Antti Rinteen esittelypuheenvuoro SDP:n vaihtoehtobudjetista

Ajankohtaista 14:15

Antti Rinne

Keskustelualoite Sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän vaihtoehtobudjetista vuodelle 2017
SDP:n esittelypuheenvuoro
Kansanedustaja Antti Rinne

Arvoisa puhemies!

Suomen talous on viime vuodet ollut vaikeassa tilanteessa. Olematon talouden kasvu ja korkea, pitkittyvä työttömyys ovat synnyttäneet vakavaa eriarvoistumista kansalaisten keskuudessa ja pitäneet valtiontalouden alijäämäisenä.

Sipilän hallitus asetti tavoitteekseen luoda 110 000 uutta työpaikkaa ja nostaa työllisyysasteen 72 prosenttiin sekä taittaa velkaantumiskehityksen. Hyviä tavoitteita, joihin SDP:n on ollut helppo yhtyä.

Sen sijaan hallituksen valitsemat keinot ovat olleet pääosin kelvottomia, epäoikeudenmukaisia, yhteiskunnallista eriarvoisuutta lisääviä ja talouskasvun sekä työllisyyden näkökulmasta toimimattomia. Valitettavasti.

Arvoisa puhemies!

SDP:n vaihtoehto hallitukselle on yhteinen Suomi, joka rakentuu aidon kasvun, oikeudenmukaisuuden ja vastuullisen valtiontalouden varaan. Suomi, jossa kaikki pidetään mukana.

Hallituksen esitykseen nähden SDP:n inhimillinen vaihtoehto:

  • edistää paremmin aitoa kasvua ja kestävää työllisyyttä luomalla vähintään 38 000 uutta työpaikkaa
  • on sosiaalisesti oikeudenmukaisempi perumalla hallituksen pienituloisiin kohdistuvat leikkaukset ja osallistamalla rikkaat mukaan talouden tasapainottamiseen ja
  • on valtiontaloudellisesti vastuullisempi ottaen lähes 400 miljoonaa euroa vähemmän velkaa kuin hallitus. Veroaste säilyy ennallaan.

Arvoisa puhemies!

Viimeisen vuoden aikana palkansaajat ovat ottaneet suuren taakan kantaakseen. Eläkeläisten, opiskelijoiden, työttömien ja lapsiperheiden toimeentuloa on leikattu kovalla kädellä.

Moni on ollut uhraukseen valmis, koska hallitus lupasi taittaa velkaantumisen.

Pettymys on sitäkin karvaampi, kun velanotto ei vähene. Velkaantuminen kasvaa. Moni kysyy ihmeissään, että mihin rahat oikein menevät?

Vastaus on, että vähäosaisilta otetut rahat siirretään hyvätuloisten taskuihin.

Alentamalla veroja varakkaimmilta ja eniten tienaavilta suomalaisilta Sipilän hallitus näyttää uskovan amerikkalaistyyliseen trickle down -ideologiaan, jossa rikkaita rikastuttamalla hyvinvointia valuu tipoittain myös tavallisille kansalaisille, jopa vähäosaisille.

Yhdysvalloissa tätä veropolitiikkaa markkinoidaan lauseella ”Make America Great Again”. Sipilän hallitus on osoittanut, että samaa veropolitiikan linjaa toteutetaan iskulauseen ”Laitetaan Suomi kuntoon” varjossa.

Kolme tuoretta hallituksen esitystä täyttää tämän kaverikapitalismin tunnusmerkit: metsälahjavähennys, perintö- ja lahjaveron alennus ja yrittäjävähennys.

Ne palkitsevat hallituksen omia eturyhmiä, mutta eivät tuo lainkaan kasvua tai työpaikkoja. Ne ovat varakkaille suomalaisille annettuja kymmenien miljoonien ja taas kymmenien miljoonien eurojen lahjoja.

Arvoisa puhemies!

SDP:n vaihtoehto on toinen.

Verotusta pitää muuttaa pieni- ja keskituloisia suosivaan suuntaan, jotta pienipalkkaisenkin työn vastaanottaminen kannattaa ja jotta keskipalkkaisen työntekijän ostovoima voi edelleen kannatella kansantaloutta, etenkin palveluiden elinvoimaa.

Rikkaiden veronkevennyksiin ei ole nyt varaa.

Sosialidemokraattien verolinja palvelee palkansaajien suurta enemmistöä, ei pientä eliittiä. SDP:n mallissa 95% suomalaisista hyötyy. SDP:n vaihtoehdossa pieni- ja keskituloiset palkansaajat ja eläkeläiset saavat verotuksen keventyessä enemmän käteen. Verotuksen oikeudenmukaisuus ei kuitenkaan tarkoita sitä, että veroaste nousee SDP:n vaihtoehdossa.

Arvoisa puhemies!

Hallitus pyrkii luomaan kuvan, ettei sen kovalle ja julmalle politiikalle ole vaihtoehtoja. Vaihtoehdottomuus ei pidä paikkaansa. Kyse on arvovalinnoista.

SDP:n vaihtoehto torjuu pienituloisiin ja koulutukseen kohdistuvat leikkaukset.

Hallituksen arvovalintojen seurauksena Suomen suuntana on nyt eriarvoisuuden ja tuloerojen kasvu sekä osaamistason lasku.

Valtavat leikkaukset koulutukseen eivät ole kehittämistä – ne ovat koulutuksesta, suomalaisten osaamistasosta ja tulevaisuudesta leikkaamista.

Leikkaukset eläkeläisten, lapsiperheiden, opiskelijoiden ja työttömien toimeentuloon eivät ole välttämättömiä päätöksiä – ne ovat poliittisia arvovalintoja.

Jotta Suomi menestyy tulevaisuudessa, nyt pitää panostaa tuottavuuden kasvuun. Koulutusta pitää vahvistaa, eikä supistaa. Tutkimukseen ja tuotekehitykseen pitää lisätä varoja, ei leikata.

Juuri näiden hallituksen leikkausten takia koulutukseen kohdistuu SDP:n vaihtoehtobudjetissa suurimmat panostukset – yli 350 miljoonaa euroa.

SDP panostaa inhimillisessä vaihtoehdossaan koulutukseen kautta linjan, varhaiskasvatuksesta korkeakouluasteelle.

Nuorista ja heidän tulevaisuudestaan on pidettävä huolta. Satsaamme 100 miljoonaa euroa nuoriin. Se pitää sisällään myös harrastuslupauksen.

Arvoisa puhemies!

Hallitus on jo antanut neljästä budjetistaan kaksi eikä työllisyys ole parantunut toivotulla tavalla.

SDP tarjoaa työllisyyden suhteen paremman vaihtoehdon. Vaihtoehtomme työllisyysvaikutukset vuodelle 2017 ovat 38 000 uutta työpaikkaa. Suomi tarvitsee kasvun sysäyksiä tässä ja nyt – ei hamassa tulevaisuudessa.

SDP:n vaihtoehdossa talouskasvu perustuu useamman eri toimenpidekokonaisuuden yhteisvaikutukseen. Näitä ovat mm.

  • miljardin euron korjausrakentamisen käynnistäminen sisäilmaongelmien korjaamiseksi
  • uusiin liikenneverkkoihin ja asuntorakentamiseen 180 miljoonan euron satsaus
  • tulevaisuuden elinkeinopaketin satsaukset 120 miljoonaa euroa
  • työeläkemaksujen väliaikaiseen alentamiseen sopimalla samalla niiden takaisinmaksusta
  • aktiiviseen työvoimapolitiikka ottamalla käyttöön SDP:n mallin mukainen työllistämisseteli ja pelastamalla nuorisotakuun.

Suurituloisia hyödyttävän, vailla työllisyysvaikutuksia olevan yrittäjävähennyksen vaihtoehdoksi SDP tarjoaa ALV-alarajan nostamista 30 000 euroon sekä ensimmäisen työntekijän palkkaamisen helpottamista 20 000 euron verovähennyksellä.

Arvoisa puhemies!

Sipilän hallituksen parhaat päätökset ovat syntyneet silloin, kun se on perunut omia esityksiään. Näistä kansa on kiittänyt. Toivottavasti hallitus kuulee nyt seuravaksi hoitajia ja peruu hoitajamitoituksen leikkaukset.

Pelkkä julkisen paineen alla tehty väärien päätösten peruminen ei kuitenkaan ole kestävä tapa tehdä hallituspolitiikkaa.  Kyse on oikeudenmukaisuudesta.

Tilanteessa, jossa tarvitaan vahvaa yhteishenkeä, Sipilän hallitus lisää eriarvoisuutta. Maailmalla yhdenvertaisuudestaan kuuluisaa Suomea jaetaan kovaa vauhtia voittajiin ja häviäjiin, menestyjiin ja syrjäytettäviin.

Hallitus väittää, että talouden tasapainottaminen edellyttää leikkauksia heikompiosaisilta. Totuus on kuitenkin toinen.

Säästöjä tarvitaan, mutta oikeudenmukaisuus on myös paras väline vastuulliseen valtiontalouteen.

Siksi SDP:n vaihtoehtobudjetti huolehtii heikoista, panostaa työllisyyteen ja kasvuun – ja samalla ottaa vähemmän velkaa kuin hallitus.

Pian sata vuotta täyttävä Suomi ansaitsee parempaa kuin Sipilän hallitus sille tarjoilee.