Berg (SDP): Strategin för psykisk hälsa skapar en stark grund för att hantera psykiska problem

Ajankohtaista 09:59

-Den nya nationella strategin för psykisk hälsa skapar en stark grund för att behandla psykiska problem i ett så tidigt skede som möjligt, vid rätt tidpunkt och på ett högklassigt sätt, konstaterar riksdagsledamot Kim Berg (SDP), medlem av riksdagens mentalhälsopolitiska delegation.

– Jag anser det vara särskilt viktigt att primärvårdens ställning stärks genom att öka tillgången på psykosociala åtgärder redan på basnivå. Dessutom är det viktigt att samarbetet mellan primärvården och specialsjukvården stärks så att psykiska problem identifieras i tid och så att också stödet eller vården kan inledas enligt människans behov. Vi har inte råd att på varken ekonomiska eller mänskliga grunder förskjuta mentalvårdsproblemen. Antalet sjukpensioner som beviljas på mentalvårdsgrunder ska kunna bli färre, konstaterar Berg.

-Även som medlem i stödgruppen för ungas psykiska hälsa är jag nöjd med att man nu förbättrar i synnerhet det psykosociala stödet för unga – med låg tröskel utan rädsla för stigmatisering – vid läroanstalter och i vardagsmiljöer. Detta är mycket viktigt eftersom ungdomar i högre grad än tidigare utsätts för psykisk belastning, ångest och depression. Likaså har just de ungas hänvisning till specialiserad sjukvård ökat på grund av psykiska hälsoproblem. Nu är det hög tid att vända denna utveckling mot en bättre framtid, betonar Berg.