Backman: Budjettiesitys sosialidemokraattien tavoitteiden mukainen

Ajankohtaista 11:27

SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jouni Backmanin mukaan hallituksen budjettiriihen linjaukset ovat sosialidemokraattien tavoitteiden mukaisia. Pääpaino on työn ja oikeudenmukaisuuden lisäämisessä ja vahvistamisessa.

– Sosialidemokraattien pitkäaikainen tavoite nuorten yhteiskuntatakuusta etenee nyt käytännössä. Myös pitkäaikaistyöttömät ja osatyökykyiset saavat uusia mahdollisuuksia lisätoimin. Heikkenevä työllisyystilanne edellyttää hallituksen nyt lupaamia työllisyysmäärärahojen lisäyksiä sekä rakennemuutospaikkakuntien lisätukea, Backman toteaa.

– Oikeudenmukaisuus palaa nyt myös verotukseen. Maksukyky ratkaisee. Hyvätuloisten sekä varakkaiden maksurasitusta lisätään samalla kun pienituloisimpien verotusta kevennetään.  Ero edellisen porvarihallituksen linjaan on selvä. Työmarkkinatuen tarveharkinnan poisto on myös pitkään kaivattu parannus.

Backman toteaa, että oikeus arvokkaaseen vanhuuteen turvataan vihdoinkin. Edelliseltä hallitukselta kesken jäänyt vanhuspalvelulain säätäminen toteutetaan nyt sosialidemokraattien valmistelun tuloksena.

– Laki turvaa jatkossa hyvän hoivan ja turvan edellytykset riippumatta hoitomuodosta. Toiveemme mukaisesti resursseja lisätään niin kotihoitoon, omaishoitoon kuin laitoshoitoonkin. Riittävä henkilöstömitoitus turvataan tarvittaessa sitovilla säädöksillä ja räikeät epäkohdat vanhusten hoidossa poistetaan, Backman sanoo.