Evästeasetukset

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujemme teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Toiminnalliset evästeet ovat keskeisiä esimerkiksi sivujemme selaamisen ja sivujemme ominaisuuksien käyttämisen kannalta.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit kuitenkin halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Kohdennamme mainontaamme, jotta voimme tavoittaa SDP:n politiikasta kiinnostuneista ihmisiä mahdollisimman hyvin. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Eduskunnan talousvaliokunnan sd-kansanedustajat: Puhelinmyynnin kautta tehtävät ostokset vahvistettava jatkossa kirjallisesti – sääntelyä tiukennetaan kuluttajien suojaksi

Ajankohtaista 15:16

Talousvaliokunta hyväksyi tänään mietinnön lakiesityksestä, jolla vahvistetaan kuluttajan oikeuksia koti- ja puhelinmyyntitilanteessa sekä oikeuksia vahingonkorvaukseen ja hinnanalennukseen tietyissä tapauksissa.  Kotimyynnin säätelyä tiukennetaan siten, että kuluttajalla olisi jatkossa peruuttamisoikeus myös silloin, kun palvelu on kokonaan suoritettu tai kun sopimus koskee tavaraa, joka valmistetaan kuluttajan vaatimusten mukaisesti. Kuluttajansuojalakiin lisättäisiin myös säännökset elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan oikeuksista ja velvollisuuksista kuluttajan peruuttaessa digitaalista sisältöä tai palvelua koskevan sopimuksen.

Lakiesityksen puhelinmyyntiä koskevan säätelyn tiukentaminen herätti paljon keskustelua valiokunnassa. Jatkossa puhelimessa tehtävä myynti tulee vahvistaa kirjallisesti siten, että elinkeinonharjoittajan olisi puhelun jälkeen toimitettava tekemänsä tarjous kuluttajalle pysyvällä tavalla. Jos kuluttaja ei puhelinkeskustelun jälkeen pysyvällä tavalla hyväksy elinkeinonharjoittajan toimittamaa tarjousta, sopimus ei sitoisi kuluttajaa.

– Puhelin- ja kotimyyntiä rajoitetaan ja säädellään tiukemmin kuluttajan suojaksi, muistuttaa SDP:n talousvaliokuntaryhmän vastaava kansanedustaja Matias Mäkynen. Etenkin vanhukset, sairaat tai edunvalvottavat henkilöt ovat usein haavoittuvassa asemassa koti- ja puhelinmyyntitilanteissa. Ongelma on, että edunvalvoja saa usein tiedon päämiehelle etämyynnillä myydystä tuotteesta vasta siinä vaiheessa, kun edunvalvojalle toimitetaan lasku tai kun laskusaatava on siirtynyt perintätoimiston perittäväksi.

– Kuluttajien näkemykset ja kokemukset puhelinmyynnistä ovat valtaosin kielteisiä. Puhelinmyyntiä ei koeta mieluisana tai hyödyllisenä tapana tehdä ostoksia. Suuri osa ihmisistä kokee puhelinmyynnin jopa painostavana, toteaa kansanedustaja Tuula Väätäinen.

– Lain valmisteluvaiheessa yhtenä säätelyvaihtoehtona oli ns. opt-in malli, jonka toteuttaminen tarkoittaisi, että markkinointitoimia saisi kohdentaa vain niihin kuluttajiin, jotka ovat etukäteen antaneet tähän luvan. Tämäntyyppisellä mallilla katsottiin kuitenkin olevan erittäin merkittäviä vaikutuksia puhelinmyynnin kannattavuuteen ja siten myös työllisyyteen, joten siitä luovuttiin, sanoo kansanedustaja Hussein al-Taee.

– Erityisesti kotimyynnissä tuotteet ja palvelut voivat olla hyvinkin arvokkaita. Kotimyynnissä ongelmia ovat aiheuttaneet muun muassa remonttisopimukset, jotka usein sisältävät paitsi mittatilaustavaroita, myös esimerkiksi asennuspalvelun. Kuluttajille tarjottavat remonttisopimukset voivat olla taloudelliselta arvoltaan hyvinkin huomattavia, ja niihin liittyvät painostavat myyntimenettelyt ovat usein kohdistuneet ikääntyneisiin ja muihin haavoittuvassa asemassa oleviin kuluttajiin. On hyvä, että tuotteen tai palvelun peruuttamisoikeus nyt vahvistuu, toteaa kansanedustaja Raimo Piirainen.

Lisäksi Valiokunta teki lausumaehdotuksen, jossa edellytetään, että hallitus valmistelee toimia, joilla varmistetaan riippumattoman, moniarvoisen mediakentän toimintaedellytykset ja kilpailukyky Suomessa sekä kansalaisten tasavertaiset mahdollisuudet saada luotettavaa tietoa ja sivistää itseään.

Talousvaliokunnan mietintö luettavissa kokonaan täällä