Evästeasetukset

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujemme teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Toiminnalliset evästeet ovat keskeisiä esimerkiksi sivujemme selaamisen ja sivujemme ominaisuuksien käyttämisen kannalta.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit kuitenkin halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Kohdennamme mainontaamme, jotta voimme tavoittaa SDP:n politiikasta kiinnostuneista ihmisiä mahdollisimman hyvin. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Eeva-Johanna Eloranta: Laatua ikäihmisten hoivaan

Ajankohtaista 12:21

Uuteen ikälakiluonnokseen esitetään henkilöstönormien sijasta riittävää määrää tarpeellista asiantuntemusta iäkkäistä huolehtimiseksi. Uuden lain myötä jokaisessa kunnassa pitää olla nimenomaan vanhusalan erikoisosaamista eli mm. gerontologisen hoito- ja sosiaalityön sekä gerontologian osaamista, jota tämän asti läheskään kaikissa kunnissa ei ole ollut. Lakiehdotus on pelkkää henkilöstönormia tiukempi henkilöstön sääntelyn osalta. Lakiin toivottiin lausuntokierroksen perusteella henkilöstönormeja ympärivuorokautisen hoivan osalta. Tulee kuitenkin huomata, että normeja on hankala määritellä, koska potilaat ovat kaikki erilaisia ja vaativat erilaisen määrän apua.

Uusi laki tavoittelee sitä, että vanhukset pystyvät asumaan mahdollisimman pitkään kotona tai kodinomaisesti, toki kuitenkin niin että laitoshoito on mahdollista silloin, kun ihmisarvoinen elämä kotona ei enää ole mahdollinen. Jos nyt oltaisiin asettamassa henkilöstönormit juuri tälle ympärivuorokautiselle hoivalle, niin kuin tarkoitus alun perin oli, tulisi se vääristämään palveluiden kohdentamista pois ennaltaehkäisevästä päästä. Myös tuoreiden tutkimustietojen mukaan henkilöstön määrä ei korreloi palvelun laadun kanssa. Tärkeintä onkin kiinnittää huomio johtamiseen, töiden organisointiin, henkilöstön juuri oikeanlaiseen osaamiseen ja asenteisiin. Lakiehdotuksessa on onneksi myös olemassa ns. perälauta eli asetuksenanto-oikeus, jota voidaan käyttää mikäli vaikkapa henkilöstön määrän tai laadun suhteen on kunnissa jatkossa ongelmia.

Hyvää on myös se, että jokaiselle ikääntyneelle tulee pyynnöstä laatia palvelutarpeen selvitys, palvelusuunnitelma, osoittaa oma vastuutyöntekijä ja antaa tarvittavat palvelut viipymättä tai viimeistään kolmen kuukauden kuluttua niiden myöntämisestä.

Uusi laki tulee ottaa huomioon myös koulutuspolitiikassa. Hoitoalan koulutusmääriä ollaan jo lisäämässä, mutta vanhusten määrän ja palvelutarpeiden kasvaessa myös koulutuksen laatuun on puututtava; tarvitsemme lisää osaajia nimenomaan ikääntyneiden hoitoon ja hoivaan sekä niiden suunnitteluun, mm. lain velvoittamia sosiaali- ja terveydenhuollon vastuutyöntekijöitä ja vanhuspalveluiden koordinoinnista vastaavia henkilöitä täytynee alkaa erikseen kouluttaa, jotta kunnat pystyvät uuden lain mukaisesti laajoista uusista tehtävistään huolehtimaan.

Kansanedustaja Eeva-Johanna Eloranta puhui tänään 20.4.2012 Eläkkeensaajien keskusliiton Varsinais-Suomen piirin edunvalvontapäivillä Raisiossa