Mäkisalo-Ropponen ja eduskunnan terveyden- ja hyvinvoinnin edistämisen ryhmän kansanedustajat: Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arvioinnilla saadaan säästöä aikaan

Ajankohtaista 11:05

Merja Mäkisalo-Ropponen

Eduskunnan terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen ryhmän jäsenet kysyivät kirjallisessa kysymyksessään (KK 159/2016), mihin toimenpiteisiin hallitus aikoo ryhtyä, jotta terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointia lisätään lainsäädäntötyössä.

Kysymyksen perusteluissa korostetaan, että terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen ei ole kuluerä, vaan investointi tulevaisuuteen. Lukuisat terveystaloustieteelliset tutkimukset osoittavat, että ennaltaehkäisyllä, varhaisella puuttumisella, asianmukaisella hoidolla ja kuntoutuksella saadaan yhteiskunnalle säästöjä aikaan.

Kysymyksen ensimmäinen allekirjoittaja on kansanedustaja Merja Mäkisalo Ropponen ja muut allekirjoittajat ovat Sari Tanus (kd.), Susanna Huovinen (sd.), Sari Essayah (kd.), Johanna Karimäki (vihr.), Aino-Kaisa Pekonen (vas.), Hannakaisa Heikkinen (kesk.), Sari Multala (kok.) ja Anneli Kiljunen (sd.).

Kirjallisen kysymyksen vastauksessa käydään läpi tämän hetken tilannetta. On hyvä, että ministeri ja hallitus pitävät asiaa tärkeänä ja aikovat kehittää niin etukäteisarviointia kuin päätösten jälkikäteisarviointia. Valitettavasti tämä ei ole näkynyt vielä tällä hallituskaudella.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi on inhimillisesti mutta myös kansantaloudellisesti niin merkittävä asia, että se saisi olla omana kohtana lainvalmistelijoiden vaikutusten arvioinnin ohjeistuksessa HELO:ssa, jota ollaan parhaillaan uudistamassa. Kirjallisen kysymyksen vastauksesta käy ilmi, että tällä hetkellä näin ei ole. Jos asia ei ole omana kohtanaan, se peittyy helposti muiden asioiden alle.

Ministeri Lindströmin vastauksessa mainitaan, että edellytys vaikutusten arvioinnille on riittävän ajan varaaminen lainvalmisteluun. Tämä onkin ollut suurin puute tällä kaudella. lainvalmistelussa on ollut niin kiire, että hallituksen esitykset ovat tulleet hyvin keskeneräisinä eduskunnan käsittelyyn. Tähän pitäisi kiinnittää erityistä huomiota. Monista esityksistä vaikutusten arvioinnit ovat puuttuneet kokonaan tai ne ovat olleet erittäin puutteellisia.

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksella on tarkoitus ratkaista iso osa Suomen kestävyysvajeesta hillitsemällä kustannusten nousua. Hyvällä arviointityöllä ja laskemalla vaihtoehtoiskustannuksia saataisiin selvää säästöä aikaiseksi pitkässä juoksussa. Nämä säästöt olisivat myös oikeudenmukaisia, eivätkä vähentäisi kansalaisten tarvitsemia palveluja.

Tutkimuksissa on todettu, että perheen sosioekonominen asema selittää terveyseroja eniten. Mitä suuremmat tulot, sen parempi terveys. Vähävaraisilla henkilöillä on enemmän terveysongelmia ja erilaisia sairauksia. Nyt hallitus leikkauspäätöksillään lisää köyhyyttä ja tämä voi lisätä terveyseroja entisestään. Hallituksen terveyden edistämisen kärkihanke ei auta, jos muut päätökset toimivat toiseen suuntaan.

Kirjallinen kysymys ja kirjallisen kysymyksen vastaus ovat luettavissa alla olevan linkin takaa.

https://intranet.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/KK_159+2016.aspx