Eduskuntatyö käynnistyy 8.9.

Ajankohtaista 12:16

Eduskuntatyö jatkuu kesätauon jälkeen tiistaina 8.9. klo 14 alkavassa täysistunnossa.

Tiistaina Sosialidemokraattien mielenkiintoa herättää ainakin hallituksen esitys perusopetuslain muuttamisesta. Sen mukaan jatkossa erityistä tukea tarvitsevia oppilaita integroitaisiin yhä enemmän yleisopetuksen opetusryhmiin.

Meidän mielestämme tämä vaarantaa oppilaiden oikeutta saada tarpeidensa mukaista opetusta. Lisäksi luokan- ja aineenopettajien on selviydyttävä erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden kanssa, vaikkei heillä olisi siihen koulutusta.

Keskiviikon isoja asioita on myös lähetekeskustelu ihmisoikeuspoliittisesta selonteosta. Ryhmäpuheemme pitää kansanedustaja Ilkka Kantola.

Torstaina on tuttuun tapaan televisioitava suullinen kyselytunti. Kyselytunnilla kansanedustajat saavat esittää hallitukselle minuutin pituisia kysymyksiä, joihin kyseisen alueen ministeri hallituksen puolesta pyrkii vastaamaan.

Perjantain isoin asia lienee toisen lisätalousarvioesityksen lähetekeskustelu. Jäämme mielenkiinnolla odottamaan, miten hallitus yrittää helpottaa työttömien asemaa, kohentaa työllisyyttä tai vahvistaa kuntapalveluiden tuottamista.