Evästeasetukset

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujemme teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Toiminnalliset evästeet ovat keskeisiä esimerkiksi sivujemme selaamisen ja sivujemme ominaisuuksien käyttämisen kannalta.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit kuitenkin halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Kohdennamme mainontaamme, jotta voimme tavoittaa SDP:n politiikasta kiinnostuneista ihmisiä mahdollisimman hyvin. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Ei hukatuille sukupolville

Ajankohtaista 08:49

Suomessa johtajien palkkiot eivät liity työssä onnistumiseen, vaan oikeassa paikassa olemiseen. Johtaja saa bonuksensa, vaikka ajaisi yrityksensä kuralle tai hankkisi potkut tuhansille.
Rahamaailman toimijat ottavat järjettömiä riskejä tietäen, että onnistuessaan he voittaisivat, hävitessä joku muu kärsisi tappion. Tuolle menolle on tultava stoppi.

Hallituksen raamibudjetti on käännös oikeaan suuntaan. SDP:n tavoittelema solidaarisuusvero toteutui kehysriihessä. Valtion velkaantuminen saadaan pysähtymään edellisen hallituksen jäljiltä, ja tasapainotus tehtiin ensisijassa verotuksella eikä palvelujen tai sosiaalietuuksien leikkauksilla. Työmarkkinajärjestöjen sorvaama eläkemalli vähensi myös osaltaan julkisten menojen leikkaustarvetta ja on siksi tärkeä osa tulevaa sopeutusohjelmaa.
Sosialidemokraatit pitivät kiinni siitä, että tehdyissä ratkaisuissa noudatetaan oikeudenmukaisuutta. Oikeudenmukaisuuden ja kohtuuden vaatimus on oltava sosialidemokraattien politiikassa johtotähtenä jatkossakin.

Palvelujen turvaamiseksi tehtävä kuntauudistus on toteutettava ripeästi

SDP on sitoutunut kuntauudistuksen toteuttamiseen. Piirikokous tukee kuntarakenneuudistuksen eteenpäin viemistä, muu on vastuun pakoilua ja ongelmien kasvattamista.

Ministeriön tuottama aineisto osoittaa selkeästi kuntakentän haasteet sekä kuntien kesken vallitsevat eroavaisuudet. Erityisesti yhdyskuntarakennetta, työssäkäyntiä, saavutettavuutta ja asiointia koskeva tarkastelu tuo esille ne kokonaisuudet ja kuntien väliset tiiviit sidonnaisuudet, joiden tulisi olla vahvasti esillä tulevaisuuden menestymistarkastelussa.

Nyt on käytettävissä työryhmän esitys, seuraavaksi on vuorossa kuntien ja hallituksen linjaukset. Kuntauudistus ei ole vielä valmis. Sosialidemokraattien on huolehdittava kuntalaisten palveluista ja lähidemokratiasta. Miten saamme kunnalliset peruspalvelut järjestettyä mahdollisimman tasapuolisesti ja taloudellisesti kestävästi, siinä meillä on yhdessä miettimistä.

Ei hukatuille sukupolville – on kansallisten talkoitten aika

Nuorisoa ei pidä päästää syrjäytymään, piirikokous on erityisen huolissaan nuorten työllisyysasteesta. Yhteiskuntatakuun valmistelussa paljastui 110 000:ta alle 30-vuotiasta nuorta, jotka ovat pelkän peruskoulun varassa. Tämä tarkoittaa Pohjois-Savossa 4000 -5000 nuorta.

Yhteiskuntatakuun osana tulisi toteuttaa myös ammatillisen koulutuksen aloituspaikkojen lisäys. Aloituspaikkoja tarvitaan Pohjois-Savoon, aloille joissa niistä on selvästi puutetta eli joilla on työvoiman kysyntää. Opiskelijavalinnassa on suosittava vain peruskoulun käyneitä.
Yhteiskuntatakuun osana on tehostettava toimia, joilla vastavalmistunut nuori saadaan viivytyksettä työelämään, jotta syrjäytymisprosessi ja toivottomuus ei saa nuoresta otetta.

Maakuntaan tarvitaan työtä, mutta ei hinnalla millä tahansa

Talvivaaran jätepäästöt ovat ympäristön kannalta osoittautuneet suureksi ongelmaksi. Kaivoksen nykyinen toiminta ei noudata riittävällä tavalla sille asetettuja ympäristöluvan ehtoja ja uusi lupa on vasta käsittelyn alla.

Valvovan viranomaisen mahdollisuuksia puuttua rikkomuksiin on pitää parantaa. Kestävän kehityksen ja työllisyyden kannalta on maakuntarajat ylittävä viranomaisten yhteistoiminta oltava saumatonta lainsäädännön, lupaprosessin ja valvonnan osalta.

Kaivostoiminta on suuri mahdollisuus myös Pohjois-Savossa, mutta se ei saa tapahtua ympäristön kustannuksella.