Eduskuntaryhmän puheenjohtaja Lindtmanin puhe syyttämislupaa koskevassa keskustelussa

Ajankohtaista 14:15

SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtajan Antti Lindtmanin puhe keskustelussa valtakunnansyyttäjän syyttämislupaa koskevasta pyyntöstä asettaa kansanedustaja syytteeseen

Arvoisa puhemies,

Käsittelyssämme on nyt monella tapaa vakava ja kauaskantoinen päätös. Hyvät debatit ja värikäs kielenkäyttö on tämän talon suola. Samalla täällä eduskunnassa on erityinen vaatimus siitä, että käytöksen ja keskustelun pitää olla toisia kunnioittava ja arvokasta. Kuten Perustuslaissa sanotaan: ”Kansanedustajan tulee esiintyä vakaasti ja arvokkaasti sekä loukkaamatta toista henkilöä.”

Sananvapaus on keskeinen vapaus oikeusvaltiossa. Erityisesti kansanedustajan sananvapaus eduskuntatyössä on merkittävä ja on tärkeää, että kansanedustajien puhevapautta suojataan. Se ei kuitenkaan tarkoita, että sananvapaus olisi rajoittamaton.  Rikoslain määräykset mm. kansanryhmää vastaan kiihottamisen kielto koskevat myös kansanedustajia.

Maahanmuuttajien vertaaminen haitallisiin vieraslajeihin eduskuntakeskustelussa on yksiselitteisesti tuomittavaa ja vaarallista. Se loukkaa perustuslain ja ihmisoikeussopimusten takaamaa ihmisarvoa, ja laittaa ihmisiä vastakkain tavalla, joka ei kuulu suvaitsevaisen ja demokraattisen Suomen olemukseen.

Paitsi, että maahanmuuttajien vertaaminen vieraslajeihin tässä salissa ääneen sanottuna on hyvin epäkunnioittavaa ja loukkaavaa, sen seuraukset voivat olla vieläkin pahemmat. Mikäli tällaista puhetta sallitaan tästä salista, se näyttää esimerkkiä koko kansalle siitä, millainen puhe on hyväksyttävää. On muistettava, että meillä kansanedustajilla on paitsi oikeuksia myös suuri vastuu sanoistamme ja toiminnastamme.

Arvoisa puhemies,

Valtakunnansyyttäjä on todennut, että edustaja Mäenpään epäillään todennäköisin syin syyllistyneen kiihottamiseen kansanryhmää vastaan. Tämä on äärimmäisen painava epäilys.

Eduskunta ei ole tuomioistuinlaitos. Täällä emme arvioi syyllisyyttä emmekä jaa tuomioita. Sen sijaan meidän tehtävämme on arvioida, onko epäilty rikos laadultaan ja luonteeltaan sellainen, joka on syytä antaa tuomioistuimen arvioitavaksi.

Perustuslakivaliokunta on maan parhaita asiantuntijoita kuultuaan päättänyt esittää, että Mäenpään syytesuoja tulisi poistaa. Meidän tulee tälle arviolle antaa sen ansaitsema painoarvo. Me emme voi ryhtyä jakamaan oikeutta, mutta me voimme mahdollistaa oikeuden toteutumisen myös kansanedustajan kohdalla.

Edustaja Halla-aho ilmoitti jo ennen perustuslakivaliokunnan käsittelyä, että perussuomalainen eduskuntaryhmä tulee estämään edustaja Mäenpään syyttämisen. Tämä siis ennen kuin asiassa oli tehty mitään oikeudellisia selvityksiä ja ennen kuin perustuslakivaliokunta oli asiaan paneutunut. Samaan aikaan edustaja Halla-aho on todennut, että ”syytesuoja on luotu sitä varten, ettei politiikkaa siirretä eduskunnasta tuomioistuimeen”. Arvoisa edustaja Halla-aho: Yhtä lailla, tuomiovaltaa ei tule siirtää eduskuntaan. Se ei ole meidän tehtävämme.

Puhemies,

Sanoilla on väliä. Edustaja Mäenpään sanat loukkaavat paitsi ihmisarvoa, myös suomalaisia arvoja ylipäätään.

Kansanedustajan asemaa ja tämän salin oikeuksia ei pidä käyttää suojakaapuna, jonka turvin voisi kiihottaa ihmisiä kansanryhmiä vastaan ja loukata kaikille ihmisille kuuluvia ihmisoikeuksia. Siksi sosialidemokraatit hyvin yksimielisesti katsovat, että tämä asia tulee antaa tuomioistuimen ratkaistavaksi.