Evästeasetukset

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujemme teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Toiminnalliset evästeet ovat keskeisiä esimerkiksi sivujemme selaamisen ja sivujemme ominaisuuksien käyttämisen kannalta.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit kuitenkin halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Kohdennamme mainontaamme, jotta voimme tavoittaa SDP:n politiikasta kiinnostuneista ihmisiä mahdollisimman hyvin. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Antti Rinteen puhe Oulun kesäkokouksessa

Ajankohtaista 13:09

Antti Rinne

SDP:n eduskuntaryhmän työvaliokunnan ja puoluejohdon kesäkokous
10.8.2017 Oulu
Puheenjohtaja Antti Rinteen puhe

Muutokset puhuttaessa mahdollisia

 

Hyvät Toverit!

Yksi alkavan syksyn merkkejä on, että koululaiset palaavat takaisin koulutielle. Osa meistä on ollut turvaamassa koulupolkuaan aloittelevien ekaluokkalaisten kulkua tänään täällä Oulussa. Toivon, että me aikuiset kaikesta kiireestä huolimatta kaikissa tilanteissa otamme nämä pienet kulkijat liikenteessä huomioon.

Koulujen alku on herättänyt keskustelua paitsi liikenteen turvallisuudesta myös ylipäätään perheiden hyvinvoinnista. Erityisesti alakouluikäisten lasten yksinolo ja yksinäisyys, kun työelämässä ei kyetä joustamaan perheiden tarpeiden näkökulmasta, on keskustelua herättänyt asia.

Koulujen alkaessa myös suomalaisen yhteiskunnan eriarvoisuuden lisääntyminen tulee vahvasti esille, kun osa lapsista joutuu – kavereidensa kertoessa kesän mukavista lomakokemuksista – toteamaan, että heidän kesäänsä ei kuulunut käyntejä huvipuistoissa tai ulkomaanmatkoja. Siksi, ettei vanhemmilla ole ollut sellaiseen varaa. Tätä ahdinkoa on lisännyt hallituksen pakottamat lomarahaleikkaukset julkisen sektorin pienipalkkaisille palkansaajille. Meillä on jo enemmän köyhissä perheissä eläviä lapsia kuin pitkäaikaistyöttömiä ja Sipilän hallituksen eriarvoistava, hyvätuloisia suosiva politiikka vain pahentaa tilannetta.

Kansakunnan tulevaisuuden kannalta ehkä vakavin perheisiin liittyvä asia, vähäinen syntyvyys nousi kesän aikana vakavalla keskusteluun. Jos alkuvuoden syntyvyyskehitys jatkuu loppuvuonna, Suomessa syntyy tänä vuonna ensimmäisen kerran sitten 1800-luvun nälkävuosien alle 50 000 lasta. Tämä on hyvin vakava asia. Mikään kansakunta ei voi menestyä ja kehittyä paremmaksi, ellei sen tulevaisuutta turvaa uudet sukupolvet.

Syntyvyyden alenemiseen on varmasti monia erilaisia selittäviä tekijöitä. Mutta kyllä aivan keskeistä on se, miten perheen perustamista ja lasten hankkimista miettivät ihmiset kokevat yhteiskunnan suhtautumisen heihin. Leikkaukset lapsiperheiden palveluihin ja tukeen, toimeentulovaikeuksien lisääntyminen, koulutusleikkaukset ja miesten ja naisten välisen palkkaepätasa-arvon vaikutukset vaikuttavat vahvasti tähän pohdintaan.

Huoli omien ikääntyvien vanhempien tulevaisuudesta on myös tässä suhteessa vaikuttava tekijä. Suurten ikäluokkien ikääntyminen ja samaan aikaan erityisesti nyt Sipilän hallituksen aikana pieni- ja keskituloisten ikäihmisten toimeentuloon ja palveluihin kohdistuvat leikkaukset, jatkuvasti suuremmassa määrin tekijöitä nuorten, perheen jo perustaneiden tai sitä suunnittelevien ihmisten arkeen.

Hyvät Toverit!

Syntyvyyden alenema on tekijä, joka on otettava tosissaan poliittisessa päätöksenteossa. Perheiden huolet ovat todellisia, niihin on löydettävä ratkaisuja. Hyvä tapa aloittaa tähän liittyvä prosessi on, että hallitus budjettiriihensä yhteydessä päättä käynnistää valmistelun, joka tähtää siihen, että kaikessa päätöksenteossa arvioidaan suunniteltujen päätösten vaikuttavuus perheiden tilanteeseen – on sitten kysymys lasten, nuorten, isien, äitien tai isovanhempien näkökulmasta.

Järjestelmällinen ja suunnitelmallinen vaikuttavuuden arviointi ei pelkästään riitä. Valtakuntaan tarvitaan laaja-alainen perhepoliittinen strategia, jonka pohjalta Suomen tulevaisuuden kysymyksiä ratkotaan.

Hyvät ystävät!

Tämän hallituksen ideologinen lähtökohta on ihmisiltä ja yhteisöiltä kerättävillä verorahoilla rahoitettujen palveluiden laajamittainen avaaminen yksityisten yritysten voiton tavoitteluun laittamalla julkiset palvelun tuottajat kilpailemaan yksityisten yritysten kanssa. On sitten kysymys metsätaloudesta, työvoimapalveluista, sosiaali- ja terveyspalveluista ja nyt viimeksi raideliikenteestä.

Kuten nobelisti Bengt Holmström eduskunnan edessä totesi, julkisilla palveluilla ja tuottajilla on hyvinvointivaltiossa oma erityinen lähtökohta kansalaisten yhdenvertaisten palveluiden tuottamisessa, yksityisten yritysten toimintalogiikka on eri.

Meidän sosialidemokraattien lähtökohta on, että verorahat on tarkoitettu ihmisten palveluiden ja tukiverkkojen rahoittamiseen. Niitä ei ole laajamittaisesti tarkoitettu luomaan yksityisten yritysten voitontavoittelulle markkinoita.

Julkisten palveluiden tulee olla tehokkaasti toteutettuja, laadukkaita ja ihmisten saatavilla. Niiden järjestämistä ja tuottamista on johdettava osaavasti, ammattimaisesti ja työtä oikein organisoiden. Näin järjestettyjä ja tuotettuja julkisia palveluita voivat sitten kolmas sektori ja yksityiset yritykset täydentävät, silloin kun se on ihmisten kannalta tarpeen.

Toistan, että yhteisesti kerätyt verorahat on käytettävä ihmisille tarkoitettujen palveluiden ja turvaverkkojen ylläpitämiseen ja kehittämiseen, ei minkään yhteisön tai yksilön voiton maksimointiin.

Sipilän hallituksen toimet raideliikenteen kilpailun avaamisen ja markkinaehtoistamisen suhteen sisältävät suuria riskejä ja tosiasiassa niiden avulla on vain vähän, jos mitään voitettava. Kilpailun avaaminen pääkaupunkiseudun henkilöliikenteellä ja siihen liittyvän kaluston siirtämisellä erilliseen kalustoyhtiöön mahdollistaa kerman kuorinnan ja saattaa vaurioittaa vakavasti verorahoilla yli vuosisadan rakennetun palveluverkon toimivuutta erityisesti vähemmän liikennöidyillä liikenneverkon osilla. Siis sanalla sanoen vähentää opiskelijoiden, koululaisten ja työmatkalaisten mahdollisuuksia käyttää raideliikennettä.

Edellä kuvatun lisäksi VR:n pilkkominen herättää kysymyksen siitä, miten valtio omistajana huolehtii omien yhtiöidensä edusta. Strategisen taseen avaaminen kilpailijoille ei todellakaan ole veronmaksajien rahoilla rakennetun yhtiön eikä ihmisten tarvitsemien raideliikennepalveluiden tuottamisen kannalta hyvä vaihtoehto. Voittoa tavoittelevan bisneksen kannalta kyllä!

Haluankin viestiä pääministeri Sipilälle! Jos ette halua kuunnella SDP:n viestiä, kuunnelkaa edes nobelisti Bengt Holmströmin ääntä.

Hyvät ystävät!

Valtiovarainministeriön virkamiesjohto valtiovarainministeri Orpon johdolla on kokoontunut lähipäivät valmistelemaan budjettiesitystä ensi vuodelle. Tänään on kuullaan niistä tuloksia.

Petteri Orpon lausunnot ovat olleet ristiriitaisia. Hän sanoo toisaalta, ettei ole jakovaraa kasvattaa menoja – lue korjata hallituksen tekemiä kestämättömiä leikkauksia perheille, opiskelijoille, työttömille ja ikäihmisille sekä koulutukseen – mutta samalla sanoo, että hyvätuloisille on varaa antaa veron kevennyksiä.

Hallitus ei ole siis korjaamassa eriarvoistavaa politiikkaansa, vaan haluaa jatkaa pieni- ja keskituloisten kannalta kiristävää, rikkaita veropolitiikalla suosivaa trigle down- politiikkaansa.

On hienoa, että vuoden 2015 keväästä alkanut talouskasvu on vahvistunut kansainvälisen talouden suhdanteiden auttaessa. On hienoa, että työttömyys on pikkuhiljaa nopeutuen vähenemässä ja on hienoa, että työllisyysastekin on paranemassa. Sekin on hyvä asia, että bruttokansantuote kasvaa nyt tavalla, joka pienentää velanoton suhteellista määrää.

Absoluuttisen luvut tosin ovat suunnilleen velanotossa ennallaan, n. 5 miljardia euroa.

Kilpailukykysopimus on ensi vuonna lisäämässä palkansaajien sosiaaliturvamaksujen rasitusta 0,6% eli siis leikkaa entisestään palkansaajan ostovoimaa. Se tarkoittaa noin 400 miljoonan euron leikkausta ostovoimaan. Tämä on syytä kompensoida palkansaajille tavalla tai toisella, ettei pitkään ja edelleen pitkälti kotimaiseen kysyntään nojaava talouskasvu vaurioidu. Se olisi työttömien ihmisten kannalta myrkkyä.

Kun palkansaajien kompensaatiota mietitään, on syytä ottaa huomioon, että hallituksen päätöksen veronalennuksista ja verotuksen rakenteen muutokset leikkaavat verotuloja reilut 3 miljardia euroa vuoden 2019 tasossa. Ja että meillä ei vielä ole tiedossa, miten paljon – siis kaikissa tilanteissa – SOTE- muutokset tulevat lisäämään kustannuksia lähivuosina ja että meillä on miljardien eurojen investoinnit puolustusvoimille edessä tulevien vuosien aikana.

Jotta verotulojen kehitys ei tulevaisuudessa alennusten myötä vauriota meille kaikille tärkeiden palvelujen ja tukiverkkojen rahoitusta, on syytä miettiä muutoksia verotuksen sisällä. Nyt olisi hyvä tilaisuus tehdä oikeudenmukaisuusteko – myös yrittäjien kesken – ja käyttää pieni- ja keskituloisten palkansaajin ja yrittäjien veronalennuksiin hallituksen läpi viemää yrittäjävähennystä, joka keventää pääasiassa hyvätuloisten henkilöyrittäjien verotusta. Tuon 160 miljoonan euron uudelleen kohdentamisella voitaisiin kompensoida erityisesti pieni- ja keskituloisten palkansaajien verotuksen kiristymistä.

Aivan käsittämätöntä on, että eri lähteistä saatujen tietojen mukaan hallitus on keventämässä tämän yhteiskunnan hyvätuloisten verotusta solidaarisuusveron alarajaa nostamalla. Kyllä noin 6 000 euron tuloilla on kykyä osallistua edelleen muutamalla kympillä kuukaudessa suuremmalla summalla hyvinvointivaltion palveluiden ja turvaverkkojen turvaamiseen.

Hyvät ystävät!

Sipilän hallitus on pitkin matkaa puhunut suureen ääneen ja mahtipontisesti talouskasvun edellytysten vahvistamisesta. työttömyyden alentamisesta ja työllisyysasteen nostamisesta. Sen päätöksillä on hyvin vähän tekemistä nyt kansainvälisten suhdanteiden tuottamaan valoisampaan näkymään. Jotkin päätökset ovat tosiasiassa heikentäneet edellytyksiä.

Valittavasti hallitus näyttää uskovan, että markkinat hoitavat julkisen talouden rakenneongelmat. Näin asia ei tietenkään ole.

Pitkäaikaistyöttömyys todellinen sulattaminen tarvitsee aktiivista, julkisen tahon järjestämää ja tuottamaa työvoimapolitiikkaa. Työvoimapalveluiden yhtiöittäminen ja yksityistäminen vie työvoimapolitiikan katastrofiin.

Julkisen talouden vakaan tulevaisuuden kannalta olennaisen tärkeää on, että mahdollisimman moni työikäinen työkykyinen ja osatyökykyinen ihminen on töissä. Sipilän hallitus on ollut kyvytön tekemään aktiivisessa työvoimapolitiikassa ja työelämään vaikuttavissa rakenteissa ratkaisuja, joilla työllisyysaste – suhdanteista riippumatta – vahvistuisi.

Nyt tarvitaan varhaiskasvatuksen maksuttomuuteen asteittain tähtäävä toimenpidekokonaisuus, oppivelvollisuusiän asteittainen nostaminen ja erityisesti nuorten naisten työllisyysasteen kannalta ratkaisevan tärkeä vanhempainvapaauudistus. Näihin uudistuksiin hallituksella on sosialidemokraattien tuki varmasti takana.

Hyvät ystävät!

Maapallolla, Euroopassa ja meidän lähialueilla tapahtuu paljon. Ilmastonmuutos, pakolaisuus, Euroopan tulevaisuus ja turvallisuus lähialueillammekin vaatii näkemystä ja ratkaisuja. Jo pelkästään näistä syistä on tärkeää, että sosialidemokraattinen kansanliike omista arvolähtökohdistaan asettaa oman ehdokkaansa vuoden 2018 presidentin vaaleihin.

Olen ilolla seurannut, miten meidän kolme upeaa, asiantuntevaa ja osaavaa ehdokasehdokasta ovat koko kesän ajan käyneet ulko- ja turvallisuuspoliittista keskustelua ja tavanneet hyvin aktiivisesti kansalaisia. Sitä on ollut todella mukava seurata.

Nyt on sähköinen jäsenäänestys käynnissä ja sitä seuraava postiäänestysvaihe sitten tuottaa lopputuloksen ehdokkaasta. Syyskuun alussa puoluevaltuusto sitten nimeää jonkun näistä hienoista naisista – Maarit, Tuula tai Sirpa -SDP:n presidenttiehdokkaaksi ja koko liike keskittyy voimalla viemään sosialidemokraattista ehdokasta hyvään tulokseen.