ESP vaatii uudelta komissiolta nopeita toimia

Ajankohtaista 09:43

Euroopan sosialidemokraattisen puolueen (ESP) puheenjohtaja Poul Nyrup Rasmussen kehottaa vastamuodostettua Barroson II komissiota nopeaan toimintaan.
– Euroopan unioni on keskellä taloudellista kriisiä. Tämän vuoksi on tärkeää, että uusi komissio aloittaa työskentelyn välittömästi.

Rasmussen vaatii komissiota panostamaan yhteistyön sujuvuuteen sosiaalipolitiikan ja talouden uudistusten välillä, jotta sosiaalista eriarvoisuutta vastaan kyetään kamppailemaan.

Hänen mukaansa yksi uuden komission ensimmäisistä tehtävistä on EU2020 Agendan päästrategian määrittely.
– Siihen täytyy sisältyä pitkän aikavälin strategia kestävälle kehitykselle sekä päätöksiä uskottavasta ja tasa-arvoisesta elvytyksestä.

Rasmussen toteaa ESP:n ajavan innovaatioiden, kestävän kehityksen sekä solidaarisuuden teemoja EU2020 Agendan perustaksi.