Antti Rinne Naisten päivänä: ”Naisiin kohdistuva väkivalta saatava lopultakin kuriin!”

Ajankohtaista 12:27

SDP:n puheenjohtaja, valtiovarainministeri Antti Rinne pitää tärkeänä, että tulevalla vaalikaudella edetään sukupuolten välisen tasa-arvon kysymyksissä nykyistä nopeammin ja määrätietoisemmin. Paitsi, että kyse on työmarkkinoiden tasa-arvosta, esiin on nostettava myös turvallisuus. Turvallisuuden osalta erityisen keskeinen kysymys on naisiin kohdistuva väkivalta.

–          Kyseessä on vakava ongelma. EU:n perusoikeusviraston tutkimuksen mukaan ongelma on muodossa tai toisessa kohdannut jopa joka toista naista. Tilastot ovat sietämättömiä. Asiantilaan tarvitaan aito ja vaikuttava muutos. Kenenkään ei tule joutua pelkäämään väkivaltaa varsinkaan kodissaan tai läheisiltään. Rinne muistuttaa, että myös nykyisen hallituksen aikana on pyritty puuttumaan ongelmiin. Viimeksi lisätalousarviossa turvakotitoiminnan menoihin varattiin 3,5 miljoonan euron lisärahoitus. Tämä nostaa resurssit ensimmäisen aihetta koskevan eurooppalaisen sopimuksen, ns. Istanbulin sopimuksen, ratifioinnin mahdollistavalle tasolle. Työtä kuitenkin riittää edelleen.

–          Perusoikeuksien tulee toteutua käytännössä. Nykytilanne, jossa rahoitus havaitaan vuodesta toiseen riittämättömäksi mm. väkivallan vastaisen työn ja korjaavien toimien osalta, on kestämätön. Se myös kertoo karua kieltä siitä, ettei ongelmaa ole vieläkään otettu riittävän vakavasti.

–          Turvakotipaikkojen määrä on nostettava eurooppalaisten sitoumustemme suosituksen tasolle kohtuullisessa ajassa. Tulevalla vaalikaudella on laadittava rahoitussuunnitelma, joka varmistaa, että Istanbulin sopimuksen suositukset toteutetaan. Ennaltaehkäisyssä on kyse paitsi väkivallan ehkäisemisestä, myös taloudellisesti järkevästä toiminnasta. Taloudelliset kustannukset lähisuhdeväkivallasta on arvioitu jopa 90 miljoonan euron arvoisiksi – inhimillisestä kärsimyksestä puhumattakaan. 

Rinne puhui asiasta Naisten päivänä Haminan pääkirjastossa.