Evästeasetukset

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujemme teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Toiminnalliset evästeet ovat keskeisiä esimerkiksi sivujemme selaamisen ja sivujemme ominaisuuksien käyttämisen kannalta.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit kuitenkin halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Kohdennamme mainontaamme, jotta voimme tavoittaa SDP:n politiikasta kiinnostuneista ihmisiä mahdollisimman hyvin. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Antti Rinteen puhe SDP:n eduskuntaryhmän kokouksessa Vaasassa

Ajankohtaista 13:19

SDP:n puheenjohtaja Antti Rinteen puhe eduskuntaryhmän kesäkokouksessa Vaasassa 23.8. Muutokset puhuttaessa mahdollisia.

Hyvät ystävät!

On mukava nähdä tämä tärkeä joukko koossa eduskunnan istuntokauden alun lähetessä. Toivottavasti olette saaneet kaikkien kesätapahtumien lomassa levätä kunnolla.

Alkava syksy tuo tulleessa paljon poliittista vääntöä monista ihmisten kannalta tärkeistä asioista. Meiltä vaaditaan aktiivista ja rohkeaa otetta – uskallusta – ohjelmatyömme pohjalta viedä Suomea kohti kehittyvää, uudistuvaa ja vahvistuvaa hyvinvointivaltiota.

Tänä vuonna saamme pitää kesäkokouksemme Vaasassa ja Tampereella. Syitä on monia.

Kaksikielinen Vaasa on maailmanluokan keskittymä energiaklusterille ja se edustaa lähes kolmasosaa Suomen energiateknologiaviennistä. Vaasa on esimerkki siitä, miten määrätietoiselle, johdonmukaisella työllä voi saavuttaa menestystä. Kestävää talouskasvua ja vahvistuvaa työllisyyttä.

Vaasan menestys perustuu vahvaan alueellisen yhteistyöhön, tutkitun tiedon hyödyntämiseen, vahvaan innovaatiopolitiikkaan ja tätä tukevan infrastruktuurin luomiseen. Myös Pohjanlahden yli.

Vaasa on hyvä esimerkki siitä, miten maapallon megatrendeihin tarttumalla voi rakentaa menestykselle pohjaa.

Hyvät ystävät!

Kestävä taloudellinen, ekologinen ja sosiaalinen kehitys vaatii merkittäviä tulevaisuusuudistuksia toteutuakseen. Sipilän hallituksen politiikan jälkeen tarvitaan tieteen kunnianpalautus. Siitä SDP pitää huolen.

Tässä kolme konkreettista kohtaa, joihin me panostaisimme:

1) Perustutkimuksen voimavarojen vahvistaminen

2) Lisäpanostukset soveltavaan tutkimukseen, tuotekehitykseen sekä innovaatiotoimintaan

3) Suomalaisesta tiedeyhteisöstä rakennetaan kansainvälisesti houkutteleva Tutkijoille taataan mahdollisuus keskittyä tutkijan työhön vähentämällä turhaa byrokratiaa ja esimerkiksi rahoituksen hankkimiseen kuluvaa aikaa

Sanon uudelleen, että tieteenteon merkitystä on korostettava menestystekijänä. Sitä tieteen kunnianpalautus tarkoittaa. Samaan aikaan koulutuksen saralla on luotava osaamispolku nopeasti muuttuvassa maailmassa. Osaaminen tarkoittaa menestyviä suomalaisia, menestyvää Suomea.

Tähän SDP:n vastaus on Osaamispolku 2030. Se tarkoittaa joustavaa koulupäivää, oppivelvollisuuden pidentämistä toiselle asteelle, jatkuvan oppimisen uudistamista ja tutkimukseen panostamista. Osaamispolku 2030 on meidän ratkaisumme siihen, että kaikkien suomalaisten osaamistasoa voidaan nostaa. Syksyn aikana me käymme keskustelua osaamispolusta tutkijoiden ja asiantuntijoiden kanssa. Tarjoan tässä yhteistyön kättä osaamispolkuun liittyen: SDP on valmis käymään uudistus- ja tulevaisuuskeskustelua myös muiden puolueiden kanssa.

Ilman näitä tulevaisuusinvestointeja me emme pärjää oppivan tekoälyn ja alustatalouden oloissa, puhumattakaan kaikesta siitä, mistä me emme vielä tiedä.

Euroopan Unionin jäsenmaana Suomen pitää olla aktiivinen, vahva toimija eurooppalaisessa tiede-, osaamis- ja innovaatiopolitiikassa. EU-puheenjohtajuus tarjoaa meille vahvan vaikuttamisen mahdollisuuden.

Eurooppalaista kestävää kehitystä vahvistaaksemme olisi järkevää käynnistää keskustelu eurooppalaisesta superyliopistosta, jonka rinnalla voitaisiin vahvasti kehittää eurooppalaista koulutus- ja tiedevaihtoa SuperErasmuksen muodossa. Kun on kyse osaamistason parantamisesta sekä tieteeseen ja tutkimukseen panostamisesta, SDP on aina valmis keskusteluun — niin Suomessa, Euroopassa kuin globaalisti.

Kuulemme tänään Miapetra Kumpula-Natrin näkemyksiä ja avauksia tästäkin näkökulmasta.

—-

Hyvät ystävät!

 

Tampere on yksi Suomen voimakkaasti kehittyvistä, kasvavista kaupungeista.

Kaupungistuminen on globaali megatrendi. Näin on myös Suomessa. Kaupunkimaisten alueiden väestö on vuodesta 1987 vuoteen 2016 lisääntynyt todella voimakkaasti, jopa dramaattisesti. Kaupungeissa asuu tänään noin 750 000 ihmistä enemmän kuin vuonna 1987.

Suomi tarvitsee muutosta, uutta muutoksen kestävää ja sen mukana muutokseen kykenevää aluepolitiikkaa.

Helsinki ja pääkaupunkiseutu – Suomen metropoli – kilpailee muiden eurooppalaisten metropolien kanssa. Kulttuuri, tiede ja taide, kaupunkirakenteet ja liikenneratkaisut sekä ihmisten tarpeita täyttävät muut palvelurakenteet ovat jatkuvassa vertailussa muiden eurooppalaisten metropolialueiden kehittyessä.

Me haluamme olla auttamassa Helsinkiä ja pääkaupunkiseutua tämän kehityksen kärkeen. Kun siinä onnistutaan, vahva ja menestyvä metropolialue säteilee kestävää kasvua ja hyvinvointia koko maahan.

Meillä on Tampereen kaltaisia vahvasti kasvuhakuisia ja kehittyviä alueellisia kasvukeskuksia, joiden kehityksellä on omalle vaikutusalueelleen hyvin suuri merkitys.

Näiden kasvukeskusten elinkeinopolitiikan vahvuuksien vahvistamisella ja yritysten toimintaedellytysten varmistamisella voidaan vahvistaa kestävän taloudellisen, sosiaalisen ja ekologisen kehityksen eväitä.

Liikenneinfrastruktuurin kehittäminen ihmisten työmatkaliikkumisen ja yritysten tarpeiden mukaan ovat tärkeitä elementtejä tässä suhteessa. Samoin toisen asteen koulutuksen ja korkea-asteen koulutuksen infrastruktuuri- ja sisältöratkaisuilla.

Ammattikorkeakoulut ja yliopistot ovat tieteen tekemisen ja koulutuksen lähtökohdista kasvukeskusten menestystekijöitä oikealla, kunkin alueen vahvuuksiin keskittyvillä työnjaoilla.

Oman, kokonaisuuden osana olevan, kehittämisstrategiansa tarvitsevat erilaiset seutukunnat ja –kaupungit, joista hyvällä elinkeino- ja yhteiskuntapolitiikalla, keskinäisellä alueellisella yhteistyöllä on mahdollista luoda kasvukeskusten rinnalle seudullisia kasvualueita.

Tämä edellyttää rehellistä ja analyyttistä suhtautumista mm. siihen, miten pitää yllä eri puolilla maata julkista hallintoa, oppilaitoksia ja vahvistaa yksityisen sektorin toimintaedellytyksiä.

Ehkä vaikeimmin ratkaistava aluepolitiikan kysymys on taantuvien, yhä harvemmin asuttujen alueiden ja ihmisten tulevaisuus. Tilastokeskuksen asiantuntija Timo Aro on todennut, että kun Suomen jakaa 250 x 250 metrin ruutuihin, 93 % näistä karttaruuduista on asumattomia. En usko enkä näe järkevänä yrittää kääntää kaupungistumiskehitystä toiseen suuntaan.

Mutta kyllä meidän täytyy löytää ratkaisuja, joiden avulla taloudellisesti arvottomaksi käyneiden asuntoja ja kiinteistöjä omistavat, hyvin usein ikääntyneet ihmiset voivat saada säällisen elämän ja kohtuulliset palvelut. Tämä kokonaisuus vaatii nopeitakin ratkaisuja.

Tämän kokousrupeaman aikana kuulemme SDP:n varapuheenjohtaja Sanna Marinin, Tampereen pormestari Lauri Lylyn ja Helsingin apulaispormestari Nasima Razmyarin ajatuksia tämän aihealueen ympärillä.

——

Hyvät ystävät!

 

Meille sosialidemokraateilla tärkeitä arvoja ovat oikeudenmukaisuus, tasa-arvo ja ihmisten välinen solidaarisuus.

Näiden kaikkien arvojen takana on jakamaton ihmisarvo, jolla me tarkoitamme sitä, ettei ihmisen arvo ihmisenä ole riippuvainen taloudellisesta tai sosiaalisesta asemasta eikä siitä minkä värinen iho tai ulkonäkö hänellä on.

Ihmisen arvo ei ole riippuvainen siitä, mitä uskontoa hän tunnustaa vai tunnustaako mitään. Ihmisarvoa ei määritä sukupuoli, ihmisen rakkauden kohde tai se, missä päin maailmaa sattuu syntymään.

Ihminen on ihmisenä yhtä arvokas kuin toinen, erilainen ihminen.

Tältä pohjalta me olemme rakentaneet yhteistyössä muiden puolueiden kanssa suomalaista hyvinvointivaltiota.

Sen keskeisenä ideana on ollut, että kaikki pidetään mukana, tukea tarvitsevaa tuetaan ja että ihmisten välisiä taloudellisia eroja vähennetään perustarpeita turvaamalla palveluiden ja turvaverkkojen avulla. Tätä hyvinvointivaltiota rahoitetaan oikeudenmukaisella verotuksella.

Tällä konseptilla me olemme olleet jo vuosia, vuosikymmeniä maailman onnellisimpien ja turvallisimpien kansakuntien joukossa. Maapallon parhaimpia maita asua ja elää, kaikille.

Viimeisten vuosien aikana tätä hyvinvointivaltioajattelua on myös meillä – globaalistihan sitä on tehty jo vuosikymmeniä – alettu haastaa markkinaliberalismin opein.

Suomessa tätä sääntelemätöntä tai hyvin vähän säänneltyä markkinamallia on ajanut erityisesti kokoomus, mutta Sipilän hallituksen syntyessä tätä linjaa lähtivät tukemaan keskusta ja ensin perussuomalaiset, sittemmin siniset.

Tämä sääntelemättömien markkinoiden kaikkivaltiuteen perustuva usko on näkynyt tämän hallituksen aikana Metsähallituksen metsäpalvelujen yhtiöittämisessä, yrityksessä yhtiöittää väylät sekä työvoimapalveluiden yhtiöittämisessä. Kaikissa näissä on ollut tavoitteena avata julkisesti rahoitetut palvelut yksityisten yritysten markkinoiksi.

Hyvinvointivaltion rapauttamisen kannalta kaikkein vakavin yritys rakentaa markkinoiden ylivaltaa meiltä kaikilta kerättävien verorahojen varaan on kokoomuksen ja keskustan lehmänkauppa liittyen sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamiseen.

Kaikki puolueet ovat olleet vahvasti samaa mieltä, että tarvitaan korjaustoimenpiteitä, joilla terveyserojen kasvu saadaan kääntymään. Korjaustoimenpiteitä, joilla rikki olevat osat korjataan. Lääkäriin pääsy, ikäihmisten hoiva ja lastensuojelun ongelmat korjataan. Toimenpiteitä, joilla ikääntyvän suomalaisten joukon kasvaessa rahat saadaan riittämään.

Viime vaalikauden lopulla saavutettu eduskuntapuolueiden yhteisymmärrykseen perustunut ratkaisu olisi ollut nopeasti korjattavissa perustuslain mukaiseksi, jos valmistelua olisi siltä pohjalta jatkettu. SOTE olisi jo voimassa.

Mutta Keskusta päätti tahtoa lisää valtaa maakuntamallinsa avulla ja se avasi Kokoomukselle mahdollisuuden toteuttaa kaverikapitalismia, avata verorahojen markkinat yritysten voitontavoitteluun erityisesti perustason palveluissa.

 

Hyvät ystävät!

Tämä lehmänkauppa on kallis ja epäoikeudenmukainen ratkaisu. Se vähentää nopeasti kaikkien saatavilla olevia palveluita, se nostaa asiakasmaksuja ja se lisää painetta veronkorotuksiin.

Siksi sitä ei voi hyväksyä. Näin ajattelee meidän kanssamme selkeä enemmistö suomalaisista ja ehdoton enemmistö asiantuntijoista.

Sote-uudistuksen valmistelu on ollut tämän hallituskauden vain kolmen puolueen hanke. Parlamentaarinen seurantaryhmä – tai oikeastaan sille annettu rooli – on ollut vähemmän kuin vitsi – huono vitsi.

Asiantuntijoiden lausunnot eivät ole painaneet mitään ja etukäteen perustuslain vastaisiksi arvioituja malleja on tuotu eduskuntaan ajatuksella, että jos se sattuisi menemään läpi.

Valmistelussa mukana olleisiin virkamiehiin on kohdistettu valtava työtaakka ja kriittiset äänet valmistelussa on vaiennettu.

SDP on tarjonnut lehmänkauppamallille oman aluekunta/sotekunta- mallinsa. Se rakentuu täsmälleen samojen periaatteiden ja oikeuslähteiden varaan kuin aiemman keskustalaisen kuntaministerin Hannes Mannisen ja kokoomuslaisen pitkäaikaisen perustuslakivaliokunnan jäsenen Kimmo Sasin aluekuntamalli.

Sitä ei kukaan ole väittänyt perustuslain vastaiseksi.

Viimeisin vaihe tässä hallituksen sotesotkussa – kun omien esitysten perustuslainmukaisuus on monessa kohdin vähintäänkin epäselvä – on ollut hyökätä SDP:n esittämää vastaan pistämällä virkamiehet politikoimaan.

Viime viikolla vuodettiin hallituslähteistä julkisuuteen virkamiesmuistio, jossa mm. väitettiin virheellisesti SDP:n esityksen olevan perustuslain vastainen.

Julkisuudessa olleiden tietojen perusteella valtiovarainministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön virkamiehet ovat laatineet lehtijuttujen ja nettisivujen pohjalta muistion, jossa he arvioivat SDP:n sotemallia.

Kuulitte ihan oikein – lehtijuttujen ja nettisivujen pohjalta – ilman minkäänlaista yhteydenottoa meihin, virkamiehet ovat laatineet muistion, jossa arvioivat kansakunnan tulevaisuuden kannalta megalomaanisen uudistuksen yhtä vaihtoehtoista mallia. Ja aivan pieleen.

 

Hyvät toverit!

Esitän tässä kutsun muistion laatineille virkamiehille tulla vierailulle SDP:n eduskuntaryhmään, jotta perusteet ja syyt väärinkäsityksille voidaan korjata.

SDP:n tavoitteena on saada mahdollisimman nopeasti voimaan sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistus, jossa terveyserot kansalaisten keskuudessa saadaan kapenemaan, jossa nykyisin olemassa olevat ongelmat saadaan korjattua ja jossa rahat saadaan riittämään tulevaisuudessakin laadukkaisiin ja kaikille saatavilla oleviin palveluihin.

Iso osa valmisteltua lainsäädäntöä on valmista hyväksyttäväksi, kunhan lehmän kaupan synnyttämä markkinamalli korjataan.

Arvoisat reformiministerit! Korjatkaa oman esityksenne puutteet, älkää pistäkö virkamiehiä poliittisen pelinne nappuloiksi.

 

Hyvät ystävät!

Meillä on edessä kova vääntö talouspolitiikan sisällöstä ja hyvinvointivaltion tulevaisuudesta. Valtiovarainministeri antoi pari viikkoa sitten oman esityksensä vuoden 2019 talousarvioksi. Se on näköalaton budjettiesitys.

Siitä ei löydän tonkimallakaan avauksia suomalaisia laajasti huolestuttavan eriarvoisuuskehityksen katkaisemiseksi. Mitään toivoa antavia esityksiä köyhyydessä elävien eläkeläisten, työttömien ja monenlaisissa olosuhteissa elävien perheiden arkeen ei ole vieläkään tulossa.

Siitä ei löydy avauksia taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävän kasvun rakentamiseksi. Siinä ei ole esityksiä tulevaisuusinvestointien käynnistämiseksi sen paremmin kestävän työllisyys- ja kasvupolitiikan aineksiksi, puhumattakaan sosiaalisesti tai ekologisesti kestävän Suomen rakennuspuiksi.

Se jatkaa hallituksen kokoomuslaista politiikkaa hyvinvointivaltion heikentämiseksi ja kaventamiseksi. Tässä ajattelussa talouden kasvu ei kuulu kaikille.

Hyvät ystävät!

Olen ylpeä siitä, että SDP on tarjonnut uskottavan ja oikeudenmukaisemman talouspoliittisen vaihtoehdon. Näin olemme tehneet koko vaalikauden ajan. Meidän vaihtoehtomme luo toivoa ahdingossa oleville, turvallisuutta ja luottamusta tulevaisuuteen kaikille suomalaisille.

Sipilän hallitus näkee suomalaiset ja heidän palvelunsa liian usein vain budjettikirjan menoerinä. Tällainen Excel-politiikka johtaa epäreiluihin päätöksiin, joita joudutaan korjaamaan. Tällaisessa Excel-politiikassa uudistaminen on leikkaamista ja kehittäminen on purkamista. Tähän tarvitaan selkeä muutos.

Meidän politiikkaamme on ohjannut reiluus ja kohtuus – ja tutkittu tieto. Keskiössä on ollut ihminen. Se tarkoittaa sitä, että olemme ottaneet huomioon, kuinka esityksemme vaikuttavat eri elämäntilanteissa olevien ihmisten arjessa. Tällainen ajattelu on puuttunut totaalisesti Sipilän hallitukselta.

Annan yhden konkreettisen esimerkin.

Tasa-arvoisten lähtökohtien tarjoaminen kaikille edellyttää laajaa veropohjaa. Tämä on ollut suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan perusydin. Siksi SDP on yhteistyössä erilaisten asiantuntijoiden kanssa valmistellut oman verouudistuksen. Se pohjautuu tutkittuun tietoon, ei vanhanaikaiseen eturyhmäajatteluun tai mainostoimistojen äänestäjäprofiileihin.

SDP:n verouudistuksessa veropohjaa laajennetaan oikeudenmukaisempaan suuntaan. Siinä otetaan huomioon kestävä kehitys, tulevaisuuden mahdollisuudet ja yhteiskunnan tasa-arvo.

Kutsunkin kaikki puolueet – erityisesti hallituspuolueet – esittelemään oman verovaihtoehtonsa, jotta suomalaisen verotuksen rakenteeseen voidaan tehdä oikeudenmukaisia korjauksia niin, että hyvinvointiyhteiskunnan palvelut eivät kärsi. Pelkkä ein sanominen ei riitä.


Hyvät ystävät,

SDP on paremman talouspolitiikan vaihtoehto.

Olemme esittäneet tulevaisuusinvestointeja koulutukseen ja työelämään. Ne puuttuvat nykyhallitukselta täysin.

Olemme esittäneet parannusta pieni- ja keskituloisten arkeen ja toimeentuloon. Hallitus on leikannut näiltä ihmisiltä vastoin lupauksiaan.

Me haluamme perua lomarahaleikkauksen, jonka Sipilän hallitus kohdisti ahkeriin työntekijöihin. Me haluamme luoda vakautta ja ennakoitavuutta työmarkkinoilla.

Olemme antaneet eläkeläisille ja toimeentuloon tukea tarvitseville indeksikorotukset täysimääräisinä.

Me olemme esittäneet parannusta opiskelijoiden ja työttömien asemaan. Sipilän hallitus on leikannut työttömiltä ja opiskelijoilta.

SDP haluaa panostaa koulutukseen ja suomalaisten osaamiseen. Sipilän hallitus petti koulutuslupauksen ja leikkaa osaamisesta, Suomen tärkeimmästä kilpailukykytekijästä.
SDP haluaa rakentaa toivon ja kestävän tulevaisuuden Suomea kaikille. Sipilän hallituksen aikana kasvu on kuulunut vain harvoille ja valituille.

Samaan aikaan SDP ottaisi vähemmän velkaa kuin hallituksen budjetit. Syynä se, että me emme käyttäisi rahoja veronkevennyksiin hyvätuloisille ja rikkaille.

Petteri Orpo ja kokoomus eivät ole pelkästään kasvattaneet valtionvelkaa ja parantaneet kokoomuksen itsensä nimissä olevaa Suomen ennätystä valtionvelassa. Velanoton lisäksi kokoomus on kasvattanut osaamisvelkaa miljardiluokan koulutusleikkauksilla. Kokoomuksen lisäämää osaamisvelkaa maksavat tulevat sukupolvet – Suomen tulevaisuuden tekijät.

Jokainen suomalainen on nähnyt valokuvat vuodelta 2015, joissa Juha Sipilä sekä Alex Stubb ja Petteri Orpo poseeraavat ja hymyilevät leveästi pidellen kylttiä, jossa lukee selvällä suomen kielellä, että koulutuksesta ei leikata.

Toisin kävi, mutta niitä kuvia ihmiset eivät unohda. Eivätkä unohda sitäkään, että vastoin lupaustaan keskusta ja kokoomus ovat leikanneet valtavia summia – miljarditolkulla – koulutuksesta ja suomalaisten osaamisesta. SDP:n yksi tärkeimmistä tehtävistä on korjata se osaamisvelka, joka suomalaisille nuorille ja sitä kautta koko Suomelle on aiheutunut.

SDP haluaa, että Suomi ja suomalaiset menestyvät tulevaisuudessa. Siksi me haluamme tehdä tulevaisuusinvestointeja.

Ainoa kestävä tapa varmistaa se on, että uskallamme panostaa osaamiseen. Vain sillä tavoin osaamisvelka voidaan muuttaa osaamispoluksi.

Muistutin äsken siitä tosiasiasta, että vastuullista talouspuoluetta esittävä kokoomus on ottanut velkaa velan päälle. Lisävelkaa ei ole käytetty investointeihin, vaan se on valunut kokoomuksen taustaryhmien veronkevennyksiin. On nimittäin niin, että suurituloisten veronkevennyksiin kokoomuksella on aina rahaa, mutta kun pitäisi tehdä investointeja osaamiseen ja ihmisten hyvinvointiin, rahat tuntuvat aina olevan loppu. Tämä taantumuksellinen taloususko on levinnyt kokoomuksen lisäksi koko nykyhallitukseen. On valitettava tosiasia, että Sipilän hallituksella on erilaiset kannustimet eri ihmisille:

Hyvätuloisille se on veronkevennys. Opiskelijoille, työttömille, lapsiperheille ja työttömille se on leikkaus.

Tähän tulee muutos.

 

Hyvät Ystävät!

 

Yksi hyvä asia kokoomuksen ja Juha Sipilän linjassa on. Se on heikoimmassa asemassa olevien kannalta kovalla mutta selkeällä tavalla osoittanut, että Suomi ja suomalaiset tarvitsevat muutosta.

Nyt tarvitaan päätöksiä, jotka vahvistavat ihmisten välistä yhteenkuuluvuutta ja eheyttä. Päätöksiä, joiden pohjalta kaikilla ihmisillä – ei vain varakkaimmilla ja suurituloisimmilla – on näkymä ja toivoa paremmasta.

Tältä lähtökohdalta ihmiset äänestävät ensi kevään eduskuntavaaleissa ja europarlamentin vaaleissa.

Meillä on iso työ edessä, jotta elokuun lopun budjettiriihessä saataisiin valo syttymään suomalaisten ja Suomen kannalta välttämättömien uudistusten käynnistämiseksi.

Meidän on ahkerasti ja uupumatta tehtävä työtä hyvinvointivaltion uudistamiseksi nopean teknologisen kehityksen ja elinkeinoelämän toiminnan muutoksessa. Suomessa, Euroopassa ja maailmassa.

 

Hyvät ystävät!

 

Tänään on 23.8.2018. Se on Euroopan parlamentin vuodesta 2009 tunnustama, vuosittain vietettävä muistopäivä Euroopan totalitarististen maiden uhrien muistoksi.

Päivämäärä on allekirjoittamispäivä 1939 Molotov–Ribbentrop -sopimuksesta, jota parlamentin puhemies Jerzy Buzek luonnehti vuonna 2010 ”ihmiskunnan historian kahden pahimman totalitarismin muodon yhteenliittymäksi”.

Kannanotto pitää Neuvostoliiton kommunistisen stalinismin ja Saksan/Suur-Saksan kansallissosialismin, natsismin aikaisia joukkokarkotuksia, murhia ja orjuuttamisia sotarikoksina ja rikoksina ihmisyyttä vastaan sekä pyrkii vahvistamaan Euroopassa demokraattisia arvoja ja rauhaa.

 

Arvon toverit!

 

Eurooppalaisia arvoja haastetaan. Ihmisarvon kunnioittaminen, demokraattiset arvot ja vakauden pohjalle rakentuva eurooppalainen rauha ja turvallisuus ovat uhattuna liian monissa – yksikin on liikaa – Euroopan Unionin maassa.

Globaalissa maailmassa kahdenkeskinen valtapolitiikka, ristiriitojen rakentaminen vapaan kaupan tielle ja sääntöperustaisen maailmanjärjestyksen murentaminen ovat viemässä maapalloa kohti epävakaita ja voimankäytön riskiä lisääviä aikoja.

Tässä tilanteessa erityisesti Euroopassa tarvitaan sosialidemokraattisen liikkeen voimaa, globaalia kattavuutta. Järjen ääntä ja valoa pimeyden keskelle.

Tarvitaan poliittisia voimia, jotka vahvistavat eurooppalaisten yhteisöllisyyttä ja vahvistavat voimia, joilla Eurooppa ja eurooppalaiset ottavat vahvan otteen kohti parempaa ja vakaampaa maailmaa.

Maailmaa, jossa tavoite vakaasta rauhallisesta, rauhan kehityksestä on voimissaan. Maailmaa, jossa epävakautta ja rauhattomuutta lietsovat voimat häviävät ja maailmaa, jossa koko sivilisaatiota uhkaava ilmastomuutos on hallinnassa.

Nyt jos koskaan Suomen ja suomalaisten päättäjien on osoitettava maamme kokoa suurempaa vaikuttavuutta ja johtajuutta Euroopan ja eurooppalaisen politiikan suunnaksi.

Meidän paikkamme on EU:n eturivissä – ei taaimmaisessa nurkassa.

Meidän roolimme on aktiivinen keskustelija ja yhteistyön tekijä –ei seisoa hiljaisena kuunteluoppilaana.

On sitten kysymys ilmastomuutoksesta, Euroopan sisäisestä kehityksestä, kauppapolitiikasta tai pakolaiskysymyksistä. Siihen on hyvä tilaisuus vuoden 2018 marraskuusta lähtien, kun Suomi on Euroopan neuvoston puheenjohtajamaana ja vaikuttavuus vain lisääntyy heinäkuussa 2019 Suomen aloittaessa EU:n puheenjohtajamaana.

Suomi on ollut ilmastonmuutoksen torjunnan edelläkävijämaa. Tätä roolia on vahvistettava.  SDP vaatii kaikilta EU-mailta ja kansainväliseltä yhteisöltä sitoutumista Pariisin sopimuksen tavoitteisiin. Voimme näyttää esimerkkiä huolehtimalla siitä, että me hoidamme oman tonttimme.

Suomen roolin ilmastonmuutoksen torjunnassa kiteyttäisin yhteen lauseen:

Suomella pitää olla pieni jalanjälki, mutta iso kädenjälki.

 

Hyvät ystävät!

 

Meidän eurooppalaisten kannalta on aivan keskiössä, miten tilanne Afrikassa kehittyy. Nyt tarvitaan satsauksia sen rakentamiseen, että ihmiset Afrikassa näkevät toivoa tulevaisuuteen.

Elämänedellytysten vahvistaminen ruuan tuotannon ja puhtaan veden suhteen ovat aivan perustavaa laatua olevia asioita. Jos niihin ei löydy ratkaisua, suuri määrä ihmisiä lähtee liikkeelle.

Koulutuksen ja osaamisen vahvistaminen, naisten ja tyttöjen oikeuksien parantaminen, yhteiskunnan infrastruktuurin rakentaminen, sosiaaliturva ja eläkejärjestelmä ovat parhaita takuita työpaikkojen ja koulutusmahdollisuuksien lisäksi siihen, ettei Afrikan mantereelta synny miljoonien pakolaisvirtoja, jotka pakon alla siirtyvät etsimään työtä ja toimeentuloa esimerkiksi Euroopasta.

Tällaisia tilanteita eivät pidättele meret, eikä niitä voida hallita pakkokeinoin. Siksi on oltava kaukaa viisas.

Nyt tarvitaan yhteistä eurooppalaista politiikkaa, jolla annetaan jokaisella mantereella eväitä ottaa tilanne haltuun ja luodaan edellytyksiä kehitykselle ja toivoa tulevaisuuteen.

Samaan aikaan on tärkeää vahvistaa eurooppalaista yhteistyötä rajavalvonnan, laillisten turvapaikkareittien ja turvallisuusviranomaisten yhteistyön toteuttamiseksi. Siltä ei pidä sulkea silmiään, että joukkoon mahtuu myös pahaa tahtovia voimia.

 

Hyvät Ystävät!

 

Suomalaisen yhteiskunnan, hyvinvointivaltion vahvistaminen kaikkien täällä nyt asuvien ihmisten ja väestöryhmien osalta, samaan aikaan kun kannamme omalta osaltamme koko maapallon tulevaisuuden kannalta oman vastuumme, on yhdistettävissä.

Hyvinvointivaltiota vahvistava, eriarvoisuutta vähentävä ja rohkeita tulevaisuusinvestointeja toteuttava politiikka vahvistaa täällä asuvien uskoa tulevaisuuteen ja antaa tilaa muiden auttamiselle. Se on sosialidemokraattista politiikkaa parhaimmillaan.

Meillä on kaikkialla ja monella eri osa-alueella paljon tehtävää. Nyt pitää kääriä hihat, jaksaa, uskaltaa ja voittaa! Muuten ei maailma muutu!

Olen entistä vakuuttuneempi siitä, että kun SDP on rohkeimmillaan, SDP on parhaimmillaan. Uskon, että sama pätee myös rakkaaseen kotimaahamme Suomeen.