Beskatta rättvisare

Ajankohtaista 11:21

Finlands svenska socialdemokrater FSD kräver att bankerna och finansinstitutionerna tar mera ansvar för den globala utvecklingen på penningmarknaden. Det är inte rättvist att hela räkningen läggs på vanliga skattebetalare. Nu är de europeiska staterna tvungna att skuldsätta sig på grund av spekulanternas hejdlösa risktagande. Finland bör också kraftigt driva frågan om att stänga alla skatteparadis i Europa och resten av världen.

 
FSD kräver starkare tag för att få bukt med den gråa ekonomin i Finland. Det behövs mera kontroll och övervakning på arbetsmarknaden. Socialdemokraterna kräver att huvudentreprenören har det övergripande ansvaret för lagligheten i underleverantörernas verksamhet. Den gråa ekonomin orsakar stora skattebortfall, vilket har konsekvenser för finansieringen av den offentliga servicen.
 
FSD vill ha ett genomskinligt och begripligt skattesystem med en bred skattebas. – Inte högre skatter totalt, utan rättvisare beskattning överlag.  Beskattningen skall anpassas efter medborgarnas betalningsförmåga.

 

Uttalande från FSD:s kongress i Vasa 31.10.2010