan kasvu keskuspankissa, oikeuslaitoksen pääsyyttäjän isot valtaoikeudet ja uusi kolmijäseninen budjettikomitea, joka voi hyväksyä ja hylätä tulevienkin hallitusten budjettipäätöksiä.