Arbetslivs- och jämställdhetsutskottets socialdemokrater tackar regeringen och arbetsmarknadsparterna

Ajankohtaista 16:16

Socialdemokratiska utskottsmedlemmar i riksdagens arbetslivs – och jämställdhetsutskott är nöjda med Sanna Marins (SDP) regerings snabba åtgärder för att skydda befolkningen och att vårdpersonalen nu kan jobba mer effektivt än vanligt i fortsättningen utan några störningar. Därtill att regeringen genom lagstiftningen förbereda sig på arbetstagarnas, frilansarnas och företagens svårigheter under undantagsförhållandet. Tack också till de centrala arbetsmarknadsorganisationerna för deras snabba förmåga att komma överens om förslagen tillsammans, säger utskottets medlemmar Niina Malm, Kim Berg, Ilmari Nurminen och suppleant Paula Werning.

Arbetsmarknadsläget har varit spänt, och därför är det ett bra tecken att man i denna situation på trepartsbasis har kunnat komma överens om många viktiga förändringar i arbetslagstiftningen.

-I en kris är det absolut nödvändigt att vi kan komma överens. De finländska löntagarna är ansvarsfulla, och om man erbjuder en möjlighet att komma överens, så lyckas det nog. Detta är särskilt viktigt i synnerhet inom kritiska och stödjande branscher bland annat i kommunerna, säger riksdagsledamot Malm hemma från Imatra.

– Det är bra att regeringen reagerar snabbt på denna exceptionella situation. Dessa åtgärder visar att man bryr sig starkt om varje finländare och att man sörjer för vars och ens utkomst. Nu gör vi alla tillsammans de nödvändiga åtgärder som krävs för att hantera denna situation, säger riksdagsledamot Werning hemma från Kouvola.

-Det är viktigt att vi kan fatta snabba beslut för att undvika oskäliga situationer. Vi stöder människorna och deras utkomst i denna exceptionella och svåra tid, säger riksdagsledamot Nurminen hemma från Birkaland. Han är också socialdemokratiska riksdagsgruppens 2: a vice ordförande.

– Det är viktigt att betona hur väl avtal på trepartsbasis fungerar och hur viktigt det är – oberoende av om det är fråga om arbetsvillkor under krissituationer eller permitteringar på grund av krissituationer. På trepartsbasis har Finland byggts och modellen svarar nu också på hur vi finländare kan klara krisen. Då krisen är över måste vi fortsätta med överenskommelser på trepartsbasis och vid behov precisera lagstiftningen med tanke på ett undantagsförhållande så som en pandemi, säger riksdagsledamot Berg hemma från Vasa.