Euroopan parlamentilta tuki Schengen- alueen laajennukselle

Ajankohtaista 10:26

Euroopan parlamentti tuki viime viikolla Brysselin täysistunnossa hyväksytyssä päätöslauselmassaan Bulgarian ja Romanian liittymistä Schengen-alueeseen. Mepit kehottavat EU-huippukokousta toteuttamaan tarvittavat toimet, jotta Romania ja Bulgaria voivat liittyä Schengen-alueeseen.


Hollanti ja Suomi katsoivat sisäministerineuvoston kokouksessa syyskuussa, että Bulgaria ja Romania eivät ole valmiita Schengen-täysjäseniksi.


Euroopan parlamentin mukaan Romania ja Bulgaria ovat täyttäneet kaikki kriteerit liittymiselle. Molemmat maat ovat panneet Schengen-säännöstön täytäntöön kokonaisuudessaan, mikä on ainoa ennakkoedellytys alueeseen liittymiselle.


Parlamentti kehotti kaikkia jäsenvaltioita tekemään päätöksen Schengen-alueen laajentamisesta ”pelkästään Schengen-säännöstön ja -menettelyjen perusteella”.


Parlamentti painotti, että mitään lisäkriteereitä ei Bulgarialle ja Romanialle voida asettaa ja kehotti jäsenvaltioita noudattamaan sitoumuksiaan sen sijaan, että ne asettaisivat kansallisen populismin etusijalle.