Demariedustajat tyytyväisiä Laajakaista kaikille 2015-hankkeen edistymiseen

Ajankohtaista 16:40

Hallitus on tänään tarkistanut Laajakaista kaikille 2015 -hankkeesta tehtyä periaatepäätöstä. Uudella periaatepäätöksellä pyritään nopeuttamaan meneillä olevien haja-asutusalueiden laajakaistanhankkeiden loppuun saattamista.

– On hienoa, että palveluita voidaan myös haja-asutusalueilla parantaa laajakaistayhteyksien turvaamisella. Tuotteet ja palvelut liikkuvat yhä enemmän verkossa. Tällä parannetaan kaikkien suomalaisten mahdollisuuksiinsa asua ja elää kotiseudullaan, iloitsee valiokunnan jäsen Raimo Piirainen.

– Liikenne- ja viestintävaliokunnan sd-jäsenet pitävät laajakaistahanketta yhtenä hallituskauden merkittävimmistä kansalaisten yhdenvertaisuutta korostavana toimenpiteenä. Tämän myötä myös työn tekemisen mahdollisuudet kasvavat.

Hankkeiden rakennusaikaa voidaan jatkaa vuoden 2015 rakennuskauden loppuun ja myönnettyjen tukien maksuaikaa jatketaan vuoden 2015 loppupuolelle.  Lisäksi hallitus haluaa taata Viestintävirastolle riittävät resurssit hankkeen loppuun saattamiseksi. Viraston vastuulla on tuen käytön valvonta 10 vuoden ajan viimeisestä maksatuksesta.

Lisäksi hallitus haluaa helpottaa tietoliikennekaapeleiden asentamista julkisesti rahoitettujen liikenneväylien varteen.