Asuntoministeri Kiuru asetti ARA-selvityshenkilön

Ajankohtaista 09:09

Asuntoministeri Krista Kiuru on asettanut oikeustieteen tohtori Olavi Syrjäsen selvittämään Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) toiminnan kehittämistä. Selvityksen käynnistämisen taustalla on valtioneuvoston asuntopoliittista toimenpideohjelmaa valmistelleen työryhmän ministerille helmikuussa luovuttama ehdotus. Siinä ehdotettiin myös ARAn toiminnan arvioimista ja kehittämistä.

– Selvityshenkilön tehtävänä on arvioida, miten hyvin ARA pystyy vastaamaan asuntopolitiikan tavoitteiden toteuttamiseen sekä tehdä ehdotuksia ARAn toiminnan kehittämiseksi. Hallituksen asuntopolitiikan päätavoite on kohtuuhintaisen asuminen edistäminen. Selvityksellä halutaan varmistaa, että myös ARAssa toimitaan juuri tämän tavoitteen saavuttamiseksi mahdollisimman tehokkaasti ja läpinäkyvästi”, ministeri Kiuru sanoo.

ARAn tehtävänä on edistää kestävää ja kohtuuhintaista asumista vuorovaikutuksessa yhteistyökumppaniensa kanssa. Tätä tehdään tukien toimeenpanolla, ohjauksella ja valvonnalla sekä niihin kytkeytyvällä kehittämistoiminnalla.

Selvitykseen sisältyy myös arviointi ja ehdotukset ARAn toimintakäytäntöjen ja organisaation kehittämisestä sekä resurssien suuntaamisesta. Selvityksessä otetaan erityisesti huomioon ARAn valvontatehtävät sekä toimintaympäristön asettamat haasteet.

Selvitystyön on tarkoitus valmistua 31.8.2012 mennessä.