Backman: Yrittäjäbudjetista eväitä kasvuun ja työllisyyteen

Ajankohtaista 10:14

SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jouni Backman pitää 280 miljoonan panostuksia Suomen kasvuun ja työllisyyteen erittäin hyvinä ja tervetulleina.

– Rinne piti lupauksensa. Tukemalla kotimaisia yrittäjiä tuetaan myös kotimaista kasvua ja työllisyyttä. Pienyrittäjiä tuetaan lisätalousarviossa nostamalla alv-velvollisuuden alarajaa 8 500:sta 10 000. Enempää ei pelkästään kotimaisin päätöksin voida rajaa nyt nostaa. Lisäksi yritystensukupolvenvaihdoksia helpotetaan tekemällä lisäys perintö- ja lahjaverotuksen sukupolvenvaihdoshuojennukseen. Se pidentää toivotulla tavalla veron maksuaikataulua viidestä vuodesta seitsemään ja helpottaa näin sukupolvenvaihdoksia hankalassa taloustilanteessa.

25 miljoonan euron lisäys Suomen Teollisuussijoitus Oy:n pääomasijoitustoimintaan parantaa sen mahdollisuuksia edistää investointeja. Biojalostamohankkeiden tukemiseksi ehdotettava 30 miljoonan euron lisäys energiatuen myöntämisvaltuuteen ja 3 miljoonan euron määrärahalisäys ovat tärkeitä käytännön toimia biotalouden edistämiseksi. Investointeja vauhdittavat myös yritysten investointi- ja kehittämishankkeiden tukemiseen ehdotettava 20 miljoonan euron lisäystä myöntämisvaltuuteen ja 3,2 miljoonan euron lisäys määrärahaan. Elintarvikealaa tukee elintarvikkeiden viennin edistämiseen ehdotettava yhteensä 1,6 miljoonan euron lisämääräraha.

– Suomen talouskasvu on valitettavasti kaikkien mittareiden mukaan edelleen heikkoa ja tässä tilanteessa panostukset kasvuun ja sitä kautta suomalaiseen työhön ovat todella tervetulleita.  On hyvä, että hallitus osoittaa tälläkin päätöksellä toimivansa aktiivisesti vaalikauden loppuun saakka.