Ari Näätsaaresta SDP:n järjestöpäällikkö

Ajankohtaista 13:39

SDP:n uudeksi järjestöpäälliköksi on valittu Ari Näätsaari, 46. Näätsaari on aiemmin työskennellyt mm. SDP:n ay- ja järjestösihteerinä. Koulutukseltaan hän on yhteisöpedagogi (amk).

 
SDP aikoo uudistaa tapaa, jolla politiikassa toimitaan. Puolueen on tarkoitus jatkossa tarjota jäsenilleen ja kansalaisille lisää vaikutusmahdollisuuksia sekä elämyksellisyyttä politiikan tekemiseen. Tämä on johdosta SDP:n järjestöpäällikön tehtäväkenttää on laajennettu ja järjestöpäällikkö vastaa normaalin järjestöjohtamisen lisäksi myös uusien poliittisten osallisuusmuotojen sekä tapahtumakonseptien luomisesta, kansalaisjärjestövuoropuhelun lisäämisestä sekä jäsenpalvelujen kehittämisestä.