Asell: Hallitus vaarantaa TE-toimistojen alasajolla asiakkaiden tasa-arvoisen kohtelun

Ajankohtaista 12:23

Kansanedustaja Marko Asell on jättänyt hallitukselle kirjallisen kysymyksen Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimistojen uudistushankkeen järkevyydestä. Pirkanmaan ELY –keskus on tehnyt päätöksen, jonka mukaan toimistoverkkouudistusta suunnitellaan työ- ja elinkeinoministeriön linjausten mukaisesti niin, että Pirkanmaalla on vuoden 2012 alusta yksi TE –toimisto.

Pirkanmaan ELY –keskuksen  päätös yhteen TE –toimistoon siirtymisestä on Asellin mielestä asiakkaiden ja henkilökunnan kannalta kyseenalainen. Nykyisten julkisten liikenneyhteyksien aikana tuntuu mahdottomalta, että kaikkia pirkanmaalaisia pystytään tällaisella keskitetyllä mallilla palvelemaan tasapuolisesti. Päätöksellä vaarannetaan sekä työttömien työntekijöiden mahdollisuuksia työllistyä että aloittavien yrittäjien edellytyksiä kannattavaan yritystoimintaan.

Pirkanmaan TE-toimistojen henkilöstön edustajat ovat ilmaisseet tyrmistyksensä Pirkanmaan toimintasuunnitelmaan. Henkilöstöllä ei ole ollut mahdollisuutta osallistua toimistoverkko- ja toimipaikkasuunnitelman valmisteluun yhteistoimintalain ja – sopimuksen tarkoittamalla tavalla. Henkilöstö on kyllä ollut suunnittelemassa palveluita, mutta ei rakenteita ja johtamisjärjestelmää.

TEM:n linjauksista huolimatta henkilöstön pakkosiirtoja ei kaavaillussa mallissa voida välttää. Kun otetaan vielä huomioon, että valtion tuottavuusohjelma on vähentänyt vakituisen henkilöstön määrää Pirkanmaan TE -toimistoissa ja tuottavuusohjelman toteuttaminen edellyttää henkilötyövuosien vähentämistä nykyisestä vielä jatkossakin, on henkilöstön huolta pidettävä vähintään aiheellisena.

Asellin painottaa, että jälleen kerran hallituksen toimet ovat heikentämässä palveluja ja vähentämässä valtion työpaikkoja Pirkanmaalla, kuten on käynyt esim. hätäkeskuspäätöksessä.