Backman: Suomi tarvitsee toimeen tarttujia, ei pyyhkeen kehään heittäjiä

Ajankohtaista 12:42

SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jouni Backman painotti tänään eduskunnan rakenneuudistuksia käsittelevässä istunnossa tehtyjen linjausten merkittävyyttä.

– Viime viikolla Suomen suunta käännettiin uskottavalla ja vaikuttavalla tavalla kestävämpään suuntaan. Käännös tehtiin valtiovarainministeri Jutta Urpilaisen kesällä linjaaman rohkean tiekartan pohjalta.

Backman torppasi puheet sopimusyhteiskunnan kuolemasta. 

– Hallitus ja työmarkkinajärjestöt osoittivat jälleen toimintakykynsä. Erityinen kiitos kuuluu palkansaajajärjestöille, jotka näyttävät esimerkkiä maltista ja vastuullisuudesta. Toivottavasti myös kohtuuttoman isoja palkkioita nostavat yritysjohtajat noudattaisivat työntekijöiden esimerkkiä. 

Lisäksi Backman muistutti, että sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä on edellyttänyt kasvun ja talouden vakauden rakentamista työn ja oikeudenmukaisuuteen pohjalle. 

– Rakennetoimet eivät tarkoita vain leikkauksia. Sosialidemokraatit muistuttavat, että yhtälössä ovat mukana menojen lisäksi myös tulot. Niihin voidaan vaikuttaa sekä työllisyyttä ja yrittäjyyttä vahvistamalla, mutta tarvittaessa myös verotuksen keinoin veropohjaa laajentamalla ja maksukykyisten veroasteita nostamalla.

Backman painotti, ettei rakennetoimienkaan varjolla voida leikata sosiaaliturvaa eikä heikentää muutoinkin huonossa asemassa olevien kansalaisten elämäntilannetta.

– Sosialidemokraatit eivät hyväksy ajatustapaa, että huonosti toimeen tulevia kannustettaisiin ottamalla heiltä jotakin pois ja hyvin toimeen tulevia antamalla heille jotain lisää. Työttömän tilannetta ei auteta leikkaamalla työttömyysturvaa, vaan parantamalla työllistymismahdollisuuksia.

– Nyt toteutuvat sosialidemokraattien pitkään ajamat oppivelvollisuusiän nostaminen vuodella 17 vuoteen ja esiopetus kaikille lapsille. Näillä historiallisilla uudistuksilla lisätään huolenpitoa lapsista ja nuorista sekä estetään syrjäytymistä. Nyt aloitetaan myös sosiaali- ja terveydenhuollon monikanavaisen rahoitusjärjestelmän purkaminen. Yksinkertaisemmalla järjestelmällä lisätään sekä kansalaisten tasa-arvoa, että julkisen talouden kestävyyttä.

Viimeiseksi Backman toivoi koko eduskunnalta tahtoa ja tarmoa lähteä toteuttamaan uudistuksia.

–  Toivottavasti täällä ei ole tänään pyyhkeen kehään heittäjiä, vaan työhön ja toimeen tarttujia. Suomi tarvitsee nyt jälkimmäisiä.