Ajankohtaista

Sosialidemokraatit SDPshared link on Facebook

SDP:n kansanedustaja Merja Mäkisalo-Ropponen on ilahtunut pääministeri Juha Sipilän torstaina eduskunnan kyselytunnilla antamasta lupauksesta kutsua puolueet koolle keskustelemaan julkisten rakennusten sisäilmaongelmien poistamisesta. Sosialidemokraatit esittivät hallitukselle, että puolueet käynnistäisivät yhdessä hankkeen, jonka tavoitteena on etsiä konkreettisia keinoja sisäilmaongelmien poistamiseksi. ─ Nyt on käytävä sanoista tekoihin. Julkisten rakennusten sisäilmaongelmat ovat suuri uhka terveydelle ja monet lapset sekä aikuiset altistuvat jopa elinikäisille sairauksille huonon sisäilman vuoksi. Arviolta 600 000-800 000 suomalaista altistuu päivittäin homeesta johtuville sisäilman epäpuhtauksille. Ongelma ei koske vain kouluja vaan myös esimerkiksi ikäihmisten hoitopaikkoja, joissa hoitajat ja vanhukset oireilevat vakavasti. On hienoa, että nyt on syntymässä puoluerajat ylittävää yhteisymmärrystä ongelman kitkemiseksi, Mäkisalo-Ropponen kertoo.Sosialidemokraatit SDP

Sosialidemokraatit SDPshared link on Facebook

"Hallituksen ja työmarkkinajärjestöjen neuvottelupöydällä on useita – kymmenen kohdan lista asioista, joista olisi hyvä päästä ratkaisuun ennen kehysriihtä. Joukossa on ratkaisujen hakeminen ns. 0-sopimusehtoihin ja siihen mitä työttömien omaehtoista koulutusta työttömyysturvalla. Toivottavasti näissä neuvotteluissa päästään ratkaisuun."Sosialidemokraatit SDP

Sosialidemokraatit SDPshared link on Facebook

– On kuitenkin selvää, että jos hallitus ei lisää resursseja ja hidastuttaa aikatauluja, niin hyväkään osaaminen ei auta, sillä liiallinen kiire estää laadukkaan toiminnan. Hallituksen onkin itse otettava lusikka käteen ja tehtävä konkreettisia toimia, jotta lakiesitykset olisivat paremmin valmisteltuja ja niissä olisi paremmin otettu huomioon pitkän aikavälin kustannusvaikutukset.Sosialidemokraatit SDP

Sosialidemokraatit SDPshared video on Facebook

Kuntavaalit järjestetään 9. huhtikuuta. SDP haluaa ehdokkaiksi monipuolisen joukon suomalaisia, joilla on hyvä käsitys kansalaisten arjen asioista, työelämän haasteista, opiskelusta tai perhearjen pyörittämisestä. Pyydämme sinua ryhtymään kuntavaaliehdokkaaksemme. Klikkaamalla videota se onnistuu helposti.Sosialidemokraatit SDP

Sanna Marinshared image on Instagram

SDP esitti eduskunnan kyselytunnilla hallitukselle parlamentaarista yhteistyötä julkisten rakennusten sisäilma- ja homeongelmien ratkaisemiseksi. Kysyin pääministeri Sipilältä tarttuuko hän esitykseemme. Arvoisa puhemies, Haluan kysyä pääministeri Sipilältä täsmennystä äskeiseen vastaukseenne edustaja Kantolan kysymyksen osalta. Kyse ei siis ole siitä, että me toivoisimme jotakin yhteistä kahvittelua puolueiden välillä vaan me haluamme parlamentaarista yhteistyötä, jossa etsitään oikeita ratkaisuja tähän vakavaan ongelmaan. Eduskunnan tarkastusvaliokunnan teettämän tutkimuksen mukaan pelkästään home- ja kosteusvauriot aiheuttavat noin puolen miljardin, siis puolen miljardin euron, kustannukset yhteiskunnassa joka vuosi. Kustannuksia syntyy muun muassa oireiden ja sairauksien tutkimisesta ja hoidosta, sairauspoissaoloista, työkyvyn menettämisestä sekä työtehon ja tuottavuuden laskusta. Kyse on siis merkittävästä ongelmasta ihmisten terveydelle, mutta myös kansantaloudelle. SDP haluaa parlamentaarista yhteistyötä tämän ongelman ratkaisemiseksi. Tartutteko siihen? #eduskunta #kyselytunti Kiitos myös @uhanadesign supermukavasta Green leaves -collegesta! #Tampere rules!sannamarin

Antti Rinne SDP:n puoluehallituksessa: Hallituksen pitää joko luovuttaa tai tehdä suunnanmuutos

Ajankohtaista 11:48

Antti Rinne

 

SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne sanoo, että työmarkkinat kriisiytyvät uudelleen hallituksen ja elinkeinoelämän keskusliiton EK:n toiminnan myötä. Rinne puhui asiasta SDP:n puoluehallituksen poliittisessa tilannekatsauksessa torstaina aamulla.

– Sipilän hallitus on omalla toiminnallaan synnyttänyt työmarkkinoille epäluottamusta ja jännitteitä vaatimalla työntekijöiltä palkanleikkauksia ja heikentämällä työehtoja. Tämä on johtanut tilanteeseen, jossa työnantajat nyt katsovat voivansa luopua jopa keskusjärjestösopimuksista, Rinne totesi.

EK:n eilinen ilmoitus luopua kaikista keskusjärjestösopimuksista on Rinteen mukaan merkki siitä, että hallitus on menettänyt kokonaisuudessaan otteensa työmarkkinoiden toiminnasta. Rinne varoittaa hallitusta tästä kehityksestä ja perää pääministeriltä toimia. Keskusjärjestösopimuksissa turvataan muun muassa luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen asema.

– Hallituksen pitää joko luovuttaa tai tehdä suunnanmuutos. Suomi ei selviä uudesta työmarkkinakriisistä. SDP on valmis tarjoamaan kaiken mahdollisen avun hallitukselle, jotta työmarkkinakriisi saadaan selvitettyä, Rinne sanoi.

Rinteen mukaan EK:n päätökset vaarantavat sekä Suomen mallin että hallituksen tavoitteen paikallisen sopimisen lisäämisestä.

– Mikäli työmarkkinoilla ei ole vahvaa suunnannäyttäjää, johtaa tilanne siihen, että kukin osapuoli tavoittelee vain omaa etuaan. Tämä suunnannäyttäjän rooli kuuluu Suomen hallitukselle. Mikäli hallitus jatkaa vain sivustakatsojana, Suomen malli ja paikallisen sopimisen lisääminen tuskin toteutuvat, Rinne varoittaa.

Suomen talouskasvu on tällä hetkellä euroalueen toiseksi heikointa. Näissä epävarmoissa talous- ja työllisyysnäkymissä on Rinteen mukaan pidettävä kiinni ja kehitettävä Suomen vahvuuksia. Niihin ovat aina kuuluneet sopimuksiin perustuvat ja järjestäytyneet työmarkkinat.

– Hallituksen toimettomuus vaarantaa nämä Suomen vahvuudet silloin, kun niitä kipeimmin tarvittaisiin. Jos SDP olisi nyt vallassa, koko hallitus istuisi jo yhteisessä neuvottelupöydässä hakemassa ratkaisua.