Ei uusille terveydenhuollon asiakasmaksuille

Ajankohtaista 13:50


Eduskunnan käsittelyssä oleva hallituksen esitys ns. hoitajareseptistä, joka mahdollistaa sairaanhoitajille rajatun lääkkeenmääräämisoikeuden, on lähtökohdaltaan kannatettava. Se antaa mahdollisuuden järjestellä lääkäreiden ja sairaanhoitajien työnjakoa aiempaa joustavammin. On positiivista, että sairaanhoitajien osaaminen saadaan uudistuksen myötä laajemmin käyttöön. Sosiaali- ja terveysvaliokunnan sos.dem. jäsenet esittävät kuitenkin vastalauseen valiokunnan mietintöön, sillä asiakasmaksun osalta uudistus ei ole sosiaalisesti oikeudenmukainen.

 

Lakia sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista esitetään muutettavaksi siten, että myös sairaanhoitajan vastaanotosta voitaisiin jatkossa periä uusi asiakasmaksu. Sairaanhoitajan vastaanottokäyntimaksu olisi todennäköisesti n. 60–70 prosenttia lääkärikäynnin maksusta.

 

Terveydenhuollon asiakasmaksut ovat Suomessa korkeimpia koko Euroopassa. Tutkimusten mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut rasittavat erityisesti pienituloisia, työelämän ulkopuolella olevia ja pitkäaikaissairaita ihmisiä – siis yleisesti ottaen yhteiskunnan heikoimmassa asemassa olevia ihmisiä. Tästä huolimatta nykyhallitus on useaan otteeseen nostanut sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuja tällä vaalikaudella.

 

Maksulliset sairaanhoitajan palvelut eivät myöskään sovi yhteen kansanterveystyön perusajatuksen kanssa – eli että terveydenhuollon painopiste on sairauksien ennaltaehkäisyssä ja terveyden edistämistyössä. Vaikka lain tarkoitus olisikin säilyttää ennaltaehkäisevät palvelut maksuttomina, on hoidollisten ja ennaltaehkäisevien toimenpiteiden erottaminen toisistaan käytännössä mahdotonta. Siitäkin syystä sairaanhoitajan palvelut olisi tullut säilyttää kokonaan maksuttomina.