ETYJ:n kehittämistä jatkettava

Ajankohtaista 13:22

– ETYJ:n asteittainen kuihduttaminen aliresursointiin, päätöksenteon hankaluuteen ja poliittiseen vähättelyyn olisi onneton valinta. Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön alueellisesti kattava jäsenpohja on vahvuus aikana, jolloin monipuolista yhteistyön ja vuorovaikutuksen verkkoa on juuri rakennettava esimerkiksi Balkanin, Kaukasuksen ja Keski-Aasian kansakuntien suuntaan, totesi Johannes Koskinen eduskuntakeskustelussa Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön Suomen valtuuskunnan toiminnasta vuonna 2009.

Suomella on kunniakas historia muotinrakentajana erityisesti 35 vuoden takaisen ETYK-konferenssin aloitteellisen aikaansaamisen vuoksi. Aktiivisuutta tarvitaan nytkin. Vetäytyminen EU:n selän taa ei riitä linjaksi, jos ja kun haluamme edistää todellisen eurooppalaisen turvallisuusyhteisön luomista.

ETYJ:n toimintoja on tehostettava kaikkien kolmen korin alueilla. Asevalvonnan ja yhteistä turvallisuutta luovien mekanismien puolella olisi nyt hyvä edetä, kun talouskriisi on johtamassa asevarustelumenojen leikkauksiin ja uusiin painotuksiin puolustusajattelussa.

Taloudellisen yhteistyön kehittämisessä Euroopan unionilla on avainrooli – ei vain perinteisen kauppa- tai kehityspolitiikan kautta vaan laajemmin taloudellisen integraation ja syvällisemmän energiayhteistyön strategisena kumppanina.

Demokratian, ihmisoikeuksien ja inhimillisen vuorovaikutuksen edistämisessä ETYJ voisi vahvistaa rooliaan merkittävästi, etenkin niissä jäsenmaissa, jotka eivät ole mukana Euroopan Neuvostossa. Suomen tulee aktiivisesti esittää toimintamalleja, jotka tehostavat niin poliittisten oikeuksien kuin muidenkin perusoikeuksien toteutumista ihmisten arjessa. Ihmiskaupan, järjestäytyneen rikollisuuden ja terrorismin vastainen yhteistoiminta pitää myös nostaa uudelle tasolle.

Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön parlamentaarista haaraa on vahvistettava samalla kun Korfun prosessi toivottavasti ripeästi johtaa koko organisaation kehitettyyn versioon. Suomen pitää aloitteellisesti näyttää suuntaa tälle muutokselle.