Backmanin työryhmä on löytänyt oikeat kehitysnäkymät: Hallituksen sitouduttava toimenpiteisiin

Ajankohtaista 08:32

Itä- ja Pohjois-Suomi julkisti tänään raporttinsa ”Katse pohjoiseen”. Työryhmä on tehnyt laajan selvitystyön ja löytänyt hyvin alueelle tärkeät kehittämismahdollisuudet. Raportti tähdentää arktisen alueen mahdollisuuksia uusien työpaikkojen luomisessa.

”Nyt tarvitaan hallitukselta sitoutumista ehdotusten toimeenpanoon ja rahoitukseen”, toteaa raportista SDP:n aluepoliittisen työryhmän puheenjohtaja, kansanedustaja Riitta Myller.

Itä- ja Pohjois-Suomelle yhteistä on luonnonvarojen entistä parempi hyödyntäminen parantamalla jalostusarvoa ja kehittämällä maailman luokan ympäristöosaamista mm. kaivostoiminnassa. Työryhmän kehittämisvisio korostaa kestävän kehityksen periaatetta: talouden ja ympäristön on oltava hyvässä tasapainossa. Tästä ei voidakaan missään tilanteessa tinkiä.

Tulevaisuuteen tähdätään myös entistä monipuolisemmalla metsien käytöllä. Suomessa on löydettävä lääkkeet, joilla metsien jalostusarvo saadaan aivan uudelle tasolle. Backmanin työryhmän esitys luoda Itä-Suomen yliopistoon kansainvälisen tason tutkimus-, koulutus- ja innovaatiokeskittymä, joka toimisi kiinteässä yhteistyössä yritysmaailman kanssa, on hyvä ehdotus saada aikaan konkreettista edistymistä tässä asiassa.

Monista yrityksistä huolimatta Suomessa ei ole kyetty kehittämään omaleimaista ja paikallisuuteen kytkeytyvää matkailutoimintaa. Tässä asiassa työryhmä esittää varteenotettavia avauksia. Erityisesti luodaan uskoa siihen, että matkailu on kasvava elinkeino ja sen kautta voidaan lisätä työpaikkoja myös harvaanasutuille alueille. Matkailun kasvunäkymissä luotetaan erityisesti Venäjän läheisyyteen.

Venäjä on muutenkin raportissa näkyvällä paikalla, mikä on hyvä asia. Yhteistyö Venäjän kanssa nähdään palvelevan omien vahvuuksiemme kehittämistä ja uusien työpaikkojen luomista erityisesti metsä- ja kaivannaisalalle, palvelualalle, matkailuun, kauppaan ja terveydenhuoltoon.

Työryhmä ehdottaa, että kehittämällä erilaisia tukipalveluja myös pienet ja keskisuuret yritykset saadaan kiinnostumaan Venäjän markkinoista. Tämä on idea, joka on toteutettavissa välittömästi olemassa olevan yrittäjyyttä tukevan verkoston kautta.

Itä- ja Pohjois-Suomi työryhmä painottaa osaamisen kehittämistä, koulutusta ja innovaatioita. Jotta yritykset voisivat hyötyä tutkimuslaitosten työstä, esitetään perustettavaksi Itä- ja Pohjois-Suomen pääomasijoitusrahasto tukemaan aloittavia ja kasvuvaiheessa olevia innovatiivisia yrityksiä. Tätä tarvitaan, jotta uudet innovaatiot mm. luonnonvarojen kestävässä hyödyntämisessä saadaan jalostettua työpaikoiksi.

Itä- ja Pohjois-Suomi ovat kärsineet muita alueita enemmän valtion työpaikkojen karsimisesta ja keskittämisestä. Työryhmä esittää, että kartoitettaisiin sellaiset valtionhallinnon työpaikat, joiden toiminta tapahtuu pääasiassa verkoissa ja hajasijoitetaan siellä tehtävä työ Itä- ja Pohjois-Suomeen. Tämän hankkeen toteuttaminen on aloitettava välittömästi.

Kaivattuna ja tärkeänä yksityiskohtana esitetään kuljetustuen säilyttämistä. Kuljetustuen jatkaminen on monelle yritykselle ehto sijoittua Itä- ja Pohjois-Suomeen.

Lisätietoja:

Riitta Myller p. 040 5048 303

Kansanedustaja,

SDP:n aluepoliittisen työryhmän puheenjohtaja

SDP. Kansan edustaja.