Evästeasetukset

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujemme teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Toiminnalliset evästeet ovat keskeisiä esimerkiksi sivujemme selaamisen ja sivujemme ominaisuuksien käyttämisen kannalta.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit kuitenkin halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Kohdennamme mainontaamme, jotta voimme tavoittaa SDP:n politiikasta kiinnostuneista ihmisiä mahdollisimman hyvin. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Antti Rinteen linjapuhe SDP:n puoluekokouksessa

Ajankohtaista 12:55

Antti Rinne

Linjapuhe, SDP:n puoluekokous, sunnuntai 5.2
Antti Rinne
Muutokset puhuttaessa mahdollisia

Hyvät toverit, arvoisa puoluekokousväki, kutsuvieraat!

Tasan sata vuotta sitten helmikuun vallankumous Venäjällä käynnisti tapahtumasarjan, joka meillä huipentui isänmaamme itsenäistymiseen joulukuussa 1917.

Tsaarin vallan kukistumiseen johtivat useat syyt: Venäjä oli menestynyt heikosti suursodassa, eivätkä itsevaltaiset tsaarit olleet kyenneet uudistamaan jättiläisvaltiota 1900-luvulle. Köyhyys ja suunnaton eriarvoisuus riivasivat maata.

Suomessa sosialidemokraattinen enemmistö eduskunnassa päätti jo kesällä 1917, että tsaarin ja suuriruhtinaan valta siirretään eduskunnalle. Silloisten porvaripuolueiden epäröinti aiheutti kuitenkin sen, että vielä kesällä Suomi ei ottanut kohtaloaan omiin käsiinsä. Venäjän väliaikainen hallitus hajotti Suomen eduskunnan ja Suomeen määrättiin uudet vaalit syksylle. Uuden eduskunnan itsenäisyysjulistusta saatiin lopulta odottaa joulukuulle 1917, jolloin bolsevikit olivat jo ehtineet nousta valtaan Venäjällä.

Itsenäisen Suomen ensimmäiset vuodet ja vuosikymmenet olivat vaikeat. Sisällissota, oikeistoradikalismi ja kaksi sotaa entistä emämaata vastaan koettelivat nuorta kansakuntaamme. Verellä ja kyyneleillä olemme lunastaneet paikkamme maailman itsenäisten kansakuntien joukossa.

Sotia seurannut jälleenrakennuksen aika vei maamme vauhdikkaan teollistumisen tielle. Talous ja vientitulot kasvoivat, Suomi kaupungistui ja nuortui. Samalla paranivat edellytykset pohjoismaisen hyvinvointivaltion rakentamiseksi.

Hyvät kuulijat!

Suomen sosialidemokraateilla on kunniakas historia, jonka kirkkain kruunu on ollut työ hyvinvointivaltion luomiseksi. Tavoitteenamme on ollut luoda kansakunta, jossa tasa-arvo, oikeudenmukaisuus ja solidaarisuus takaavat jokaiselle oikeuden ja vapauden tavoitella omaa täyttä potentiaaliaan. Olemme nostaneet maamme köyhyydestä, poistaneet puutetta ja kurjuutta.

Olemme nostaneet yhä uusia sukupolvia sivistyspolulle, luoneet mahdollisuudet oman elämän polun valintaan ihan jokaiselle. Riippumatta syntyperästä, varallisuudesta, yhteiskunnallisesta asemasta tai sukupuolesta.

Tässä työssämme olemme onnistuneet hyvin – verrataan tuloksia sitten mihin tahansa maailman valtioon. Ja vankkumattomat arvomme kestävät erinomaisesti aikaa.

Mutta hyvinvointivaltiomme ei vielä ole valmis. Ehkä se ei koskaan tulekaan valmiiksi. Vi är stolta, men inte nöjda. Olemme ylpeitä, mutta emme tyytyväisiä. Rakennustyö jatkuu.

Forssan kokouksesta lähtien SDP:n päämäärä on ollut suojella heikommassa asemassa olevia ihmisiä. Rafael Paasion sanoin:

Jos et muuten tiedä, mitä teet, ole aina heikomman puolella. Näin olemme toimineet ennen. Ja näin toimimme tulevaisuudessakin.

Hyvät toverit!

Tänä päivänä suurin ihmisiä jakava tekijä on se, onko työtä vai ei. Työttömyys on pahin vihollisemme. Se lisää köyhyyttä, se synnyttää yksinäisyyttä, se syrjäyttää ihmisiä, se särkee perheitä.

Puheessani perjantaina muistutin, että juuri SDP on aina ollut työn liike Suomessa. Työ on ollut meille väline toimeentulon turvaamiseen, mutta myös arvo itsessään. Työn kautta ihmiset kiinnittyvät yhteiskuntaan, kokevat arvostusta, merkityksellisyyttä ja osallisuutta. Tulevaisuudessa työn arvoperusta vain vahvistuu.

Vaikka säännöllistä palkkatyötä tekevien ihmisten määrä on edelleen korkea, liittyy työelämään entistä enemmän epävarmuutta ja huolta huomisesta. Silpputyö, keikkatyö ja vuokratyö määrittävät yhä useamman perheen ja yksilön elämää.

Joillekin kysymys on valinnasta, uuteen työelämään liittyvästä mahdollisuudesta toteuttaa itseään ja haaveitaan. Suurelle enemmistölle työelämän silppuuntumisessa kyse on silti vastentahtoisesta tilasta. Pätkä- ja osa-aikatyöt, nollatuntisopimukset ja pakkoyrittäjyys ahdistavat ja kasvattavat ulkopuolisuuden tunnetta.

Yksi merkittävimpiä uuden työelämän ajureita on teknologian kehitys. Pitkällä aikavälillä se pääsääntöisesti lisää ihmisten hyvinvointia. Lyhyellä aikavälillä sillä on usein yksilön kannalta dramaattiset seuraukset.

Mikään mahti maailmassa ei pysäytä teknologian kehitystä, sillä uuden teknologian käyttöönotto nostaa tuottavuutta, tavaran määrää, jota yhdessä työtunnissa on mahdollista tehdä.

Teknologian kehitystä ei pidä pelätä, mutta sitä pitää hallita ihmisen parhaaksi. SDP on tulevaisuus- ja uudistusliike. Teknologinen kehitys on poistanut puutetta ja kurjuutta maapallolta. Se on sosialidemokraattien tavoite.

Murros voi hämmentää ja muuttaa vanhaa järjestystä. Esimerkiksi jakamis- ja alustatalous synnyttävät uusia ilmiöitä. Ilman hallintaa ne synnyttävät arjessa epävarmuutta ja pelkoa. Meidän tehtävä on yhdistää uuden teknologian tuomat hyödyt turvallisen ja inhimillisen tulevaisuuden rakentamiseen.

On oikein, että ravintolaruokaa saa tilata netin alustojen kautta. Mutta ruoan tekijöiden ja kuljettajienkin pitää saada säällinen palkka, josta maksetaan veroja. Jos murrosta ei hallita, vaarantuvat ihmisten verovaroilla rahoitetut palvelut.

Teknologisten mullistusten voima paljastuu hitaassa prosessissa. Ihmiskunnan historia tarjoaa perspektiiviä. Keräily- ja metsästysyhteiskunta kehittyi kymmenien tuhansien vuosien aikana, maatalous tuhansien, teollisuus satojen ja jälkiteollinen yhteiskunta kymmenien vuosien kuluessa. Olemme todennäköisesti vasta päässeet kurkistamaan esimerkiksi informaatioteknologian koko käyttövoimaan ja potentiaaliin.

Murros on alati kiihtyvää. Silloin tulevaisuuden menestystä voi rakentaa vain satsaamalla osaamiseen, innovaatioihin ja yritysten kykyyn hyödyntää kehitystä. Kun pidämme jokaisen suomalaisen osaamisesta kiinni, pärjäämme.

Hyvinvointivaltion tehtävä on tarjota ihmisille turvaa teknologian murroksessa. Ja niihin liittyvissä työn ja työelämän muutoksissa. Siksi tarvitsemme edelleen vahvaa hyvinvointivaltiota – palveluineen ja turvaverkkoineen – sopimisen kulttuuria ja palkansaajien järjestäytymistä. Näin pidämme yllä yhteiskunnan tasapainoa. Tasa-arvo, oikeudenmukaisuus ja ihmisten säällinen elämä eivät ilman näitä toteudu. Myös tulevaisuuden työmarkkinoille tarvitaan pelisäännöt.

Työehtosopimusten merkitys on tässä aivan keskeinen. Yleissitovat sopimukset takaavat vähimmäisehdot työlle. Ne antavat turvaa erityisesti heikoimmassa työmarkkina-asemassa oleville nuorille ja maahanmuuttajille. Ne takaavat reilun ja ennustettavan toimintaympäristön rehellisille yrittäjille.

Hyvät toverit!

Hyvin toimivat työmarkkinat ovat modernin hyvinvointivaltion keskeinen menestystekijä.

Tärkeä työkalu työttömyyden vastaisessa taistelussa on aktiivinen työvoimapolitiikka. Osaamisen päivittämisellä, koulutus- ja harjoittelumahdollisuuksien lisäämisellä ja yrittäjyyden tukemisella helpotamme ihmisten työllistymistä – rakennamme siltaa työhön.

Erityistä huomiota on kiinnitettävä nuorten ja pitkäaikaistyöttömien nostamiseksi jaloilleen. Nämä työttömyyden lajit ovat laadultaan pahimpia, vaarallisen populismin kasvualustoja. Niiden kitkemiseen on käytettävä kaikki mahdolliset keinot.

Hyvät toverit!

Maailma muuttuu niin nopeasti, että me tarvitsemme työelämään uuden laajan turvallisuuden käsitteen. Se kokoaa yhteen toimet ihmisten auttamiseksi murroskohtien yli. Kärkenään osaamisen kehittäminen. Pidetään kaikki mukana.

Hyvät toverit!

Hyvinvointivaltiomme turvaverkot on pitkälti rakennettu teollisuusyhteiskunnan, kohtuullisen staattisen työn käsitteen ympärille.

Mallimme on tarjonnut tehokkaasti suojaa teollisen ajan vanhoja sosiaalisia riskejä vastaan – sairauden, työkyvyttömyyden, lyhytaikaisen työttömyyden tai vanhuuden varalle.

Lähtökohtanamme on ollut, että kun ihmisiä tuetaan sosiaaliturvan avulla, on turvan antamiselle pitänyt olla syy ja tarve. Rahallisten etuuksien rinnalla ovat olleet toimivat, julkisen vallan järjestämät laadukkaat hyvinvointipalvelut.
2000-luvun uudet sosiaaliset riskit – epävakaampi työelämä, prekariaatin ahdinko, yksinäisyys tai vanhustemme kasvava hoivan tarve – edellyttävät meiltä kuitenkin uusia ratkaisuja.

Erityisen huolissani olen siitä, että suoranainen köyhyys hivuttautuu jälleen maahamme. Se näkyy pienituloisten eläkeläisten, nuorten lapsiperheiden, työttömien, opiskelijoiden ja usein yksinelävien ihmisten arjessa. Tuhansien nälkäisten jono Hurstin itsenäisyysjuhlissa avaa silmät. Inhimillisessä, jokaisen ihmisarvoa kunnioittavassa Suomessa leipäpusseilla ei täytetä sosiaaliturvan aukkoja.

Nyt tehtävänsä jättänyt puoluehallitus on aloittanut sosiaaliturvan kokonaisuudistuksen valmistelun. Esitämme suomalaisille yksinkertaisen, perusturvan tuottavan mallin hyvissä ajoin ennen seuraavia eduskuntavaaleja. Työmme yhtenä lähtökohtana käytämme Demarinuorten modernia yleisturvan mallia.

Hyvät toverit!

SDP on feministinen puolue, jonka keskeinen missio on korjata ja poistaa kaikki tasa-arvon esteet. Yhteiskunnassamme on yhä sortavia rakenteita. Niin sukupuolten kuin muidenkin ihmisryhmien välillä. Seuraavat askeleet kohti tasa-arvoa otamme, kun uudistamme perhevapaajärjestelmän ja palautamme subjektiivisen päivähoito-oikeuden.

Maailman paras peruskoulu on hyvinvointivaltiomme hienoimpia saavutuksia, lähtökohtien tasa-arvon peruskiviä. Seuraavaksi teemme saman uudistuksen myös päiväkodeissa, kun muutamme varhaiskasvatuksen maksuttomaksi. Jok’ikinen lapsi ansaitsee samat mahdollisuudet oman sivistyspolkunsa rakentamiseen.

Olin viime vuonna Yleisradion yksinäisyyttä käsitelleessä teemaillassa. Pahinta on lapsiemme yksinäisyys: Lähteä aamulla kouluun ilman isää tai äitiä. Ja palata kotiin, yhä ilman isää tai äitiä.

Työn ja perhe-elämän yhdistämisestä on vain pakko tehdä nykyistä helpompaa. Sen lisäksi haluamme lisätä parantaa lastemme turvallisuutta ja hyvinvointia niin, että harrastukset voitaisiin lomittaa koulupäivien yhteyteen aamulla ja iltapäivällä. Uuden toimintamallin rakentamisessa avain on yhteistyö kuntien ja erilaisten kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Tällainen uudenlainen kokonaiskoulupäivä lisää perheen arjessa yhteisiä tunteja, iltoja äideille, isille ja lapsille.

Monia perheitä huolestuttavat myös lasten ja koulutuksen ammattilaisten työpaikat. Huono sisäilma ja homeongelmat vaarantavat järkyttävällä tavalla kymmenien tuhansien lasten ja opettajien terveyttä. Kohtuuttoman inhimillisen kärsimyksen lisäksi huono sisäilma aiheuttaa mittavia yhteisesti maksettavia laskuja. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on arvioinut, että koulujemme ja päiväkotiemme terveysongelmat aiheuttavat 450 miljoonan euron vuosittaiset kustannukset 2020-luvulla.
Me esitämme, että tässä ja nyt laaditaan korjausrakentamisen ohjelma, jolla lastemme ja kasvatuksen ammattilaistemme työturvallisuus taataan.

Hyvät puoluekokousedustajat!

Hyvinvointivaltiomme rahoituspohja riippuu pitkälti siitä, kuinka suuri osa ihmisistä osallistuu työhön. Työllisyysasteen nostaminen pohjoismaiselle 72 prosentin tasolle edellyttäisi lähes 200 000 uuden työpaikan luomista verrattuna nykytilaan.
Uusia työpaikkoja syntyy erityisesti pienissä ja keskisuurissa yrityksissä, joiden kansainvälistymistä ja markkinoille pääsyä fiksu, yrittäjähenkinen valtio voi vauhdittaa. Tätä tarkoitusta varten haluamme perustaa Suomeen jalustayhtiön, veturiyhtiön, joka kokoaa vientiponnisteluissa yhteen toimialan parhaan osaamisen ja auttaisi rahoituksen löytämisessä.

Hyvinvointivaltion tulevaisuuteen vaikuttaa konkreettisesti myös se, miten Suomen eri alueita ja niiden elinvoimaisuutta vahvistetaan.

Pääkaupunkiseudun kehittäminen on jäänyt tällä vaalikaudella valtapelien katveeseen. Helsingin kilpailijoita ovat Pietari, Kööpenhamina ja Tukholma. Metropolialue tarvitsee strategian, jolla vahvistamme pääkaupunkiseudun kilpailukykyä.

Maakuntien keskuksia ja kasvualueita on tuettava elinkeino- ja osaamisstrategian laatimisessa. On äärimmäisen tärkeää, että ihmisillä on säälliset olosuhteet kotipaikkakunnillaan. Kiihtyvä eriarvoistuminen alueiden välillä, muuttotappioalueiden väestökato, asuntojen arvonmenetykset ja palveluiden kuihtuminen muodostavat tuhoisan noidankehän – maaperän syrjäytymiselle ja vaaralliselle, valheisiin perustuvalle populismille. Tästä vuoden 2016 vaalit maailmalla ovat tarjonneet karvasta esimakua.

Me sitoudumme siihen, että alueiden vahvuuksista pidetään kiinni. Tuemme niiden osaamista ja pidämme kiinni koulutuspaikoista. Vain tiedolla ja taidolla Suomi nousee.

Korkeaan osaamiseen panostavat alueet houkuttelevat yrityksiä, luovat innovaatioita ja sosiaalisia verkostoja. Niin maan sisällä kuin kansainvälisestikin. Siksi korkean teknologian ja arvonlisäyksen työpaikkoja täytyy synnyttää myös kasvukeskusten ulkopuolelle. Valtion ja kuntien pitää osaltaan tukea tätä kasvua järkevällä, tulevaisuusorientoituneella omistaja- ja elinkeinopolitiikalla.

SDP on kaikkialla Suomessa asuvien ihmisten puolue. Me kehitämme kaupunkiemme elinvoimaisuutta. Ja me takaamme jokaiselle suomalaiselle inhimillisen elämän edellytykset Hangosta Utsjoelle.

Hyvät toverit!

Työllisyyden ja elinkeinopolitiikan ohella me kehitämme modernin hyvinvointivaltion palveluita ja tulonsiirtoja parantamalla työn tuottavuutta. Tämä edellyttää meiltä kasvupainotteista finanssipolitiikkaa, tulevaisuusinvestointeja kansakunnan fyysiseen ja henkiseen pääomaan.

Jälkimmäisellä tarkoitan investointeja sivistykseen, kulttuuriin ja liikuntaan. Ne ovat satsauksia koulutukseen, tutkimukseen ja tuotekehitykseen. Edellinen tarkoittaa panostuksia yhteiskunnan infrahankkeisiin, dataverkkoihin ja liikenteeseen, rakentamiseen ja korjaamiseen, joilla vauhditetaan taloudellista toimeliaisuutta.

Tulevaisuusinvestoinnit ovat satsauksia digitalisaation ja tekoälyn täysimääräiseen hyödyntämiseen sekä kierto- ja jakamistalouden edistämiseen. Tarvitsemme oman kansallisen tekoälystrategian. Yksi strategian keskeinen tehtävä on varmistaa se, että suomen ja ruotsin kielillä voi kommunikoida tekoälyn kanssa.

Toisaalta tulevaisuusinvestoinnit liittyvät ilmastonmuutoksen pysäyttämiseen, ympäristöuhkien torjuntaan, puhtaan veden saatavuuteen, uusiutuvan energian käyttöönottoon ja energiatehokkuuden lisäämiseen. Ne ovat ratkaisujamme maapallon ongelmiin ja kestävän kasvun rakennuspilareita kaikkialla maailmassa.

Oikeistovetoinen Eurooppa on uskonut aivan toisenlaiseen talouspolitiikkaan. Heidän ajattelunsa ytimessä on kasvattaa työn tuotosta lisäämällä työvoiman tarjontaa. Oikeiston talouspolitiikka perustuu vaatimuksiin työmarkkinoiden joustojen lisäämisestä tai rakenneuudistuksiin. Nämä ovat käytännössä tarkoittaneet leikkauksia turvaverkkoihin ja sivistykseen.
Tämän kurjistamispolitiikan tulokset näkyvät eriarvoistumiskehityksen kiihtymisenä ja valhepopulismin kasvuna. Niin meillä kuin muuallakin Euroopassa ja maailmalla.

Onneksi on ruusuisempiakin esimerkkejä. Ruotsissa pääministeri Stefan Löfvenin johdolla sosialidemokraatit sijoittavat kuluvan vaalikauden aikana kahdeksan miljardia euroa kansankodin infran kehittämiseen. Tällä vahvistetaan talouskasvua ja työllisyyttä. Ei ihme, että Ruotsin kasvuluvut ovat Euroopan parhaita.

Kasvupainotteinen finanssipolitiikka tuottaa siis todistetusti tuloksia. Kansainvälinen valuuttarahasto IMF suosittelikin viime vuonna finanssipolitiikan kevennystä myös Suomelle, yhdessä hyvin suunnitellun aktiivisen työvoimapolitiikan kanssa. Ja samaan johtopäätökseen investointien välttämättömyydestä on tullut myös Euroopan komissio, joka on päättänyt kaksinkertaistaa strategisten investointien rahastonsa.

Me haluamme laittaa liikkeelle järkeviä, hyvin perusteltuja infrahankkeita, joilla vauhditamme kotoista talouskasvuamme Ruotsin tapaan. Tällaisia hankkeita ovat esimerkiksi pohjoinen datakaapeli Aasiaan tai Jäämeren radan rakentaminen.
Talouspolitiikan suunnanmuutos on välttämätöntä niin meillä kuin koko euroalueella. Kasvu ei käynnisty itsestään, se on käynnistettävä. Modernin hyvinvointivaltion kestävyys on siitä kiinni.

Loputtomien, palkansaajien selkänahasta revittävien joustojen ja leikkausten sijaan sekä Suomi että Eurooppa tarvitsevat nyt työtä ja investointeja, turvaa ja toivoa, pitkäaikaistyöttömien ja nuorten työttömien ongelmien ratkaisuja, kansalaisten Eurooppaa.

Kun SDP nousee pääministeripuolueeksi seuraavien eduskuntavaalien jälkeen, me nostamme Eurooppa-politiikan jälleen väkevästi hallituksen agendalle. Heti puoluekokouksen jälkeen aloitamme oman valmistautumisemme Suomen EU-puheenjohtajuuskauteen, joka alkaa käytännössä heti kevään 2019 eduskuntavaalien jälkeen.

Talouspolitiikan ja kansalaisten Euroopan agendan ohella kehitämme unionin yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa. Tämä ulottuvuus vahvistui merkittävästi Ranskan esitettyä avunpyyntönsä EU-maille Pariisin terrori-iskujen jälkeen. EU on keskeinen osa myös Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan ratkaisuja.

Hyvät ystävät!

EU:n ulkoministeri Federica Mogherini opasti alkuviikosta Yhdysvaltain uutta presidenttiä, että jos rakentaa muureja ympärilleen, voi päätyä itse vankilaan.

Donald Trumpin ensimmäisten päivien päätökset ovatkin ehtineet sysätä maailman pimeiden aikojen partaalle. Viheliäisimpiä ovat olleet päätökset hätää pakenevien ihmisten maahantulon kieltämisestä.

Samoin maailman talouskehitykselle Amerikan käpertyminen sisäänpäin ja protektionismiin on huono uutinen. Kaupan esteiden purkaminen on poistanut köyhyyttä kaikkialta maailmasta. Kansanvaltaa kunnioittava vapaa kauppa tarvitsee nyt kipeästi puolustajiaan.

Yhtälailla Trumpin valinta on ollut synkkä uutinen maapallon tulevaisuuden ydinkysymykselle, ilmastonmuutoksen torjunnalle. Luonnonvarojen ylikäyttö, eliölajien massahäviäminen ja hiilidioksidipäästöjen kasvu tuhoavat maapalloamme peruuttamattomasti.

Vaihtoehtoisia faktoja ei ole. Ympäristön ja ilmaston kustannuksella saavutettava kasvu on tullut tiensä päähän.
Eurooppalaisten johtajien on nyt syytä vakavasti muistuttaa Amerikan serkkujaan, millaisella tiellä he ovat.

Maailman kriisien ratkaisuissa Suomen pitää saada suunsa auki. Ihmisoikeuksien loukkaukset on tuomittava – riippumatta siitä, ketkä niitä tekevät. SDP haluaa palauttaa Suomen aktiiviseksi ulkopolitiikan toimijaksi niin Euroopassa kuin kansainvälisestikin. Suomi oli ennen kokoaan suurempi toimija kansainvälisillä areenoilla. Tämän roolin me otamme uudelleen.

Samalla meidän on arvioitava omaa geopoliittista asemaamme rehellisesti. Venäjä on naapurimme, jonka kanssa on järkevää ja hedelmällistä pitää hyviä suhteita sekä EU:n kautta että kahdenvälisesti. Me tiedämme ja tunnemme itsenäisen historiamme. Niiden pohjalta ymmärrämme nykyisyyttä ja hahmotamme tulevaisuutta.

Itämeri on rauhan meremme, jonka turvallisuuden eteen Suomen pitää aktiivisesti työskennellä. Turvallisuuspoliittisen yhteistyön tiivistäminen entisestään toisen sotilasliittoihin kuulumattoman maan Ruotsin kanssa saattaisi vähentää jännitteitä ja epäluuloja lähialueillamme.

Teemme työtä maailmanlaajuisen köyhyyden ja eriarvoisuuden vähentämiseksi. SDP:n tavoitteena on, että kehitysavussa pääsemme mahdollisimman nopeasti 0,7 prosentin tavoitteeseen bruttokansantuotteesta. Naisten ja lasten aseman parantaminen kaikkialla maailmassa vaatii ponnisteluja koko maailmanyhteisöltä. Tämä onnistuu vain jakamalla ja käyttämällä rajallisia voimavarojamme tasa-arvoisemmin, niin Suomessa kuin muuallakin. Nyt kehitys kulkee toiseen suuntaan. Tänä vuonna vain kahdeksan maailman rikkainta ihmistä omistaa yhtä paljon kuin puolet maailman väestöstä.

Globaali oikeudenmukaisuus ja solidaarisuus edellyttävät, että tämä kehitys käännetään. Siihen tarvitsemme monenkeskistä, kansainvälistä yhteistyötä aggressiivisen verokilpailun estämiseksi, veroparatiisien sulkemiseksi ja pääomaliikkeiden hillitsemiseksi.

Kun täytämme velvoitteemme maailman muita valtioita kohtaan ja ratkaisemme globaaleja ongelmia, voimme odottaa myös meitä kohdeltavan ansiomme mukaan. Suomen kaltaisen pienen kansakunnan kannalta kansainvälisten järjestöjen vahvistaminen on myös oman turvallisuutemme vahvistamista.

Hyvät toverit!

Politiikalla voimme korjata suhteellista köyhyyttä ja teknologisella kehityksellä voimme poistaa absoluuttista köyhyyttä. Parhaan perustan tälle työlle tarjoaa moderni pohjoismainen hyvinvointivaltio.

Suomi on vertaansa vailla oleva menestystarina. 100 vuodessa olemme nostaneet maamme köyhästä, takapajuisestakin Euroopan reuna-alueesta maailman valtioiden ihailemaksi hyvinvointivaltioksi. Historia ei kuitenkaan takaa loistavaa tulevaisuutta. Hyvinvointivaltio ei ole projekti, joka voidaan kääriä pakettiin, että valmis. Maamme, maailmamme tarvitsee uudistamista ja kehittämistä, toivoa ja turvaa maailman muutoksessa.

Oikeudenmukaisuus ja inhimillisyys, vapaus ja tasa-arvo ovat SDP:n kulmakivet pohjoismaisen hyvinvointivaltiomme uudistamisessa. Ja tähän työhön me tartumme, rohkeasti ja vankkumatta, varmana siitä, että yhdessä onnistumme. Sillä se on lupauksemme suomalaisille, se on lupauksemme 100-vuotiaalle Suomelle.