Demarimepit ydinvaliokuntiin

Ajankohtaista 10:23

Demarimepit Liisa Jaakonsaari ja Mitro Repo valittiin Euroopan parlamentin ydinvaliokuntiin, kun parlamentin täysistunto äänesti tänään valiokuntapaikoistaan.

Liisa Jaakonsaari on varsinainen jäsen työllisyys- ja sosiaaliasiain valiokunnassa sekä varajäsen ulkoasiainvaliokunnassa. Mitro Repo on varsinainen jäsen sisämarkkina- ja kuluttajasuojavaliokunnassa ja varajäsen kulttuuri- ja koulutusvaliokunnassa.

Jaakonsaari muistuttaa, että työllisyys – ja sosiaaliasiat tulevat olemaan seuraavalla lainsäädäntökaudella entistä enemmän esillä.

– Talouskriisin paineen alla EU:n täytyy tarjota ratkaisuja työttömyyden torjuntaan, Jaakonsaari vaatii.

– Kriisiaikoina emme saa pelkästään tuijottaa talouslukuja ja yritysten kannattavuutta, myös ihmisistä ja heidän jaksamisestaan tulee huolehtia. Pohjoismaisella työmarkkinamallilla on tässä suhteessa paljon annettavaa Euroopalle.

– Komissio tekee edellisen parlamenttikauden kauden loppusuoralla kaatuneesta työaikadirektiivistä uuden esityksen jo lähikuukausina. Parlamentin tulee puolustaa kantaansa, jonka mukaan viikoittainen enimmäistyöaika ei saa ylittää 48 tuntia.

Jaakonsaari huomauttaa myös EU:n ulkopoliittisen merkityksen kasvavan, kun EU:n uudistettu perussopimus, Lissabonin sopimus, astuu voimaan.

– EU:lle perustetaan ulkoministerin virka ja unionilla tulee olemaan yhtenäisempi ääni maailmalla, kun se istuu samaan pöytään USA:n ja Venäjän kanssa. Parlamentin ulkoasiainvaliokunta on tässä suhteessa kansalaisten portinvartija.

Mitro Repo on tyytyväinen jäsenyydestään myös Suomen kannalta merkittävässä sisämarkkinavaliokunnassa.

– Valiokunnan kaikki käsiteltävät asiat koskettavat jokaista suomalaista. Sisämarkkinat ovat EU:n kulmakivi, mutta toimivat sisämarkkinat vaativat myös korkean kuluttajasuojan. Kuluttajaoikeusdirektiivi tulee syksyllä valiokunnan käsiteltäväksi ja sitä täytyy parantaa, sillä nykyisessä muodossaan se on ongelmallinen suomalaisille kuluttajille.

Myös kulttuuriasiat ovat luonnollisesti minua lähellä.

– Tulen myös seuraamaan aktiivisesti ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokuntaa erityisesti mielenterveyskysymysten osalta, sillä näiden kohdalla niin parlamentilla kuin komissiollakin on paljon parantamisen varaa, Repo tähdentää.