Eloranta: Hallitukselta tehopaketti nuorille!

Ajankohtaista 09:23

SDP:n kansanedustaja Eeva-Johanna Eloranta kiittää hallitusta tarmokkaasta rakenneuudistuspaketista.

– Jos todella rakastaa hyvinvointiyhteiskuntaa, tulee sitä uskaltaa myös uudistaa. Nyt on uskallettu, Eloranta kiittelee.

Eloranta pitää oikeana sitä, että työn tekeminen ja työurien piteneminen on nostettu tärkeimmälle sijalle hallituksen rakennepaketissa.  Elorannan mukaan tulee muistaa, että hyvinvointivaltiomme tulevaisuus on sen varassa, että suomalaisilla on koulutusta ja töitä. Eloranta kiittelee erityisesti oppivelvollisuuden pidentymistä kahdella vuodella: esiopetuksen pakollisuuden myötä alkuvaiheesta ja vuoden pidennyksellä toisella asteella.

Oppivelvollisuuden pidentäminen kasvattaa työuria, parantaa sivistyksellistä tasa-arvoa ja oikeutta saada opiskelupaikka. Ilman ammatillista koulutusta olevien työurat ovat epävakaita ja lähes kymmenen vuotta muita lyhyempiä. Voidaankin perustellusti sanoa, että vähintään ammatillisen tutkinnon pitäisi olla perusoikeus, mutta myös perusvaatimus kaikille kansalaisille. Kun nyt ensimmäisestä peruskoulunjälkeisestä vuodesta tulee pakollinen, kannustaa se toivottavasti nuoria suorittamaan tutkintonsa loppuun asti, Eloranta toivoo.

– Erinomainen uudistus on myös korkeakouluihin hakevien suman purkaminen nostamalla väliaikaisesti aloituspaikkojen määrää ja samalla yhä useammat pääsevät aloittamaan opintonsa heti lukion jälkeen ilman turhia välivuosia, iloitsee Eloranta.

– Näinä tiukkoina aikoina on hyvä, että opiskelijoitakin kannustetaan opintotuen ehtoja muuttamalla suorittamaan opintojaan puolisen vuotta lyhyemmässä ajassa. Samalla on erityisesti syytä iloita, että opintotuen määrä nousee ja täten vastaa kritiikkiin opintotuen riittämättömästä tasosta, toteaa Eloranta.

Hallitus parantaa työmarkkinoille pääsyä niiden kohdalla, joilla ei ole suoritettuna ylempää korkeakoulututkintoa. Jatkossa myös alempi korkeakoulututkinto kelpaa työmarkkinoilla paremmin.  Eloranta korostaa, että monilla melkein maistereilla työpaikan saaminen on ollut kiinni pro gradusta, jota ei ole saatu valmiiksi. Nyt heidänkin työnsaantimahdollisuutensa paranevat.

– Eräs ammattiryhmä, joka tästä uudistuksesta voisi hyötyä, ovat sosiaalityöntekijät. Tietynlaisia työtehtäviä voitaisiin suorittaa ilman, että lopputyö on jo suoritettu. Samalla huutava pula sosiaalityöntekijöistä helpottuisi, muistuttaa Eloranta.