Evästeasetukset

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujemme teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Toiminnalliset evästeet ovat keskeisiä esimerkiksi sivujemme selaamisen ja sivujemme ominaisuuksien käyttämisen kannalta.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit kuitenkin halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Kohdennamme mainontaamme, jotta voimme tavoittaa SDP:n politiikasta kiinnostuneista ihmisiä mahdollisimman hyvin. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Eloranta ja Gustafsson: Hallitus unohtanut ammatillisen koulutuksen

Ajankohtaista 14:07

Toimistotöitä sydämälle

Sivistysvaliokunnan sd-kansanedustajat Eeva-Johanna Eloranta ja Jukka Gustafsson ovat jättäneet hallitukselle kirjallisen kysymyksen ammatillisen koulutukseen kohdistuneiden säästöjen vaikuttavuuden arvioinnista. Edustajat ovat huolissaan ammatillisen koulutuksen asemasta ja tulevaisuudesta. Viime kausien säästöjen lisäksi hallitus on nyt leikkaamassa ensi vuodesta lähtien 190 miljoonaa ammatillisesta koulutuksesta.

– Huolestuttavinta tässä säästövimmassa on se, että rahat viedään jo ensi vuonna, mutta ammatillisen koulutuksen kokonaisuutta koskeva toimintalainsäädäntö uudistetaan vasta vuonna 2018, Eloranta painottaa.

Käsitellessään hallituksen esitystä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta vuonna 2014 sivistysvaliokunta korosti, että ”koulutukseen on suunnattu monin eri tavoin ja eri aikoina valtionrahoituksen vähennyksiä siten, että koulutuksen rahoituksen kokonaisuus on jäänyt säästötoimenpiteiden tosiasiallisten vaikutusten osalta epäselväksi”.

Ihmetystä herättää miksi eduskunnan edellyttämän selvitystyön ulkopuolelle jää ammatillinen koulutus, johon hakeutuu yli puolet koko nuorisoikäluokasta. Kevään 2016 yhteishaussa 56 % ensisijaisista hakijoista haki ammatilliseen koulutukseen. Näin ollen sivistyksellisten oikeuksien seuranta jää toteutumatta ikäluokan toisen puolen osalta ja samalla ammattiin opiskelevat nuoret joutuvat eriarvoiseen asemaan lukiossa opiskelevien kanssa.

– Näin toimien OKM toimii samalla eduskunnan tahdon vastaisesti, Gustafsson huomauttaa.

Hyväksyessään kyseiset rahoituslait eduskunta edellytti, että ”hallituksen tulee seurata tarkoin säästöpäätösten tosiasiallisia vaikutuksia opetus- ja kulttuuritoimeen liittyvien sivistyksellisten oikeuksien toteutumiseen ja ryhtyy välittömästi toimenpiteisiin, jos etenkin nuorten ihmisten tosiasialliset ja yhtäläiset mahdollisuudet saada koulutusta heikkenevät”.  Eduskunta myös edellytti, että hallituksen tulee antaa asiasta selvitys sivistysvaliokunnalle vuoden 2017 loppuun mennessä.

Opetus- ja kulttuuriministeriö osoitti eduskunnan edellyttämän selvitystyön Kansalliselle koulutuksen arviointikeskukselle (Karvi) tehtäväksi. OKM:n kirjeen mukaisesti Karvi tekee selvityksen sivistyksellisten oikeuksien toteutumisesta OKM:n Yleissivistävän koulutuksen ja varhaiskasvatuksen osaston toimialalla. Selvitys kattaa kuitenkin vain esi- ja perusopetuksen liitännäisine toimintoineen, taiteen perusopetuksen, lukiokoulutuksen ja vapaan sivistystyön. Ammatillinen koulutus jää opetus- ja kulttuuriministeriön ilmoituksen mukaan Karvin selvityksen ulkopuolelle.

– Tätä on vaikea ymmärtää ja hyväksyä. Ammatillisen koulutuksen laatu ja saavutettavuus maassamme on turvattava. Sen vuoksi koko toisen asteen sekä lukion että ammatillisen koulutuksen tulee olla arvioinnin ja seurannan kohteena, vaativat Eloranta ja Gustafsson.