Antti Rinne: avioliittolain muutos on ihmisoikeuskysymys

Ajankohtaista 09:27

SDP:n puheenjohtaja Antti Rinteen kirjoitus tasa-arvoisesta avioliittolaista.

Viikon keskusteluita on hallinnut tasa-arvoista avioliittolakia koskeneen kansalaisaloitteen kohtalo lakivaliokunnassa. Valiokunta päätyi esittämään mietinnössään aloitteen hylkäämistä. Tämä siitä huolimatta, että aloitteen kannattajilla on valiokunnassa enemmistö. Kaksi valiokunnan sosialidemokraattiedustajaa, Mikael Jungner ja Suna Kymäläinen, olivat äänestyksestä poissa. Kymäläinen oli sairas, Jungner myöhästyi. Molemmat kannattavat aloitetta.

Kun parlamentti äänestää kansalaisten yhdenvertaisuuteen ja ihmisoikeuksiin liittyvästä kysymyksestä, sosialidemokraatit tulevat olemaan paikalla. Aloitteessa on kyse ihmisoikeuksista ja yhdenvertaisuudesta. Se ei ole tunnekysymys tai omantunnonkysymys, eikä siinä ole kyse liberaaliudesta tai konservatiivisuudesta. Yhdenvertaisuus on perustavanlaatuinen ihmisoikeuskysymys. Sivistysvaltiossa sen toteutumisen pitäisi olla itsestäänselvää.

Aloite jakaa mielipiteitä lähes kaikkien puolueiden sisällä. Sosialidemokraattinen puolue kannattaa aloitetta ja äänestyksessä edustajien on syytä kulkea yksillä rattailla. Ihmisoikeudet kuuluvat jokaiselle yksilölle, eikä kenenkään oikeuksien toteutuminen saa olla kiinni muiden moraalista tai omatunnosta.

Toivon, että aloitetta vastustavat tai kantaansa empivät kansanedustajat ajattelisivat asiaa yhtä tärkeänä ihmisoikeuskysymyksenä kuin sananvapautta. Harva meistä pitää kaikista mielipiteistä, joita sananvapauden turvin esitetään. Silti suurin osa ajattelee, että sananvapautta on puolustettava voimakkaasti. Sananvapauden periaate on suurempi kuin se, mitä mieltä olemme sen turvin esitetyistä ajatuksista. Se on yksi demokraattisen yhteiskunnan tärkeimmistä pilareista, ja sen rajoittaminen uhkaa sekä yhteiskunnan että yksilöiden kehitystä.

Yhtä tärkeä, yhtä lujasti puolustettava periaate on yhdenvertaisuus. Ihmiset eivät ole yhdenvertaisia, jos lainsäädäntö erottelee heidät seksuaalisen suuntautumisen mukaan. Se on rakenteellista, lainsäädännössä tapahtuvaa syrjintää. Syrjivät lait johtavat helposti syrjiviin asenteisiin: jos laki syrjii osaa perheistä, myös kouluissa tai työpaikoilla on helpompi syrjiä heitä. Osa aloitetta vastaan äänestäneistä lakivaliokunnan jäsenistä perusteli kantaansa lasten oikeuksilla: sillä, että lapsella on oikeus isään ja äitiin. YK:n ihmisoikeuskomitean ja lapsen oikeuksien komitean kanta on päinvastainen: jokaisella lapsella on oikeus elää ympäristössä, jossa hänen perhettään ei syrjitä.

Suomi on viimeinen Pohjoismaa, jossa samaa sukupuolta olevat ihmiset eivät voi solmia avioliittoa. Asian ratkaisee syksyllä eduskunta. Toivon, että ennen äänestystä sosialidemokraatit puhuvat yhdenvertaisuuden puolesta, ja äänestyksen hetkellä toimivat sen toteutumiseksi. Kaikki ihmisoikeudet, joita Suomessa pidämme nyt itsestäänselvyytenä, ovat vaatineet pitkää ja sitkeää kamppailua. Tämä kamppailu jatkuu, ja sosialidemokraattien paikka on eturivissä.