Evästeasetukset

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujemme teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Toiminnalliset evästeet ovat keskeisiä esimerkiksi sivujemme selaamisen ja sivujemme ominaisuuksien käyttämisen kannalta.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit kuitenkin halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Kohdennamme mainontaamme, jotta voimme tavoittaa SDP:n politiikasta kiinnostuneista ihmisiä mahdollisimman hyvin. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Antti Rinteen puhe puoluevaltuustossa 2.9.

Ajankohtaista 11:10

Antti Rinne

SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne
Puhe puoluevaltuustolle 2.9.2017 Jyväskylässä

Arvoisa puoluevaltuusto!

Hyvät ystävät!

Kymmenen vuotta Eurooppa on kulkenut kriisistä kriisin. Kotimantereemme muutokset näkyvät ja tuntuvat myös meillä. Päällimmäisenä on ollut taloudellinen kriisi.

Poliittisilla päätöksillä laman maksajiksi on laitettu ihmiset, jotka eivät ole lamaan syypäitä. Tämä on johtanut syventyneeseen sosiaaliseen kriisiin. Se näkyy työttömyytenä, köyhyytenä ja syrjäytymisenä.

Lyhyesti sanottuna, aivan liian suuri joukko suomalaisia ja eurooppalaisia on kohdannut vastoinkäymisiä, jotka aiheuttavat toivottomuutta ja pettymystä.

Tällaisessa tilanteessa osa puolueista ja poliitikoista nostaa kädet pystyyn. Asioille pitää tehdä jotakin, ei alkaa osoitella syyttävällä sormella ties mihin suuntaan.

Siksi onkin hienoa saada puhua täällä puoluevaltuustossa sosialidemokraateille. Ihmisille, joiden ajattelua ohjaa ratkaisujen löytäminen. Ei muiden syyttely, ei pelkkä ongelmiin keskittyminen.

***

Osa puolueista – Euroopassa ja Suomessa – on nähnyt ihmisten pettymyksessä oman mahdollisuutensa. Nämä puolueet eivät ole halunneet yhdessä etsiä ratkaisuja ongelmiin. Ne keskittyvät etsimään syyllisiä ja antamaan vaikeisiin kysymyksiin helppoja vastauksia.

Nyt, jos koskaan, kaikkien vastuullisten puolueiden on sisäistettävä tämä:

Jos vastuulliset puolueet eivät tarjoa ratkaisuja ongelmiin, populistit ja ääriajattelijat käyttävät niitä hyväkseen. SDP:n ja muiden vastuullisten puolueiden tehtävä on antaa vastauksia ihmisten kysymyksiin, ei ratsastaa ihmisten huolilla ja peloilla.

Samalla on tehtävä tarvittavat ratkaisut ja myös kompromissit tarpeeksi ajoissa. Ratkaisuja ei voi pitkittää siinä toivossa, että asiat ratkeavat itsestään.

Olemme nähneet sekä Suomessa että Euroopassa, että eivät ne ratkea.

Tämä johtaa tilanteisiin, joissa päätöksiä tehdään pakon edessä. Liian vähän, liian myöhään. Tästä ääriliikkeet elävät.

***

Hyvät ystävät!

SDP on eurooppalainen ja Eurooppa-puolue. Olen ylpeä, että voin sanoa niin. Me kannatamme EU:n kehittämistä ja uudistamista. Samalla tiedostamme EU:n haasteet. Tiedostamme asiat, joissa EU:n pitää toimia entistä paremmin.

Viimeisen kahden vuoden aikana media ja suomalaiset ovat aivan syystä kyselleet Sipilän hallituksen EU-linjan perään. Myös minulle hallituksen linja on ollut, ja on edelleen epäselvä.

Ei riitä, että pääministeri Sipilä esittelee prosessikaaviotaan Merkelille. Näin voi saada mukavan kuvan lehteen ja Twitteriin, mutta käytännön politiikkaan tai muihin EU:n jäsenmaihin se ei vaikuta. Prosessikaaviot eivät korjaa ihmisten arjen ongelmia. Ei Suomessa eikä Euroopassa.

***

Kuluva vuosi on osoittanut, että Donald Trumpin Yhdysvalloista ei ole vapaan maailman johtajaksi. Eurooppa ja USA katsovat samaa valtamerta, mutta näkevät täysin erilaiset horisontit. Tämä on suuri haaste. Mutta se tarjoaa samalla Euroopalle ja EU:lle vielä suuremman mahdollisuuden. Euroopan on oltava vapaan maailman johtaja. Järjen ääni ja valo pimeyden keskellä.

***

Suomella on mahdollisuus olla vaikuttamassa siihen, millä tavalla EU ottaa vapaan maailman johtajuuden. SDP:n tehtävä on johdattaa Suomi takaisin erityisesti EU:n, mutta myös muiden kansainvälisten organisaatioiden, eturiviin.

***

Haluan tässä yhteydessä mainita myös arktisen yhteistyön, jossa meillä on asiantuntemusta, kykyä ja taitoa olla sovittamassa arktisen alueen yhteistyötä kestävän kehityksen raameihin. Tämä tuottaa merkittäviä mahdollisuuksia myös oman osaamisemme ja hyvinvointimme kasvattamiseen. Arktista yhteistyötä ja agendaa täytyy ajaa määrätietoisesti EU:n tasolla.

EU:n agendalla on tulossa suuria kysymyksiä. Millä reunaehdoilla Ranskan Macronin ja Saksan Merkelin keskusteluissa oleva EMUn kehittäminen ja yhteisvastuu voi toteutua?

Brexit pienentää EU:n budjettia radikaalisti. Miten määritämme EU:n omat varat: Miten ne kerätään, mihin ne käytetään ja miten käyttöä valvotaan?

Jokaisen jäsenmaan omaan päätösvaltaan ovat perinteisesti kuuluneet niin sosiaaliturva, eläkejärjestelmä kuin koulutuspolitiikka.

Ihmisten hyvinvoinnin lisääminen onnistuu parhaiten silloin, kun kehitämme samaan aikaan pohjoismaista hyvinvointimallia ja Euroopan sosiaalista ulottuvuutta, kuten perhevapaajärjestelmää ja työntekijöiden oikeuksia sisämarkkinoilla. Haluamme, että hyvinvointivaltion parhaista sosiaalisista innovaatioista, kuten vanhempainvapaista, pääsevät hyötymään eurooppalaiset myös muualla.

Koulutusjärjestelmä on Suomessa erinomainen ja oma. Samalla megatrendien puristuksessa EU:sta on merkittävää lisäarvoa myös meille. Otetaan esimerkkinä vaikka Erasmus-ohjelma.

Tiedämme, että EU:n neljästä vapaudesta – ihmisten, tavaroiden, pääomien ja palveluiden vapaasta liikkuvuudesta – pääomat ja tavarat liikkuvat sisämarkkinoilla, mutta työvoiman liikkuvuudessa asiat ovat toisin. Pääsääntönä tulee olla työntekijöiden yhdenvertainen kohtelu. Meidän tulee ehkäistä kilpailua palkoilla ja työsuhteen ehdoilla. Työsuojelussa haluamme kunnianhimoiset ja korkeatasoiset standardit koko unionin alueella. Me haluamme kieltää nollasopimukset joka puolella Eurooppaa ja taata työaikadirektiivin toteutumisen.

Suomalaisista sosialidemokraateista liikkeelle lähtenyt eurooppalainen nuorisotakuu on esimerkki siitä, mitä voidaan saavuttaa, kun idea on hyvä ja sen eteen tehdään hartiavoimin töitä. Maailmaa voidaan muuttaa. Tarvitaan vain rohkeita ihmisiä.

Me – sosialidemokraattinen kansanliike Suomessa – haluamme Suomelle ja suomalaisille EU:ssa ja kansainvälisissä organisaatioissa vaikutusalustan, joilla maailmaan tuodaan turvaa ja vakautta epävarmuuden aikana.

Tätä kautta me voimme tarjota ihmisille turvallisuutta, osallisuutta ja vision tulevaisuuteen. Meidän on oltava rohkeita. Ja hyvät ystävät, meidän on tehtävä uskaltavaa ja arvojemme mukaista politiikkaa.

***

Tämän päivän haasteet ovat entistä enemmän globaaleja. Suomi ei ole yksin. Eikä Suomi myöskään saa eikä voi jäädä yksin.

Sisäänpäin käpertyminen ja rajojen sulkeminen ei ole ratkaisu mihinkään asiaan. Ei Suomessa, ei Euroopassa eikä globaalisti.

Koska hengitämme samaa ilmaa ja asumme samalla planeetalla, kohtalomme on sidottu yhteen. Tästä syystä meidän tulee jatkuvasti tehdä kansainvälistä yhteistyötä.

Siksi Suomen on oltava aktiivisen ratkaisijan, sovinnon ja rauhanrakentajan roolissa kansainvälisissä organisaatioissa. Sillä tavoin voimme ratkaista globaaleja, koko ihmiskunnan kohtaloa koskevia kysymyksiä.

***

Ihmiskunnan pitkän aikavälin eloonjäämisen ehto on, että suojelemme luontoa, palautamme sitä ennalleen ja edistämme luonnonvarojen kestävää käyttöä. Meidän tulee pysäyttää maaperän ja merien köyhtyminen ja luonnon monimuotoisuuden häviäminen. Vain näin toimien voimme pelastaa elinympäristömme ja itsemme.

En ole pessimisti vaan realisti. Meidän on aika toimia ja valita kahdesta vaihtoehdosta:

Joko otamme ilmastonmuutoksen ja elinympäristömme köyhtymisen ja saastumisen tosissamme, haemme nopeasti ratkaisuja ja pelastamme itsemme.

Tai sitten annamme ympäristön ja lapsiltamme lainassa olevan maapallon tuhoutua. Katsokaa, mitä Texasissa on tapahtunut! En voi ymmärtää, miten Yhdysvaltojen presidentti voi ummistaa silmänsä ilmastonmuutokselta, vaikka ilmastonmuutos tapahtuu hänen silmiensä edessä.

***

SDP on jo aikaa sitten valinnut ensimmäisen vaihtoehdon. Nyt on korkea aika lisätä toimiemme vaikuttavuutta. Muutoin emme voi pysäyttää, saati kääntää kehitystä, josta tiede ja tutkijat ovat meitä varoittaneet. Meillä on riittävä määrä faktoja ilmastonmuutoksesta. Nyt tarvitaan poliittista tahtoa ja visiota, jotka onneksi ovat uusiutuvia luonnonvaroja.

***

Ilmaston ja ympäristön kannalta kestävä talouskasvu on avaintekijä turvallista maailmaa rakennettaessa.

Nyt ilmastonmuutoksesta johtuva kuivuus uhkaa koko Afrikkaa. Näemme joka päivä merkkejä sääilmiöiden rajuuden kasvusta. Niillä alueilla, jotka jo nyt ovat kohdanneet yhä pahentuvan kuivuuden, on seuraus ollut köyhyyden syveneminen. Köyhyys ja näköalattomuus yhdistettynä maapallon nuorimpaan väestöön tuottavat taas yksilötason kurjuuden lisäksi yhteiskunnallista epävakautta, josta terrorismikin kumpuaa.

Näköalattomuus, toivottomuus, puhtaan veden ja ruuan puute sekä työttömyys synnyttävät osattomuutta, joka tuottaa turvattomuutta ja väkivaltaa ja on kasvualusta pahan kierteelle.

Kysymys on ihmisyyden peruskysymyksistä ja oikeuksista. Kaikilla tulee olla mahdollisuus puhtaaseen veteen, terveelliseen ruokaan ja koulutuksen hankkimiseen. YK:n kestävän kehityksen agendan 2030 toimeenpanoa onkin vahvistettava. Tästä syystä olemme ottaneet tämän agendan myös oman ohjelmatyömme perustaksi.

Tässä työssä myös Suomen valtion kehitysyhteistyöllä tulisi olla vahvempi rooli.

***

On tärkeää huomata, että varsinaisen kehitysyhteistyön määrärahat ovat nyt jäämässä kauas tällä vuosikymmenellä jo kertaalleen saavutetusta tasosta. Valtiovarainministeriön ensi vuoden budjettiesityksessä varsinaisen kehitysyhteistyön osuus on vain 536,8 miljoonaa euroa. Vuonna 2015 taso oli yli 920 miljoonaa, lähes tuplat.

Suomen kehitysyhteistyön osuus BKTL:sta odotetaan ensi vuonna olevan vain noin 0,39 %. Olemme kansakuntana sitoutuneet nostamaan määrän YK-tavoitteen mukaisesti 0,7 prosenttiin bruttokansantulosta.

Presidenttiehdokkuutta tavoittelevat Maarit, Tuula ja Sirpa ovat pitäneet tätä asiaa ansiokkaasti esillä. He ovat vaatineet, että vuoden 2018 budjetissa nostetaan varsinaisen kehitysyhteistyön rahoitustasoa esitetystä 100 miljoonalla.

Me toistamme tämän vaatimuksen!

***

Hyvät kuulijat!

Sosialidemokratian perusta on kansainvälisyys. Filosofinen perusajatuksemme lähtee yhteistyöstä ihmisten ja kansojen välillä. Valtioiden rajat eivät saa olla määrittämässä ihmisyyttä, yksilöä tai hänen mahdollisuuksiaan.

Viimeisten sadan vuoden aikana olemme nähneet, että nationalistinen ajattelu on säännöllisesti nostanut päätään. Tulokset ovat olleet katastrofaalisia: konflikteja, sotia, kansanmurhia ja väkivallan uhkaa.

Nationalistista retoriikkaa on kuultu myös viime vuosina. Pelon ja vihan lietsomista, vaatimuksia sulkeutuneista yhteiskunnista ja muureista kansakuntien rajoille, ihmisoikeuksien kyseenalaistamista ja suvaitsemattomuutta.

SDP:n on oltava tässäkin asiassa järjen ja inhimillisyyden ääni. Me emme aseta sotien takia kotinsa menettäneitä pakolaisia ja työttömiä tai sairaita ihmisiä vastakkain. Me emme puhu niin, koska se ei ole totta.

Pakolaiset eivät aiheuta terrorismia, vaan terrorismi aiheuttaa pakolaisuutta.

***

Me sanomme selvästi ei terrorismille ja yhtä selvästi sanomme ei vihan ja ennakkoluulojen lietsonnalle. Sanomme ei rasismille.

***

Me emme anna yksinkertaisia vastauksia vaikeisiin kysymyksiin.

Kansainvälisenä puolueena SDP kannattaa avoimuutta ja tosiasioiden tunnustamista.

Globaaleista ongelmista ja uhista ei selviä yksin. Vain kansainvälinen yhteistyö, oikeusvaltioperiaatteiden ja demokratian vahvistaminen sekä ihmisoikeuksien ja ihmisten vapauden kunnioittaminen takaavat kestävät ratkaisut.

***

Hyvät ystävät!

Digitalisaatio, teknologian kehitys ja sosiaalinen media ovat kytkeneet meidät kaikki entistä tiukemmin yhteen. Teknologiat ovat luoneet yksilön kannalta maailman, jota aika ja etäisyys ei rajoita.

Maailman, jossa kaikki informaatio on ulottuvilla muutaman minuutin viiveellä. Tämä avautuminen on meille uskomaton uusien mahdollisuuksien lähde.

Se on tuottanut mahdollisuuden laajentaa yksilötason sivistystä ja kulttuurista osaamista. Samalla on tunnistettava, että tiedonvälityksen muutos ja tiedon paljous on luonut uutta turvattomuuden tunnetta.

Tiedonkulkua ja yksilön oikeuksia ei kuitenkaan voi eikä pidä rajoittaa. Meidän pitää voimistaa ihmisiä olemaan uteliaita. Meidän pitää voimistaa ihmisiä käyttämään uusia mahdollisuuksia oppia maailmasta.

Ehkä Euroopan Unionissa pitäisi ryhtyä puhumaan neljän vapauden lisäksi viidennestä vapaudesta – tiedon liikkuvuuden ja tiedonvälityksen vapaudesta.

Samalla pitää voimistaa ihmisiä uskomaan, että politiikalla voi vaikuttaa – oli kyse vapaasta tiedonvälityksestä tai yksilön vapaudesta:

Ihmisten hyvinvointia voidaan lisätä. Eriarvoisuutta voidaan torjua. Veroparatiisit voidaan sulkea.

***

Hyvät ystävät!

Poliittisena liikkeenä sosialidemokratialla on kansainvälisen tason perustavoitteita. Ne ohjaavat toimintaamme.

Olemme avoimen yhteiskunnan kannattajia. Yhteinen tavoitteemme on luoda rauhaa maailmaan. Haluamme varmistaa ihmisoikeuksien toteutumisen jokaisen yksilön tasolla. Tarvitsemme enemmän tasa-arvoa. Ohjenuoramme on kestävän sosiaalisen, taloudellisen ja ekologisen kehityksen luominen.

Sosialidemokraattinen puolue on Suomen kansainvälisin puolue. Meillä on kaikista Suomen puolueista vankin verkosto globaalisti ja Euroopassa. Lähes kaikkialla meillä on veljes- ja sisarpuolueita, joiden kannattajat jakavat yhteiset arvomme. Vapaus, tasa-arvo, oikeudenmukainen yhteiskuntapolitiikka ja ihmisten keskinäinen solidaarisuus yhdistävät meitä. Jakamaton ihmisarvo ohjaa toimintaamme.

Meillä on sekä kansainvälisyyden perinteet ja rakenteet, mutta myös tahto käyttää niitä kehityksen aikaansaamiseksi.

Haluamme olla nostamassa keskustelua kansainvälisen talouden suunnasta, verojen välttelystä, työllisyydestä, työelämästä, työoloista ja sosiaaliturvasta sekä julkisten palveluiden roolista.

Suomalaisina turvallisuuspolitiikka ja Euroopan unionin kehitys ovat meille jatkossakin avainkysymyksiä politiikassa. Niistä aiomme huolehtia ja tuomme oman vahvan panoksemme määrittämään yhteistä tulevaisuutta.

Strategianamme on vuorovaikutuksen lisääminen muun maailman kanssa. Tärkeää on kuitenkin alleviivata, että haluamme myös maksimoida oman vaikutusvaltamme meille tärkeissä asioissa.

***

Hyvät ystävät!

Kansainvälisyys on myös väylä erilaisille ideoille ja keskustelulle tulla SDP:n piiriin.  Tässä työssä nuoren sukupolven mahdollisuudet toimia ovat rajattomat mutta toisaalta myös vastuu tulevaisuudesta on suuri.

Sosialidemokratia liikkeenä on vahvasti organisoitunut myös kansainvälisesti. SDP:lle tärkeimmät järjestöt ovat Pohjoismaisen työväenliikkeen yhteistyökomitea SAMAK, Euroopan Sosialidemokraattinen Puolue ESP ja Sosialistinen Internationaali SI sekä Progressive Alliance PA.

Näissä kaikissa tavoitteenamme on luoda suomalaiselle sosialidemokratialle erottuva profiili sekä suora vaikuttaminen politiikan sisältöihin. Tässä työssä tarvitsemme yksilöiden vahvaa panosta ja sitoutumista hitaaltakin tuntuvaan vaikuttamistyöhön, joka toisaalta palkitsee verkostojen kehittymisellä, ja jolla on yksilötasolla aina käyttöä myös tulevina vuosikymmeninä.

Kansainvälinen kanssakäyminen myös vahvistaa puolueen omaa uudistumista. Tarvitsemme uusia sukupolvia rakentamaan suomalaista sosialidemokratiaa yhä suuremman keskinäisriippuvuuden maailmassa.

Haluamme pysäyttää rikkauksien kasaantumisen entistä harvemmille. Samalla edistämme rauhanomaisten yhteiskuntien rakentumista sekä oikeusvaltioiden vahvistumista.

Rakennamme tehokkaita ja vastuullisia instituutioita kaikilla tasoilla. Tässä työssä meidän täytyy mobilisoida kaikki se voima, jota meillä on liikkeessämme tänään.

Jatkossa tarvitsemme vielä ripauksen uutta ajattelua.

***

Arvoisa puoluevaltuusto!

Anttonin puheenvuorossa kuulimme, miten sosialidemokraattisen liikkeen uudistumisprosessi on käynnistynyt. Tämän työn kautta me vahvistamme suomalaisten luottamusta demokratiaan ja poliittiseen järjestelmään.

Me tuomme omat jäsenet ja myös nuoret sukupolvet vaikuttamaan yhteisten arvojemme pohjalta maapallon, Euroopan ja kotimaamme kehitykseen.

Tärkeämpää kuin väitellä SDP:n historiallisesta aateperimästä on käydä keskusteluja ja löytää ratkaisuja tulevaan. On kyettävä irrottautumaan vanhasta.

Uusi, parempi tulevaisuus edellyttää kuitenkin uutta. Ja se edellyttää, että suuntaamme on eteenpäin.

***

Sosialidemokratia on nykyaikainen ja ajassa kiinni oleva vaikutusalusta kaikille suomalaisille rakentaa parempaa maailmaa, parempaa Eurooppaa ja parempaa Suomea.

Tähän tarvitaan rohkeita ihmisiä, kaiken ikäisiä ja kaikenlaisilla taustoilla.

***

Hyvät Toverit!

SDP:n jäsenet asettivat puolueen presidenttiehdokasehdokkaiksi kolme upeaa ihmistä, kolme upeaa sosialidemokraattia.

Nämä kolme aitoa, osaavaa ja hienoa ihmistä ovat kiertäneet yhdessä ja erikseen maata viimeisten kahden kuukauden ajan. He ovat levittäneet hienolla tavalla sosialidemokratian sanomaa globaaleista kysymyksistä, eurooppalaisista ratkaisuista ja siitä arvopohjasta, jolla Suomea haluamme rakentaa.

Näissä kaikissa kolmessa on vahvaa potentiaalia Suomen seuraavaksi Tasavallan Presidentiksi.

Puolueemme jäsenet ovat elokuun ajan, ensin sähköisesti ja sitten postitse äänestäneet näiden kolmen välillä. Olen kuullut monelta, että valinnan tekeminen on ollut hyvin vaikeaa. Niin vaikuttavia ehdokkaat ovat olleet.

Tänään on kuitenkin aika puoluevaltuuston päättää – neuvoa-antavan jäsenäänestyksen pohjalta – kenen taakse tämä liike lähtee koko voimallaan ja osaamisellaan.

Jokainen näistä hienosta naisesta on personallisuudeltaan, osaamiseltaan ja olemukseltaan ainutlaatuinen ilmiö. Tehdään tänään asetettavasta ehdokkaasta meille demareille yhteinen ilmiö.

Vakuutetaan suomalaiset yhdessä ehdokkaan kanssa siitä, että Suomen ja suomalaisten etu on edistää kestävää kehitystä, vapautta, oikeudenmukaisuutta, solidaarisuutta ja tasa-arvoa maapallolla.

Suomen ja suomalaisten etu on valita osaava sosialidemokraatti Tasavallan presidentiksi. Tehdään se yhdessä, porukalla!