Evästeasetukset

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujemme teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Toiminnalliset evästeet ovat keskeisiä esimerkiksi sivujemme selaamisen ja sivujemme ominaisuuksien käyttämisen kannalta.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit kuitenkin halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Kohdennamme mainontaamme, jotta voimme tavoittaa SDP:n politiikasta kiinnostuneista ihmisiä mahdollisimman hyvin. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Eroon veroparatiiseista, rahoitusmarkkinaverolle kyllä

Ajankohtaista 06:40

Pohjolan sosialidemokraatit haluavat kitkeä veroparatiisit pois. Tämä merkittävä linjaus syntyi Suomessa SAMAK-yhteistyöjärjestön vuosikokouksessa Helsingissä. SDP:n puoluesihteeri Reijo Paanasen mukaan veroparatiisien kitkemislinjaus on merkittävä, onhan kokousosallistujissa myös mukana pääministereitä sekä johtavia poliitikkoja eri maista.

– Ensimmäistä kertaa laaja, eri pohjoismaita edustava joukko on yksituumainen veroparatiisien kitkemisestä. Myös rahoitusmarkkinaveron käyttöönotosta löysimme yhteisen näkemyksen. Tämä on samalla selkeä tunnustus suomalaisten sosialidemokraattien työlle veroparatiisien sekä oikeudenmukaisemman pankkijärjestelmän rakentamiseksi.

Paananen toivoo, että myös muut puolueet tekisivät enemmän kansainvälistä yhteistyötä omien sisarpuolueiden kanssa rahoitusmarkkinaveron edistämisen sekä veroparatiisien kitkemisen puolesta.

Ohessa on SAMAK-vuosikokouksen linjaukset.

SAMAK vuosikokous 2013, Helsinki 28.-29.1.2013

Julkilausuma

Pohjolan sosialidemokraatit – työpaikat ensin

Pohjolan sosialidemokraattiselle työväenliikkeelle korkea työllisyys on hyvinvoinnin edellytys.Kannamme yhdessä vastuuta tästä. Hyvinvoinnin ja kansainvälisen kilpailukyvyn kehittämiseksi tarvitaan korkeakoulutusta ja ammattikoulutusta. Työn kautta syntyy polku sosiaaliseen tasa-arvoon.

Haluamme varmistaa, että koulutus on laadukasta kaikilla järjestelmän tasoilla. Elinikäinen oppiminen on edellytys sille, että palkansaajat pystyvät vastaamaan työmarkkinoiden vaatimuksiin.

Korkea nuorisotyöttömyys on suurin haaste, ei vähiten tulevaisuuden kannalta. Sen hinta on inhimillisesti ja taloudellisesti kestämätön. Haluamme turvata nuorille koulutuksen ja työpaikan.
Tuemme eurooppalaista nuorisotakuuta. Jokaisella nuorella Euroopassa tulee olla oikeus tukeen, koulutukseen ja työhön – asuinpaikasta riippumatta. Se on yhteinen vastuumme pohjoismaisessa ja eurooppalaisessa yhteisössä.

Nuorisotakuu on myös toteutettava käytännössä. Siksion tärkeää, että opimme toistemme kokemuksista Pohjolassa – mikä toimii, mihin ongelmiin on törmätty ja miten takuun toteuttamista voidaan parantaa.Nuorisotakuuta on tuettava muulla koulutus- ja työllisyyspolitiikalla.

Työehtosopimusmalli on tärkeä vahvuus

Pohjoismainen työehtosopimusmalli rakentuu vahvoille ja itsenäisille työmarkkinaosapuolille. Palkkojen ja työehtojen sääteleminen työehtosopimuksillä syntyy kompromissien kautta ammattiliittojen ja työnantajajärjestöjen välisissä neuvotteluissa. Tämä edellyttää, että valtio luottaa osapuolten kykyynratkaista asioita ja tukee sopimusjärjestelmää.
Sovituista asioista kiinni pitäminen on yksi työmarkkinoiden kulmakivistä. Kun jostain on yhdessä sovittu, sitä on myös yhdessä puolustettava. Tätä periaatetta on sovellettava ja kunnioitettava.

Yhdessä sopimusosapuolet ottavat vastuun työmarkkinoiden kehityksestä. Pohjoismainen työehtosopimusmalli on vuosien saatossa luonut turvaa, vaikutusvaltaa ja parempia työehtoja palkansaajille. Työehtosopimusmalli antaa meille hyvät edellytykset modernsoida pohjoismaisiayhteiskuntiamme ja edetä vaurauden tiellä.

Malli ei silti ole uhkien ulottumattomissa. Pohjoismaisia työmarkkinoita uhkaa sosiaalinen dumppaus. Tätä kehitystä on torjuttava huolehtimalla siitä, että työehtosopimuksia noudatetaan sekä lainsäädännöllä ja viranomaisvalvonnalla.

Haluamme jatkossakin puolustaa työehtosopimusmallia päättäväisesti.

Eroon veroparatiiseista

Pohjoismaiset sosialidemokraatit haluavat kitkeä veroparatiisit. Yhteisten hyvinvointipalveluiden rahoittaminen ja kehittäminen edellyttä laajaa veropohjaa. Olemme huolissamme siitä, että veroparatiisit rapauttavat hyvinvointivaltion veropohjan ja siksi peräänkuulutamme toimia kaikilla yhteiskunnantasoilla.

Kun julkisia hankintoja harkitaan, on tarkistettava ovatko tarjouksen antajat maksaneet veronsa ja maksunsa. Valvonnasta on myös huolehdittava sopimuskauden aikana. Tarjouksen antajan on myös otettava vastuu mahdollisista alihankkijoista. On painostettava yrityksiä kantamaan sosiaalista vastuuta ja maksamaan verot voitoistaan niissä maissa missä ne toimivat.

Tulevaisuudessa on voitava painottaa myös eettisiä näkökohtia kilpailutuksen yhteydessä. Kansallisesti voimme lisätä painetta yrityksiä kohtaan julkistamalla kaikkien yhteisöjen verotiedot suurelle yleisölle.

Veroparatiisit ovat myös ongelmallisia kehittyvien maiden kannalta. Eurooppalaisen velka- ja kehitysverkoston selvityksen mukaan suuri osa kehitysyhteistyörahoista päätyy yksityisen sektorin kautta veroparatiiseihin. Kehitysmaista siirretään pääomia laittomasti pois vuosittain yli tuhannen miljardin dollarin arvosta. Veromenetykset ovat moninkertaiset kehitysmaiden vastaanottamaan apuun verrattuna.Tarvitaan ylikansallisia toimia tiedon vaihdon osalta.

Pohjoismaiset sosialidemokraatit tukevat Eurooppatason hankkeita yritystoiminnan ja verotietojen avoimuuden lisäämiseksi. Globaalilla tasolla on jatkettava työtä OECD:n tiedonvaihtosopimuksen puitteissa ja vahvistettava YK:n verokomitean roolia. Pohjolan sosialidemokraatit toimivat aktiivisesti kansainvälisen rahoitusmarkkinaveron puolesta.

SAMAK- yhteistyöjärjestön kokoukseen Suomessa osallistuivat mm. seuraavat tahot:
Suomen valtiovarainministeri, SDP:n puheenjohtaja Jutta Urpilainen, Tanskan pääministeri ja Sosialidemokraattien puheenjohtaja Helle Thorning-Schmidt, Norjan pääministeri ja Sosialidemokraattien puheenjohtaja Jens Stoltenberg, Ruotsin Sosialidemokraattisen puolueen puheenjohtaja Stefan Löfven, Saksan Sosialidemokraattisen puolueen puheenjohtaja Sigmar Gabriel, Viron Sosialidemokraattien puheenjohtaja Sven Mikser, Islannin Sosialidemokraattien varapuheenjohtaja Dagur Eggertsson ja Ahvenanmaan Sosialidemokraattisen puolueen puheenjohtaja Camilla Gunell sekä eräiden pohjoismaiden ammatillisten keskusjärjestöjen puheenjohtajat mm. Lauri Lyly SAK:sta.