Euroopan parlamentin demariryhmä: EU2020-strategiassa paljon parantamista

Ajankohtaista 15:31

Euroopan parlamentin sosialistien ja demokraattien S&D-ryhmä käsitteli kokouksessaan Euroopan komission tänään julkistamaa uutta kilpailukykystrategiaa EU2020. Se on jatkoa 10 vuotta sitten käynnistetylle Lissabonin strategialle.

Komissio on määrittänyt uudessa strategiassa EU:lle viisi tavoitetta, jotka pitäisi saavuttaa vuoteen 2020 mennessä.

1) Työllisten osuus 20–64-vuotiaista pitäisi olla 75 %
2) EU:n BKT:sta 3 % pitäisi investoida tutkimukseen ja tuotekehittelyyn
3) Aiemmat ilmasto – ja energiatavoitteet pitäisi saavuttaa.
4) Koulunkäynnin keskeyttävien osuus pitäisi olla alle 10 %, ja nuoremmasta sukupolvesta vähintään 40 %:lla pitäisi olla loppututkinto.
5) Köyhyysuhan alla eläviä pitäisi olla 20 miljoonaa vähemmän.

S&D-ryhmän mielestä komission 10 vuoden suunnitelmasta puuttuu kunnianhimo niin talouden, ympäristön kuin sosiaalisuuden kannalta.
– EU 2020- strategia on hyvä mahdollisuus tehdä EU:sta merkityksellinen ihmisille, jos siinä keskityttäisiin ihmisiin ja työpaikkoihin, eikä vain markkinoihin, totesi S&D-ryhmän varapuheenjohtaja Stephen Hughes.

Demariryhmä esittelikin oman suunnitelmansa, jonka mukaan kestävään kehitykseen satsaamalla on mahdollista luoda Eurooppaan 10 miljoonaa uutta ”vihreän talouden” työpaikkaa vuoteen 2020 mennessä.

Ryhmä ehdottaa myös toimia työmarkkinoiden nykyisen epävarmuuden poistamiseksi esimerkiksi osa-aikatyötä koskevalla direktiivillä.

Varapuheenjohtaja Hughesin mukaan ryhmä on tyytyväinen komission sitoutumiseen köyhyyden vähentämiseen. Hughes kuitenkin muistuttu, että komissio ei silti ole täydestä sydämestään koskaan tuhlannut energiaansa vahvaan sosiaalipolitiikkaan.

S&D-ryhmän esitys (englanniksi).

Lue myös ESP:n puheenjohtaja Poul Nyrup Rasmussenin kommentit EU2020-strategiasta (englanniksi).

Euroopan komission tiedote EU2020:stä.