Elvytyksen painopiste työllisyyden turvaamiseen

Ajankohtaista 05:49

SDP:n puoluehallitus muistuttaa, että hallitus ei ole edelleenkään reagoinut SDP:n uudistamaan yhteis-työtarjoukseen Suomen kansantalouden pelastamiseksi. Porvarihallitus ei näemmä neuvoja kaipaa, tulivat ne sitten oppositiosta, entisiltä valtiovarainministereiltä tai Kansainväliseltä valuuttarahastolta.

Puoluehallitus pitää huolestuttava hallituksen aikeita lisätä valtion velkaa mittavien veronalennusten toteuttamiseksi. Tiistaina esitellyssä vuoden 2009 talousarvion täydennyksessä hallitus varautuu ottamaan lisälainaa yli kaksi miljardia euroa. Valtion tulopohja rapautuu liian suurten veronalennusten seurauksena ja samaan aikaan velkataakka kasvaa.

Rakennusalaa uhkaavan rajun työttömyyden ehkäisyksi talousarvion täydennyksessä on vain kosmeet-tisia toimenpiteitä eikä lainkaan uusia liikennehankkeita. Rakennusalan julkista kysyntää pitäisi nyt kasvattaa voimakkaasti, jotta alan työllisyys voitaisiin turvata. Esimerkiksi ARA:n tukema vuokra-asuntotuotanto voitaisiin kysynnän puolesta nopeasti kaksinkertaistaa, jos hallitus osoittaisi tähän rahoitusta.

Talouden taantuessa myös kuntasektorin rahoituspohja heikkenee oleellisesti. Tilanne on johtamassa kunnissa nopeasti lomautuksiin, verotuksen kiristymiseen, velanoton lisääntymiseen sekä palveluleikkauksiin.

Hallitus parantaa yritysten toimintaedellytyksiä ja rahoitusmahdollisuuksia, mutta kuntasektorille ei osoiteta edelleenkään lisätukia. Valtion erillisellä investointeihin kohdennetulla määrärahalla voitaisiin varmistaa, että kunnat voisivat jatkaa rakentamisinvestointeja. Samalla tasoitettaisiin rakennusmarkkinoiden työllisyystilannetta ja tehtäisiin järkevää suhdannepolitiikkaa. Korjausrakentamisen markkinahinnat laskevat, kun tilauskohteiden määrä vähenee. Oikea-aikaiset investoinnit tuottavat parhaimmillaan tilanteen, josta hyötyvät sekä kunnat että rakennusalan työllisyys.

SDP esitti viime viikonloppuna puoluevaltuuston kokouksessaan työllisyyden työkalupakkia, jossa kehitetään muutosturvaa, korjataan leikkuriksi muodostunutta tuottavuusohjelmaa, lisätään koulutusta työttömyyden lisääntyessä, panostetaan voimakkaasti työvoimavaltaiseen rakentamiseen sekä tuetaan vientisektoria.