Backman: Hallitukselta uskottava ja vaikuttava rakenneuudistuspaketti

Ajankohtaista 19:29

Sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jouni Backman on tyytyväinen hallituksen sopimaan rakenneuudistuspakettiin. Valtiovarainministeri Jutta Urpilaisen aloitteellisuus johti uskottavaan ja vaikuttavaan toimenpidekokonaisuuteen julkisen talouden kestävyysvajeen korjaamiseksi.

– Rakennetoimilla lisätään työllisyysastetta ja siten kestävällä tavalla niin julkisen talouden kuin kansalaistenkin selviytymiskykyä tulevista haasteista. Muutoin edessä olisi todella vaikea talouden sopeuttaminen. Erittäin tärkeää on, että välttämättömät rakennetoimet tehdään oikeudenmukaisella tavalla ja monet heikennykset pystyttiin nyt torjumaan muistuttaa Backman.

– Sosialidemokraattien pitkäaikaiset tavoitteet oppivelvollisuusiän nostamisesta ja esiopetuksen järjestämisestä kaikille ovat tärkeitä tasa-arvokysymyksiä. Samoin sosiaali- ja terveydenhuollon monikanavaisen rahoitusjärjestelmän purkaminen tulee vahvistamaan julkisten hyvinvointipalveluiden saatavuutta, Backman korostaa.

Backmanin mukaan työn vastaanottamisen ja tarjoamisen kannusteloukkujen purkaminen etenee nyt selvin askelin. Ahkeruus palkitaan työntekijöiden lisäksi myös opiskelijoille.

Rakennetoimien lisäksi Backman on tyytyväinen myös talousarvioesitykseen vuodelle 2014 sekä toiseen lisätalousarvioon vuodelle 2013.

– Vaikka budjetteja sorvattiin niukkuuden hengessä, molemmissa näkyy vahvasti sosialidemokraattinen kädenjälki.

Työllisyyslisäbudjetiksi nimetty lisätalousarvio piristää kansantaloutta esimerkiksi varaamalla yhteensä 50 miljoonaa euroa homekoulujen ja –päiväkotien sekä sote-rakennusten korjaamiseen ja lisäämällä 25 miljoonaa euroa teiden ja siltojen kunnostukseen ympäri Suomea. Lisäksi suomalaista infraa tuetaan pääomittamalla Finaviaa 200 miljoonan edestä.

Julkisiin työvoimapalveluihin lisätään 25 miljoonaa.

Vuoden 2014 talousarviossa toteutuu Backmanin mukaan lukuisia kehykseen sisällytettyjä, SDP:lle tärkeitä kohteita. Tällaisia ovat mm. panostukset työllisyyteen ja suomalaisen talouden ja kilpailukyvyn kohentamiseen.

Backman painottaa, että neuvottelupöydällä on ollut myös kaikille erittäin vaikeita kysymyksiä.

– Suomi tarvitsee nyt työllisyyttä vahvistavia budjettiratkaisuja ja  uutta työtä ja hyvinvointipalveluita tukevia rakenteellisia uudistuksia. Epätasa-arvoistumisen trendi on katkaistava, eikä se onnistu ilman yhteiskunnan rakenteiden oikaisua.