Antti Rinne: EU:lla kiistämättömät tarpeet kehittyä

Ajankohtaista 14:24

Olen pettynyt siitä, että Iso-Britannian kansa äänesti EU-jäsenyyden jättämisen puolesta. Tätä demokraattista tahdonilmaisua on kuitenkin kunnioitettava. Näyttää siltä, että tuloksen takana on sekä Iso-Britannian sisäisiä että Euroopan Unioniin liittyviä ongelmia. Olisin toivonut, että Euroopan Unionin kiistämättömät tarpeet kehittää itseään olisi voitu ratkaista yhdessä Iso-Britannian kanssa.

Päätöksellä on väistämättä vaikutuksia Euroopan Unionin jäsenvaltioiden kansalaisten tulevaisuuteen ennen kaikkea talouskasvun ja työllisyyden mutta myös ulko- ja turvallisuuspolitiikan näkökulmasta. Käytännön arjessa eropäätös merkitsee sitä, että työnteon, opiskelun ja vapaan liikkuvuuden mahdollisuudet voivat vaarantua Iso-Britannian kanssa. Nousihan maahanmuutto yhdeksi pääteemaksi vaaleissa.

Iso-Britannian ero Euroopan Unionista on iso muutos huonoon suuntaan eurooppalaisessa kehityksessä. Vuosikymmeniä jatkunut yhdessä rakentaminen ottaa nyt monta askelta taaksepäin. Brittien kasvaneeseen EU-kriittisyyteen olisi pitänyt sekä Britannian sisällä että eurooppalaisten päätöksentekijöiden keskuudessa suhtautua alusta alkaen vakavammin. Euroopan Unionilla ja sen jäsenvaltioilla on nyt peiliin katsomisen paikka. Tämä on selkeä viesti siitä, että eurooppalainen kone yskii.

Pysyväksi tarkoitettu Unioni osoittautuikin haavoittuvaiseksi tilanteessa, jossa sitä ei ollut kehitetty riittävästi yhdessä kansalaisten kanssa. Nyt on pysähdyttävä miettimään, millä tavalla yhteistä Eurooppaa rakennetaan Unionin puitteissa. Tämän työn keskiössä täytyy olla demokratian sekä kansalaisten vaikutusmahdollisuuksien vahvistaminen Unionin sisällä. Myös sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen on kiinnitettävä enenevässä määrin huomiota. Liian pitkään EU on näyttäytynyt kansalaisille vain talouden vahtikoirana.