Evästeasetukset

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujemme teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Toiminnalliset evästeet ovat keskeisiä esimerkiksi sivujemme selaamisen ja sivujemme ominaisuuksien käyttämisen kannalta.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit kuitenkin halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Kohdennamme mainontaamme, jotta voimme tavoittaa SDP:n politiikasta kiinnostuneista ihmisiä mahdollisimman hyvin. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Eloranta kysyi kidutettujen käännytyksistä

Ajankohtaista 12:42

Eeva-Johanna Elorannan kirjalliseen kysymykseen vastannut sisäasiainministeri Päivi Räsänen (kd.) vakuuttaa vastauksessaan, että kidutuksen uhriksi joutuneita ei missään tilanteessa käännytetä Suomesta

Sunnuntaina 22.1.2012 useat tiedotusvälineet (mm. STT) uutisoivat Mervi Junkkosen dokumenttielokuvaa, jossa ohjaaja voimakkaasti tuomitsee kidutettujen käännytykset Suomesta. Dokumentin mukaan Suomi palauttaa vuosittain kymmeniä kidutettuja turvapaikanhakijoita kotimaahansa. Monelle heistä tämä voi tarkoittaa kuolemantuomiota kotimaassaan. Sen mukaan tiedetään tapauksia, joissa kotimaahansa palautettuun ei olla enää saatu yhteyttä palautuksen jälkeen.

Eloranta jätti helmikuussa hallitukselle vastattavaksi kirjallisen kysymyksen koskien kidutettujen turvapaikanhakijoiden käännytyksiä.

Eloranta muistutti kysymyksessään, että Suomi on allekirjoittanut YK:n kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen vastaisen yleissopimuksen vuonna 1989. Näin Suomi on sitoutunut hyväksymään julistuksen kaikkien ihmisten suojelemiseksi kidutukselta ja muulta julmalta, epäinhimilliseltä tai halventavalta kohtelulta tai rangaistukselta, ja ilmaissut halunsa tehostaa taistelua kidutusta ja muuta julmaa, epäinhimillistä tai halventavaa kohtelua tai rangaistusta vastaan kaikkialla maailmassa.

– Jos tällaisia käännytyspäätöksiä tehdään, rikotaan vakavalla tavalla ihmisoikeuksia. On selvää, että tällaista ei saa tapahtua, eikä asialta pidä sulkea silmiä. Julkisuudessa esiin nousseiden tapausten johdosta halusinkin kirjallisella kysymyksellä kääntyä suoraan asiasta vastaavan ministerin puoleen, Eloranta toteaa.

Elorannan saamassa vastauksessa sisäasianministeri Räsänen sanoo, että Suomesta ei palauteta ihmisiä valtioihin, joissa heillä on edelleen vaara joutua kidutetuksi. Ulkomaalaislakiin (301/2004) ja perustuslakiin (731/1999) sisältyy palautuskieltopykälä (non-refoulement), joka on ehdoton. Palautuskiellon mukaan ketään ei saa palauttaa alueelle, jossa häntä uhkaa kuolemanrangaistus, kidutus tai muu epäinhimillinen tai ihmisarvoa loukkaava kohtelu.

– Vastauksessaan ministeri vetoaa siihen, että Ulkomaalaislain mukainen turvapaikkamenettely palautuskieltoineen ja muutoksenhakumenettelyineen sekä mahdollisuus muutoksenhakuun Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa tai valitus YK:n kidutuksen vastaiselle komitealle varmistavat sen, että Suomi ei missään tilanteessa riko YK:n kidutuksen vastaista sopimusta ja palauta turvapaikanhakijaa kotimaahansa tai toiseen valtioon, jossa hän on vaarassa joutua uudelleen kidutuksen uhriksi.

– Toivonkin, että jotka tuntevat näitä julkisuudessa esiin nousseita tapauksia tai muita vastaavia hakevat näissä asioissa muutoksenhakua Euroopan ihmisoikeus tuomioistuimesta tai tekevät valituksen YK:n kidutuksen vastaiselle komitealle, jotta mahdolliset epäselvät tapaukset voidaan saattaa niiden arvioitavaksi. Eloranta pohtii.

Koko kysymys ja ministerin vastaus luettavissa täältä

Lisätiedot:

Eeva-Johanna Eloranta 050-5232309