”Avoimuus ulotettava valtionyhtiöiden hallituksiin”

Ajankohtaista 10:06

Talousvaliokunnan puheenjohtaja, kansanedustaja Jouko Skinnarin mielestä on hyvä, että valtionyhtiöiden hallintoneuvostojen palkkiot ja kokouksiin osallistuminen tulevat julkiseksi. Tämän täytyy koskea myös valtionyhtiöiden hallitusten jäseniä.

– Hallitusten jäsenten palkkiot ja kokouksiin osallistuminen tulee julkistaa.

Samaten hallituksen jäsenten sidonnaisuudet muihin yhtiöihin sekä heidän muut objektiiviseen päätöksentekoon vaikuttavat tekijät kuten suuret osakeomistukset.

Skinnari vaatii, että omistajaohjauksesta vastaava ministeri Jyri Häkämies edistää avoimuutta asiassa ja tarttuu tarvittaviin toimenpiteisiin.

– Suomessa on hallitusten ammattilaisten ryhmittymä, jotka osallistuvat monien yhtiöitten hallituksiin. Heillä on järjestö Hallitusammattilaiset ry, joka nyt ministeri Häkämiehen tukena voisi omilla päätöksillään edistää avoimuutta ja hyvää hallintotapaa valtionyhtiöissä.