Ei irtisanomisia, vaan malttia ja vastuullisuutta

Ajankohtaista 11:36

Antamassaan kannanotossa Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä vaatii yrityksiltä malttia ja vastuullisuutta, ei irtisanomisia.

Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä on tyrmistynyt yritysten joukkoirtisanomisista. Monet hyvää tulosta tekevät yritykset, viimeksi Metso ja OP-Pohjola, ovat ilmoittaneet mittavista henkilöstövähennyksistä. Yritysjohto näyttää nyt ylireagoivan taloustilanteeseen ja saneeraavan henkilöstöä ikään kuin varmuuden vuoksi runsain mitoin. Nyt tarvitaan malttia ja vastuullisuutta. Yritysjohto synnyttää toimillaan nyt tarpeetonta levottomuutta, joka johtaa vain taloustilanteen ja siten myös yritysten toimintamahdollisuuksien heikkenemiseen.

Metson irtisanomiset osoittavat, että käyty keskustelu yritysjohdon moraalista ei ole vieläkään johtanut oikeisiin johtopäätöksiin. Ei ole mitenkään perusteltavissa, että samaan aikaan, kun työntekijöitä irtisanotaan, omistajille jaetaan hulppeita osinkoja. Tällainen johtamistapa on moraaliton ja vastuuton. Heikon suhdannetilanteen yli on aiemminkin päästy monilla muilla toimilla hyvässä yhteistyössä henkilöstön kanssa. Nyt tästä yhdessä sopimisen ja tekemisen perinteestä olisi pidettävä kiinni.

Valtiolla on erityisvastuu myös osittain omistamiensa yritysten yhteiskuntavastuusta, työllisyydestä ja alueellisesta vaikuttavuudesta. Näin on myös Metson osalta. Omistajaohjausta on käytettävä, ettei Metson kaltaisia yritystensä itsensäkin kannalta kielteisiä päätöksiä pääse syntymään.

Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä ei hyväksy yritysjohdon kovenevia asenteita. Työntekijöiltä vaaditaan koko ajan lisää samalla kun yritysten omaa vastuuta pienennetään. Myös valtiovallan suuntaan esitettävät vaatimuslistat kasvavat koko ajan. Hallitus on juuri esittänyt uusia satojen miljoonien eurojen tukia yrityksille. Vaatimukset vielä uusista päätöksistä jo ennen tehtyjen toimeenpanoakin ovat kohtuuttomia. Esim. vaatimus yhteisöveron alentamisesta on ristiriidassa samojen tahojen vaatimuksiin julkisen talouden tasapainottamisesta. Suomen ei tule olla edistämässä kansainvälistä verokilpailua, vaan pikemminkin hakemassa ratkaisuja sen hillitsemiseen.