Backman: Opposition tupoallergia ei purrut – työvoitto hallitukselle

Ajankohtaista 07:33

SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtajan Jouni Backmanin mukaan saavutettu työmarkkinasopu on hallituksen työvoitto. Se on myös voitto suomalaiselle sopimusyhteiskunnalle. Työmarkkinajärjestöt osoittivat kiitettävää vastuunkantoa. Ratkaisu luo edellytykset kasvulle ja työllisyydelle.

– Olen erittäin tyytyväinen ratkaisun syntymiseen. Suomalaiset voivat edelleen luottaa, että työmarkkinajärjestöt saavat tiukoissakin paikoissa sovun aikaiseksi. Oppositionkin toivoisi antavan tälle arvoa.

Ratkaisu lisää luottamusta myös Suomen ulkopuolella. Luottoluokittajat ovat jälleen vahvistaneet Suomen kolmen A:n eli parhaan luottoluokituksen. Backman uskoo, että luottoluokittajat näkevät Suomen talouden vahvuutena juuri pitkät sopimisen perinteet ja kyvyn tehdä vastuullisia päätöksiä.

– Tupo on niin hyvä keksintö, että se pitäisi patentoida ja myydä ulkomaille. Tästä on pidettävä kiinni. Sopimusyhteiskunnassa taloudellisten toimijoiden on helppo ennakoida huominen. Juuri tämä ennakoitavuus tekee Suomesta houkuttelevan yrittäjien ja mahdollisten sijoittajien silmissä

– Myös työministeri Lauri Ihalainen ja valtiovarainministeri Jutta Urpilainen ansaitsevat kiitokset niiden edellytysten luomisesta, joihin tukeutuen sopu saatiin rakennettua. Suurin kiitos kuuluu ehdottomasti työmarkkinaosapuolille, jotka palasivat yhteiseen sopimiseen ja varmistivat suomalaisen työn pärjääminen myös jatkossa.