Evästeasetukset

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujemme teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Toiminnalliset evästeet ovat keskeisiä esimerkiksi sivujemme selaamisen ja sivujemme ominaisuuksien käyttämisen kannalta.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit kuitenkin halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Kohdennamme mainontaamme, jotta voimme tavoittaa SDP:n politiikasta kiinnostuneista ihmisiä mahdollisimman hyvin. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Antti Rinteen vappupuhe

Ajankohtaista, Vappu 12:05

Antti Rinne

Hyvä vappujuhlaväki, arvon tamperelaiset!

100 vuotta täyttävä Suomi on monella tapaa hyvä maa asua ja elää.

Pohjoismainen hyvinvointivaltio, jota Suomessa on meidän sosialidemokraattien johdolla kymmeniä vuosia rakennettu, on maailmalla tunnistettu, tunnustettu, arvostettu ja kehuttu malli.

Olemme nousseet monissa kansainvälisissä vertailuissa kärkipaikoille, oli sitten kysymys turvallisuudesta, vakaudesta, tasa-arvoisuudesta, koulutuksesta tai vaikkapa terveyspalveluista. Yhdessä työllä tekemämme tulos on jakautunut koko kansan kesken tasaisemmin kuin missään muualla maailmassa.

Kaikki tämä on totta, kun asioita arvioidaan keskimäärin. Keskimääräisten lukujen ja tulosten takana asiat näyttävät kuitenkin toisenlaisilta. Kun mennään yksittäisten ihmisten ja perheiden arkeen, Suomessa on paljon ihmisiä, joilla ei mene hyvin.

Täällä elää usea satatuhatta eläkeläistä, jotka elävät köyhyysrajalla tai sen tuntumassa. Nämä ihmiset joutuvat joka päivä miettimään, miten rahat riittävät ruokaan, lääkkeisiin ja muuhun välttämättömään. Ja kovin monilla ei riitä.

Suomea on kohdannut viimeisten kahdenkymmenen vuoden aikana kaksi todella pahaa taloudellista taantumaa, shokkia.

1990 -luvulla Neuvostoliiton romahtaminen johti jättityöttömyyteen, jonka seurauksena työttömien määrä jäi huomattavasti aikaisempaa korkeammalle tasolle.

Vuoden 2008 lopulla alkanut kansainvälinen finanssikriisi kääntyi nopeasti reaalitalouden kriisiksi ja Suomessa erityisesti monet vientialoilla työskennelleet ihmiset menettivät työpaikkansa.

Näiden kriisien seurauksena meillä on satoja tuhansia työttömiä, joista reilusti yli satatuhatta ovat olleet pitkään työttöminä. Työpaikkojen määrä on pienentynyt ja kymmenet tuhannet nuoret ovat jääneet ilman ensimmäistäkään työpaikkaa. Työttömyys on tekijä, joka kaikkein vahvimmin jakaa kansaa kahtia, synnyttää arjen epätoivoa ja pelkoa tulevaisuudesta. Mitä pitempään työttömyys jatkuu, sitä ahtaammaksi elämä käy ja sitä vahvemmin ihminen syrjäytyy.

Köyhyydessä elävien eläkeläisten lisäksi monien työelämässä olevien ihmisten arki on monessa suhteessa ahtaalla. Elämänsä arjen vauhdikkainta aikaa elävät pieni- ja keskituloisten perheiden aikuiset ovat usein tilanteessa, jossa rahat eivät tahdo riittää arjen pyörittämiseen, puhumattakaan sitten lasten harrastustoiveiden toteuttamiseen.

Monissa perheissä äidin tulotaso on selkeästi isän tulotasoa pienempi. Tämä on päällimmäinen syy siihen, että äiti pääasiassa käyttää vanhempainvapaan. Lapsen oikeus kasvaa ja kehittyä tasavertaisesti molempien vanhempien kanssa vaarantuu ja vielä suuremmin vaarantuu eläkkeelle asti ulottuva oikeus tulotasa-arvoon miesten ja naisten välillä.

Hyvät ystävät!

Tässä muutama esimerkki siitä, miksi keskiarvoon pohjaavat arviot eivät kerro koko totuutta suomalaisten arjesta. Kokonaan käsittelemättä jäivät opiskelijoiden arki ja esimerkiksi tahtomattaan yksinäisyydessä elävien ihmisten tilanne.

Hyvät kuulijat,

Viime eduskuntavaaleja 2015 edeltävästä keskustelusta syntyi mielikuva, että nykyiset hallituspuolueet halusivat vahvistaa pohjoismaisen hyvinvointivaltiota ja perusajatusta siitä, että kaikki pidetään mukana. Että pieni- ja keskituloisten asemaa ei ainakaan heikennetä. Että ahtaimmassa asemassa olevien asemaa parannetaan. Että suomalaisen sopimusyhteiskunnan vahvasta perinteestä halutaan pitää huolta – no, ehkä tästä viimeksi mainitusta poikkeuksena Kokoomuksen linja.

Totuus näyttäytyy kuitenkin täysin toisenlaisena. Sipilän, Soinin ja nyt Orpon hallituksen linja leikkaa pieni- ja keskituloisten ihmisten elämän edellytyksiä, parantaa entisestään hyvätuloisten ja rikkaiden asemaa verotuksen kautta ja pyrkii muuttamaan suomalaisen hyvinvointivaltion markkinoiden valtaan pohjaavaksi kaverikapitalismiksi.

Vallassa oleva hallitus on koko toimiaikansa tehnyt työtä Elinkeinoelämän Keskusliiton asiamiehen roolissa pakkolakeineen ja näin ollut vaurioittamassa pahasti ja vakavalla tavalla työmarkkinoiden vakautta.

Tällaisiin muutoksiin nykyiset hallituspuolueet eivät viimeksi käydyissä eduskuntavaaleissa hakeneet suomalaisilta lupaa.

Tällä hallituksella ei ole kansalaisten antamaa mandaattia kasvattaa tuloeroja, heikentää ennestään heikoimmassa asemassa olevien ihmisten elämän edellytyksiä eikä varsinkaan purkaa vuosikymmeniä rakennettua hyvinvointivaltiota, jossa verotuloja kerätään maksukyvyn mukaan kaikkien mukana pitämiseksi ja mahdollisuuksien tasa-arvon toteuttamiseksi.

Ja kuitenkin se on näin tekemässä.

Hyvät toverit,

Suomalaisten ja suomalaisen hyvinvointivaltion tulevaisuuden kannalta on äärimmäisen tärkeää, että talouskasvu vahvistuu ja työikäiset, työkykyiset ihmiset ovat töissä.

Tämä on ollut ainakin Sipilän, Soinin ja Orpon hallituksen kirjattuna tavoitteena.

Ensimmäisen kahden vuoden aikana tämä hallitus on kuitenkin keskittynyt muuttamaan suomalaista järjestelmää ihmisten kannalta arvaamattomaan suuntaan.

Toimet talouskasvun vahvistamiseksi ja työllisyyden parantamiseksi ovat jääneet olemattomiksi hallituksen keskittyessä palkansaajien pakottamiseen, työttömien, opiskelijoiden ja eläkeläisten elämän kurjistamisen ja Suomen tulevaisuuden edellytysten vaarantamiseen koulutuksesta, tutkimuksesta ja tuotekehityksestä sekä innovaatiotoiminnan edellytyksiä leikkaamalla. Vastapainona on ollut räikeitä, perusteettomia veronkevennyksiä rikkaille

Hyvät ystävät,

Sipilän hallitus loi todella kovat odotukset viime syksystä lähtien sille, että se tulisi tekemään talouskasvun ja työllisyyden vahvistamisen kannalta todella merkittäviä toimia tänä keväänä, hallituksen kahden viimeisen vuoden ajalla toteutettavaksi. Kun viime viikon maanantaina ja tiistaina totuus alkoi paljastua, pettymys oli suurta.

Hallituksen tavoitteena on ollut nostaa työllisyysaste 72 prosenttiin vuonna 2019. Hallitus on todellisuudessa luopunut tästä tavoitteesta, puoliväliriihen jälkeen työllisyysaste on jäämässä noin 70 prosenttiin vuoden 2019 tasossa. Työttömien määrä on vähenemässä, mutta tuskallisen hitaasti. Pitkäaikaistyöttömyys on edelleen ennätystasolla. Samoin on laita nuorten ihmisten työttömyyden suhteen.

Sipilän hallitus ei esittänyt juuri mitään uusia toimia työllisyyden parantamiseksi kehysriihessä. Riihen päätösten ainoat työllisyysvaikutukset perustuvat varhaiskasvatusmaksujen alentamiseen ja asumistuen leikkaukseen.

Varhaiskasvatusmaksujen alennus oli positiivinen ja odotettu päätös ja SDP:n linjan mukainen. Sen sijaan asumistuen leikkaus on pienituloisten, tukea tarvitsevien ihmisten aseman heikentämistä.

On hyvä, että hallitus on lisännyt tutkimuksen, tuotekehityksen ja koulutuksen rahoja, kuten SDP on vaatinut. Suurin osa näistä panostuksista on kuitenkin kertaluonteisia, rahoitetaan yhteisen omaisuuden myynnillä ja aivan mitättömiä suhteessa hallituksen näihin kokonaisuuksiin tekemiin leikkauksiin. Kyse on laastarin laittamisesta itse aiheutetun haavan päälle.

Hallituksen työkunto on ollut jo pitkään todella heikko. Kymmeniä esityksiä on peruttu. Suuret päätökset ja odotetut rakenneuudistukset ovat jääneet tekemättä. Puoliväliriihi vahvisti tätä kuvaa. Päättämättömyyteen ja kyvyttömyyteen vaikuttaa ilmiselvästi Perussuomalaisten tuleva puoluekokous. Sen jälkeen nähdään, onko hallituksen toimintakyky kokonaan ja lopullisesti menetetty.

Sipilä, Soini ja Orpo näyttävät puoliväliriihessä keskittyneen talouskasvua ja työllisyyttä vahvistavien päätösten sijaan muihin asioihin. Tärkeimmäksi uutiseksi nousi ministerien määrän lisääminen kolmella.

Jälkeenpäin selvisi, että riihen yksi keskeisimmistä asioista oli ollut mahdollistaa omistusten salaaminen. Puoli vuotta jäissä ollut hallintarekisterihanke hypähti yht’äkkiä ja yllättäen eteenpäin poliisin ja verottajan vastustuksesta huolimatta. Tämä harmaata taloutta ja veronkiertoa edistävä päätös on poliittisten lehmänkauppojen äiti ja perussuomalaisten takinkäännön mestarinäyte.

Hyvät kuulijat,

Ikäihmisten laadukas hoiva, lapsiperheiden tarvitsema tuki, työttömien säällinen toimeentulo ja korkeatasoinen koulutus sekä muut tasa-arvoisen, oikeudenmukaisen hyvinvointivaltion palvelu- ja tukiverkot vaativat vahvaa julkista taloutta ja korkeaa työllisyysastetta.

Nyt pitää tehdä merkittäviä rakenneuudistuksia työllisyyden ja työmarkkinoiden toimivuuden parantamiseksi. Sellaisia päätöksiä, joihin nyt vallassa oleva, työkunnoltaan halvaantunut Sipilän hallitus suurista puheistaan huolimatta ei ole kyennyt.

Perhevapaiden uudistaminen on kaikkien asiantuntijoiden mukaan tärkein ja tarpeellisin uudistus. Kun miesten ja naisten yhdenvertaista hoivavastuuta lapsistaan ja lasten oikeutta tasavertaisesti molempiin vanhempiinsa vahvistetaan, saadaan vahvistettua nuorten naisten työmarkkina-asemaa ja edistettyä palkkatasa-arvoa.

Pitkäaikaistyöttömien työllistymisen edellytyksiä pitää vahvistaa. Esitämme, että pitkäaikaistyöttömille annetaan oikeus hyvin yksinkertaisella mallilla käyttää työttömyysturvan perusosaa palkkatuen tavalla työllistymiseen. Tällä noin 750 euron suuruisella tuella kuukaudessa, ilman turhaa byrokratiaa, vahvistetaan pitkäaikaistyöttömien mahdollisuutta palata takaisin työmarkkinoille.

Monet nuoret joutuvat väliinputoajiksi peruskoulun päättyessä. Ei ole oikein suuntaa tulevaisuuteen, oma ajatus ei ole selkiytynyt. SDP esittää, että nykyinen oppivelvollisuus, oikeus koulutukseen ulotetaan toiselle asteelle, siis ammattikouluun ja lukioon. Tällä rakenteellisella muutoksella varmistetaan se, ettei yksikään nuori syrjäydy sen vuoksi, ettei oma näkemys tulevaisuudesta ole selkiytynyt.

Suomessa on eri asiantuntijatahojen mukaan kymmeniä tuhansia nuoria, jotka eivät ole opiskelemassa tai työelämässä. SDP esittää kymmeniä toimenpiteitä sisältävää Nuorisotakuu 2.0 ohjelmaa, jolla nämä nuoret saadaan pois syrjäytymisen polulta.

Talouskasvun vauhdittaminen edellyttää investointeja asumisen ja liikenteen pullonkaulojen purkamiseen. Nyt tarvitaan tulevaisuusinvestointeja, jotka parantavat ihmisten elämänlaatua ja vähentävät tulevaisuuden kustannuksia.

SDP toteutti viime vaalikaudella uuden toimintamallin, jossa erityisesti kasvukeskuksissa ja niiden ympäristössä olevaa asuntopulaa purettiin ja kohtuutonta asumisen hintaa alennettiin kytkemällä kuntien asuntokaavoitus ja isot liikenneinvestoinnit toisiinsa. Esitämme, että tätä kaikkien toimijoiden kehumaa ja asetettuja tavoitteita toteuttavaa toimintamallia vahvistetaan ja kehitetään.

Kymmeniä tuhansia kasvatuksen ammattilaisia, lapsia ja nuoria sekä koulujen muuta tärkeää henkilöstöä työskentelee tällä hetkellä ala-arvoisissa olosuhteissa sisäilmaongelmaisissa työtiloissa. Nykytila johtaa pysyvään sairastumiseen ja järkyttäviin terveydenhuollon kustannuspaineisiin. Tähän on saatava nopea muutos.

SDP on vaatinut nopeasti yhteistä paneutumista ja ratkaisuja. Pääministeri on luvannut kutsua koolle kaikki puolueet pohtimaan ratkaisuja homekouluihin. Asia ei ole edennyt eikä hallitukselta tullut päätöksiä homekoulujen korjaamiseksi kehysriihessä. SDP esittää nopeaa parlamentaarista valmistelua ja homekouluongelman korjaamisohjelmaa.

Hyvät ystävät,

Sipilän hallitus on lamautunut omien sisäisten paineidensa keskellä.

Hallituksen tavoitteet talouskasvun ja työllisyyden, julkisen talouden tasapainottamisen ja velkaantumiskehityksen pysäyttämisen suhteen ovat karanneet toteuttamattomiin. Pääministeri Sipilä on julkisesti todennut oman toimintansa lähtökohdaksi sen, että tavoitteen mukaisia tuloksia saavutetaan tai sitten siirrytään syrjään.

Meillä sosialidemokraateilla on hallituksen politiikalle selkeä vaihtoehto, ajatuksia ja ideoita todellisten rakennemuutosten tekemiselle sekä vahvaa tahtoa ja halua oikeudenmukaiselle pohjoismaisen hyvinvointivaltion uudistamiselle talouskasvun ja työllisyyden vahvistamiselle.

Olisiko Sipilällä nyt aika tehdä johtopäätöksiä ja antaa tilaa todelliseen uudistamiseen ja tulevaisuuspolitiikkaan suuntautuneille voimille. Nyt voisi olla aika arvioida tulosta ja siirtyä ulos. Uskon, että suomalaiset laajalti yhtyvät tähän ajatukseen.

Hyvät Toverit!

Maailma Suomen ympärillä muuttuu kovin nopeasti. On sitten kysymys maapallosta tai Euroopasta.

Donald Trumpin valinta Yhdysvaltain presidentiksi on ollut omiaan lisäämään epävarmuutta koko maapallon tulevaisuudesta. On sitten kysymys ilmastonmuutoksen torjunnasta, kansakuntien välisestä vapaakaupasta tai rauhasta maapallolla.

Venäjän aggressiivinen toiminta suhteessa Ukrainaan on lisännyt jännitteitä Suomen lähiympäristössä ja luonut kasvavaa turvattomuuden tunnetta kansalaisten keskuudessa. Tuo jäätynyt kriisi näyttää pitkään vaikuttavan Itämeren turvallisuustilanteeseen.

Maapallolla on ennätysmäärä omasta elinympäristöstään pakenemaan joutuneita ihmisiä. Yli 60 miljoonaa ihmistä on joutunut jättämään kotinsa kuoleman pelossa. Samaan aikaan erityisesti islamilaisen maailman piirissä tapahtunut radikalisoituminen ja sen myötä kasvanut terrorismi ja sen uhka ovat luoneet pelkoa ja epävarmuutta.

Euroopassa ihmisten epäusko siihen, että yhteistyö tuottaa ihmisten kannalta parempaa arkea on nostanut populistisia, äärimmäisiä liikkeitä asemiin. Britannia on irtaantumassa Euroopan Unionista, Ranskassa Marine Le Pen on presidentinvaalien toisella kierroksella. Kaikki tämä on syömässä eurooppalaista rakennelmaa rauhan ylläpitämiseksi.

Suomi pienenä maana tarvitsee selkeää, yhteisesti sovittuihin sääntöihin perustuvaa maailmanjärjestystä. Suurvaltojen etupolitiikkaan perustuva maapallo on uhka, jonka toteutuessa Suomi ja suomalaiset ovat menettäjiä. Suomen ja suomalaisten kannalta vahva Euroopan Unioni, demokraattinen unioni, kansalaisten Eurooppa on tekijä, jonka puolesta suomalaisten on toimittava.

Nyt tarvitaan Eurooppaa, joka ymmärtää kansalaisten arjen tarpeita, Eurooppaa jossa kansalaisten vaikutusmahdollisuudet ja sosiaaliset oikeudet vahvistuvat. Tämän puolesta meidän on toimittava.

Arvoisat tamperelaiset, hyvät ystävät! 

Puheeni lopuksi haluan onnitella Tampereen sosialidemokraatteja, jotka nousivat 25 vuoden tauon jälkeen kuntavaalien suurimmaksi puolueeksi Tampereella.

Ero Kokoomukseen oli pieni, mutta riittävä. SDP:n kannatuksen kannalta on tärkeää, että menestymme suurilla kaupunkiseuduilla. Sillä ne toimivat maamme vetureina.

Vaalituloksella tulee varmasti olemaan vaikutusta kaupungin kehitykseen. Tampere tunnetaan dynaamisena ja kehittyvänä maan kakkoskeskuksena heti pääkaupunkiseudun jälkeen. Tämä seikka tulee demareiden johdolla entisestään vahvistumaan.

Mutta heikommin tunnetaan Tampereen heikkoudet: korkea työttömyysaste, viime valtuustokaudella kaksinkertaistunut pitkäaikaistyöttömyys ja pienituloisten suuri määrä. Näihin asioihin SDP:n johtama kaupunki kiinnittää varmasti enemmän huomiota kuin mitä Kokoomuksen johdolla tehtiin.

SDP:n vaalislogan oli ”Pidetään kaikki mukana”. Tämä lause ei saa jäädä pelkästään sloganiksi. Tampere tarvitsee ennen kaikkea työpaikkoja ja lähimmäisestä välittämistä. Näihin asioihin tulee muutosta SDP:n pormestariehdokkaan Lauri Lylyn johdolla.

Hyvät ystävät!

Haluan toivottaa teille kaikille hyvää vappua, palkansaajien ja opiskelijoiden valloittavaa juhlapäivää.