En ny öppning

Ajankohtaista 07:53

Den 8.10 var en mycket viktig dag för den finlandssvenska socialdemokratin men det var också en viktig dag för det socialdemokratiska partiet.

Vår ordförande Jutta Urpilainen har gått emot en populistiskt frampiskad ström som går mot det svenska språkets ställning i Finland. Det är trist att det enda större parti som med kraft tar ställning för det svenska språkets ställning.
 
Den 8.10 gick SDP ytterligare ett steg framåt i sitt arbete för att göra partiet genuint regeringsdugligt på bägge språken.
 
Partiet öppnade sin portal på svenska där all svenskspråkig information om partiets, riksdagsgruppens och FSD:s verksamhet finns koncentrerat.
 
Även Arbetarbladet finns på samma plats, lättillgängligt  och öppet.
 
Syftet med satsningen är att dels förbättra den svenskspråkiga informationen inom partiet men också för att på ett effektivt och enkelt sätt öppna upp partiets verksamhet på svenska. Något som är allt viktigare om man ska kunna driva genuint tvåspråkig, politisk verksamhet.
 
Jag önskar Mikael Hiltunen, som fungerar som koordinator för partiets portal, Siv Åstrand som fungerar som Arbetarbladets chefredaktör och FSD:s verksamhetsledare Stefan Sjöberg lycka till med sitt viktiga arbete med att informera om det goda arbete som görs inom vårt parti.