Evästeasetukset

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujemme teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Toiminnalliset evästeet ovat keskeisiä esimerkiksi sivujemme selaamisen ja sivujemme ominaisuuksien käyttämisen kannalta.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit kuitenkin halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Kohdennamme mainontaamme, jotta voimme tavoittaa SDP:n politiikasta kiinnostuneista ihmisiä mahdollisimman hyvin. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Ay-liikkeelle ryhmäkanneoikeus

Ajankohtaista 12:06

Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä vaati välikysymyskeskustelun ryhmäpuheenvuorossa ammattiyhdistysliikkeelle ryhmäkanneoikeutta. Ryhmäpuheen pitänyt kansanedustaja Kari Rajamäki vaati hallitukselta toimia yhä pahenevan harmaan talouden hillitsemiseksi.

– Harmaa talous ja kahdet työmarkkinat ovat maassamme täyttä todellisuutta. Ne ovat varastamista meiltä kaikilta. Siitä kärsivät tavallisten veronmaksajien lisäksi yrittäjien enemmistö eli rehelliset yrittäjät. Laiton ulkomainen työvoima, harmaa talous ja talousrikollisuus vääristävät kilpailua ja tulonjakoa, aiheuttavat työttömyyttä sekä heikentävät taloudellisen toiminnan edellytyksiä.

– Ne ovat uhka myös yksittäisen työntekijän oikeusturvalle ja koko yhteiskuntamoraalille. Avoimena rehottava harmaa talous murentaa valtiontaloutta ja hyvinvointivaltion perustaa jopa 5 miljardia euroa vuodessa. Tällaiseen ei Suomella ole varaa.

Rajamäki syytti Kiviniemen oikeistohallitusta toimettomuudesta vakavana asian hoitamisessa.

– Hallitus on tehnyt kaikki uudistukset vasta jälkijunassa. Edellisen hallituksen esittämä käännetyn arvonlisäveron käyttöönotto oli hallituksen ja ministeri Kataisen jarrutuksen kohteena Ecofin-neuvostossa Saksan yrittäessä sitä laajentaa. Suomalaista arkea on, että poliisi lopettaa tutkinnan, vaikka yhteiskunta ja työntekijät menettävät suuria summia. Verottaja ja poliisi eivät tee käytännön tasolla riittävää yhteistyötä ammattiliittojen toimijoiden kanssa. Työsuojelutoimintaa on heikennetty kohtuuttomilla henkilöstövähennyksillä, mikä käytännössä estää tehokkaat työehtojen valvonnat

Rajamäki myös muistutti puheessaan SDP:n keinoista harmaan talouden torjumiseksi.
– Rakennusalan järjestäytyneiden yritysten Verohallinnolle antamat urakoitsijatiedot ja niitä täydentävät palkansaajatiedot on säädettävä pakollisiksi. Tietojen pitää koskea koko urakointiketjua. Rakennustyömaalla työntekijän pakollisena käytettävään kuvalliseen tunnistekorttiin on lisättävä veronumero valvonnan tehostamiseksi.

– Verohallintoon on perustettava kansainvälinen verotarkastusyksikkö. Harmaan talouden torjunnassa viranomaisten voimavarat on turvattava ja lainsäädännöllä väärinkäytökset estettävä. Suomessa tehtävässä työssä on aina noudatettava suomalaisia työehtoja. Osana työmarkkinoiden vakautta ja oikeudenmukaisuutta ammattiliitoille on annettava kanneoikeus ja tilaajavastuulakia vahvistettava.