Eloranta: Vapaaehtoisten rikostaustaselvitys työryhmävalmisteluun

Ajankohtaista 13:45

Ministeri lupaa EU-direktiivin myötä muutosta lakiin lasten kanssa toimivien vapaaehtoistoimijoiden rikostaustan selvittämisen mahdollisuuksien laajentamisesta.

Sdp:n kansanedustaja Eeva-Johanna Eloranta on tyytyväinen oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonilta (r.) kirjalliseen kysymykseensä saamaansa vastaukseen, jossa Eloranta patisti hallitusta ryhtymään toimiin lasten kanssa työskentelevän rikostaustan selvittämisestä annetun lain kiristämiseksi.

Eloranta jätti asiasta helmikuussa hallitukselle vastattavaksi kirjallisen kysymyksen.

– Nykyisellään laissa on useita puutteita, jotka mahdollistavat myös seksuaalirikoksista aiemmin tuomitun pääsyn tekemisiin lasten ja nuorten kanssa. Edelleen liian usein viaton lapsi joutuu hyväksikäytetyksi sellaisen ihmisen toimesta johon lapsen tulisi voida luottaa, Eloranta huomauttaa.

Elorannan mukaan yhtenä ongelmana on se, että vain työ- tai virkasuhteeseen haettaessa hakijan on esitettävä ote rikosrekisteristään. Suomessa on kuitenkin valtavasti vapaaehtoisuuteen perustuvaa toimintaa, jossa ollaan läheisessä kontaktissa nimenomaan lapsiin. Kuitenkin mm. useimmat harrastus- ja urheiluseurat toimivat täysin vapaaehtoisten voimin, samoin myös lasten- ja nuorten tukihenkilöt. Vaikka valtaosa vapaaehtoisista toimii puhtaasta auttamisen halusta, on valitettavia rikoksia päässyt tapahtumaan.

– Tammikuussa 2012 myös lapsiasiavaltuutettu on vedonnut lain muuttamisen puolesta. Hänen mukaansa nykyinen laki ei riittävän hyvin estä seksuaalirikoksiin syyllistyneitä toimimasta lasten parissa. Siksi hallituksen olisi nyt pikaisesti puututtava asiaan, Eloranta esitti kirjallisessa kysymyksessään.

Eloranta iloitsee asian etenemisestä. Hänen oikeusministeriltä saamassaan vastauksessa todetaan, että oikeusministeriö on asettamassa työryhmää valmistelemaan lainmuutoksia, jotka mahdollistaisivat nykyistä laajemmin lasten kanssa toimivien vapaaehtoistoimijoiden rikostaustan selvittämisen. Työryhmän asettamisen taustalla on uusi lasten seksuaalisen hyväksikäytön torjumista koskeva direktiivi, joka edellyttää, että vapaaehtoistoiminnan järjestäjillä on oltava mahdollisuus pyytää vapaaehtoistoimintaan hakevalta henkilöltä tietoja tämän mahdollisista seksuaalirikostuomioista.

– Ministerin mukaan direktiivin mukaiset lainsäädäntömuutokset tulee toteuttaa viimeistään joulukuussa 2013, eli lain epäkohtaan ollaan nyt saamassa muutos, iloitsee Eloranta.

Koko kysymys ja ministerin vastaus luettavissa tästä http://www.eduskunta.fi/faktatmp/utatmp/akxtmp/kk_29_2012_p.shtml

Lisätiedot:

Eeva-Johanna Eloranta 050-5232309