Antti Rinne SDP:n kesäkokouksessa: Hallituksen talouspolitiikka näyttäytyy kaverikapitalismina

Ajankohtaista 14:41

Antti Rinne

SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne kritisoi SDP:n eduskuntaryhmän kesäkokouksessa Raumalla hallituksen talouspolitiikkaa. Rinteen mukaan valtiovarainministerin pohjaesitys ensi vuoden budjetiksi on suuri pettymys.

– Näyttää siltä, että hallitukselta on happi loppu vuoden kestäneiden yhteiskuntasopimusneuvotteluiden jälkeen. Budjettiehdotuksesta puuttuvat kestävää talouskasvua vahvistavat, työttömyyttä vähentävät ja työllisyyttä parantavat toimenpiteet. Näivettämisen tie jatkuu, Rinne sanoi.

Hallitus on myös epäonnistunut velkaantumisen taittamisessa. Valtiovarainministeri Petteri Orpon budjettiehdotus vuodelle 2017 jatkaa Sipilän hallituksen linjaa Suomen velkaannuttamiseksi. Kyseessä on jo toinen vuosi putkeen, kun Suomi ottaa enemmän velkaa kuin aiempina vuosina.

– Hallitus ei tule onnistumaan taittamaan velkaantumista tavoiteaikataulussa. Tältä osin hallitusohjelmaa tulisi päivittää.

Valtiovarainministeri Orpon budjettiehdotus pitää sisällään merkittäviä veronkevennyksiä, joilla ei ole positiivisia vaikutuksia kasvun ja työllisyyden kannalta. Nämä veronkevennykset kohdistuvat suurituloisille suomalaisille.

– Hallituksen talous- ja yhteiskuntapolitiikan linja näyttäytyy etujen antamisena keskustaa ja kokoomusta lähellä oleville tahoille. On sitten kysymys verotuksesta tai osallisuudesta talouden sopeuttamiseen. Hallituksen politiikka näyttäytyy todella kovana edunvalvontana hyvätuloisille ja varakkaille ihmisille. Leikkaukset kohdistuvat puhtaasti pienituloisiin.

– Tämän hallituksen linjana on jo nyt hyvin toimeentulevien edunvalvonta ja kaverikapitalismi reilun ja pelisääntöjen mukaan toimivan markkinatalouden sijaan, Rinne sanoi.

Rinne muistutti, että SDP on tarjonnut vaihtoehtoa hallituksen politiikalle ja totesi, että SDP:n esitykset muodostavat kokonaisuuden, jonka varaan voidaan rakentaa hallitusohjelma ja tuleva hallitus.

– SDP:llä on näkemys suomalaisen yhteiskunnan kehittämiseksi. Meillä on vaihtoehto tälle hallitukselle.

– Olemme tarjonneet vaihtoehtoa, jossa pienituloisiin kohdistuvat leikkaukset ja maksujen korotukset voidaan osaltaan jättää tekemättä, kun verotusta laajennetaan aliverotettuun finanssisektoriin ja suurituloiset osallistuvat hyvinvointivaltion rahoitukseen hieman vahvemmin.

– Meiltä on tullut esityksiä, joilla pienten ja keskisuurten yritysten kasvua ja kansainvälistymistä voitaisiin vauhdittaa. Me olemme tarjonneet mallia, jossa yksinyrittäjälle ja ammatinharjoittajalle luodaan aito mahdollisuus ilman liian kovaa riskiä palkata ensimmäinen työkaveri ja olemme olleet valmiita vauhdittamaan pienten yritysten kasvua arvonlisävelvollisuuden rajaa nostamalla. Nämä toimet vaikuttavat talouskasvuun ja työllisyyteen tässä ja nyt, Rinne sanoi.

Rinne totesi, että hallituksen leikkauslinja tulee jatkumaan seuraavina vuosina, ellei hallitus muuta suuntaansa. Tällä Rinne viittasi erityisesti Orpon budjettiehdotuksesta puuttuviin työllisyystoimiin.

– Julkisen talouden tasapainottamisen kannalta on aivan ensi arvoisen tärkeää kyetä parantamaan työllisyysastetta ja vähentämään työttömyyttä. Yhdenkin ihmisen työttömyys on inhimilliseltä kannalta ikävä, sietämätön asia. Inhimillisen tappion lisäksi satojen tuhansien ihmisten pitkittyvä työttömyys on julkisen talouden kannalta vuosia jatkuessaan tuhoisaa.

Lue Antti Rinteen pitämä puhe kokonaisuudessaan täällä