Eu:n arktinen informaatiokeskus saatava Rovaniemelle

Ajankohtaista 11:43

Kansanedustaja Johanna Ojala-Niemelä on hyvillään, että Euroopan Unionin arktisen informaatiokeskuksen perustaminen Rovaniemelle saa tukea yli puoluerajojen, kun kokoomuksen Sirpa Pietikäinen tänään esitti tukensa keskukselle.

 

–          Keskuksen perustamisesta on puhuttu vuosia ja hallituksen Itä- ja Pohjois-Suomea koskevassa raportissa keskus nostettiin jälleen esille, Ojala-Niemelä toteaa.

 

Arktinen alue on kasvavan kiinnostuksen kohteena ja tähän sekä tutkimustiedon tarpeeseen vastaa Rovaniemelle kaavailtu EU:n arktinen informaatiokeskus.

 

–          Arktinen alue on pohjolan Sampo, jonka luonnonvaroja meidän tulee hyödyntää harkiten ja luontoa vaalien. Valtava kiinnostus alueen luonnonvaroja kohtaan lisää myös riskejä niiden hallitsemattomaan hyödyntämiseen, Ojala-Niemelä muistuttaa.

 

EU:n komissio on esittänyt hanketta valmistelevalle projektille miljoona euroa.

 

–          Tämä on mielestäni ensimmäinen konkreettinen askel kohti EU:n arktisen informaatiokeskuksen perustamista Rovaniemelle. Projekti päättyy vuoden 2014 lopussa ja sen aikana testataan EU:n arktiseksi informaatiokeskukseksi ehdotetun mallin tehokkuutta ja toimintakykyä, Ojala-Niemelä muistuttaa. Ojala-Niemelän mukaan vielä tarvitaan paljon eri tahojen yhteistyötä asian hyväksi ennen kuin keskus on todella pystyssä.

 

 

EU:n komissio on valinnut Lapin yliopiston Arktisen keskuksen johtaman yhteenliittymän toteuttamaan projektin ”Strateginen ympäristövaikutusten arviointi arktisen alueen kehityksestä” (Strategic Environmental Impact Assessment of development of the Arctic). Projekti tarjoaa tilaisuuden testata mallia, jota on ehdotettu EU:n arktiseksi informaatiokeskukseksi. Budjetiltaan miljoonan euron arvoinen projekti kestää 18 kuukautta vuosina 2013–2014.

 

Projektin takana on EU:n arktista informaatiokeskusta rakentava kansainvälinen verkosto, johon tällä hetkellä kuuluu 19 johtavaa arktista tutkimusta ja viestintää harjoittavaa laitosta useista EU-maista sekä EU:n ulkopuolisista maista, kuten Norjasta ja Islannista.

EU:n arktinen informaatiokeskus voisi jatkossa toimia tiedon välittäjänä EU:n eri elinten, arktisen alueen toimijoiden ja suuren yleisön kesken. Keskuksen perustaminen on nostettu esiin useissa EU:n komission, neuvoston ja parlamentin arktisissa mietinnöissä vuodesta 2008 lähtien. Lapin yliopiston Arktinen keskus teki vuonna 2009 konkreettisen aloitteen keskuksen perustamisesta verkostomallin kautta