Backman: Sipilän tuottavuuskäsitys rajallinen, vaikka keino oikea

Ajankohtaista 10:38

Sipilän tuottavuuskäsitys rajallinen, vaikka keino oikea

Keskustan puheenjohtaja Juha Sipilän vaatimus julkisen sektorin tuottavuuden lisäämisestä on perusteltu. Myös keino, toimintaprosessien kehittäminen tietotekniikkaa hyödyntäen on oikea. Sipilä on oikeassa myös siinä, että syy heikkoon tuottavuuden kehittymiseen on ollut huonossa johtamisessa. Tässä Keskustalla on avaimet käsissään, sillä suurinta osaa Suomen kunnista johtaa Keskusta ja keskustalainen kunnanjohtaja.

Puheenjohtaja Sipilän käsitys tuottavuudesta on rajallinen. Julkisen sektorin tuottavuuden kasvua ei ole vain työntekijämäärän vähentäminen. Tuottavuuden kasvua voidaan ja sitä tulee käyttää myös suurempaan ja parempaan palvelutarjontaan. Eli samalla henkilöstömäärällä tehdään enemmän. Tuottavuuden kasvusta huolimatta esim. hoiva-alalla joudutaan henkilöstömäärää myös lisäämään, koska palvelutarve kasvaa tuottavuuden kasvua nopeammin.

Tavoitteena ei tule olla Keskustan tavoin itsetarkoituksellinen julkisen sektorin henkilöstömäärän vähentäminen. Se ei ole työllisyyden vahvistamisenkaan näkökulmasta perusteltua.

Nykyistä paremmalle julkiselle palvelutarjonnalle on sosiaali- ja terveystoimen lisäksi tarvetta myös esim. opetustoimessa. Oppimistulosten heikkeneminen ja Suomen kilpailukyvyn heikkeneminen edellyttää uusien oppimis- ja opetusmetodien kehittämistä. Tietotekniikan hyödyntämisessä on siinäkin keskeinen rooli. Toivottavasti opetustoimessakaan tuottavuus ei tarkoita opetushenkilöstön vähentämistä, vaan opetuksen määrän ja laadun lisäämistä.